Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

#dziedundejo2021 Jēkabpils 2.vidussskolas zēnu koris "Tērcītes"

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.10.2021.  rīkojumu Nr. 720 “ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” :

 •  Pedagogiem darbu veikt  attālināti. Atrodoties savā dzīves vietā, pedagogi darbu veic attālināti - piedalās tiešsaistes  sanāksmēs, kursos, iepazīstas ar Skola 2030 materiāliem, pilnveido tematiskos plānus, iepazīstas ar IZM ieteikumiem u.c.
 • Seko līdzi informācijai skolvadības sistēmā Mykoob;
 • Nepieciešamības gadījumā var strādāt klātienē:
  • ierodoties darba vietā (pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas; personas bez sertifikāta - no 2021. gada 20. oktobra līdz vakcinācijas sertifikāta saņemšanas brīdim – ar testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām);
  •  rakstveidā apliecina (pie dežuranta reģistrācijas žurnālā), ka nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un nav bijis tiešs kontakts ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.
  • klašu telpās atrasties ne vairāk kā vienam pedagogam.
  •  Klašu audzinātāji informē savas audzināmās klases vecākus un skolēnus: Rudens brīvdienas 2021./2022. mācību gadā tiek pagarinātas līdz 2021. gada 29. oktobrim.

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS, oktobris

1.  Radiosveiciens Skolotāju dienā plkst. 8.50 (Jaunajā ielā); Rīta sveiciens  Skolotāju dienā (Rīgas ielā) 

Plkst.14.30 Skolotāju dienas pasākums skolas svinību zālē (4.04.vk.telpa, Jaunajā ielā 44) 

Labo darbu nedēļa un Labdarības akcija "Dod ķepu, draugs!"(no 4. līdz 10. oktobrim)

Karjeras nedēļa “IKT tavai karjerai”  (no 11. līdz 15.oktobrim)

11.  Tiešsaistes diskusija vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” https://fb.me/e/2Ldzfvb4lJau 19:00

       SG vadītāju darba plānu iesniegšana (AtbS.Avišāne) 

12.   Jauniešu diskusija “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” https://fb.me/e/4o4nsEZgi 14:00 7.-12.kl. klases stundās

        Skolēnu padomes saliedēšanas 3. nodarbība ciklā “Lidojums” Plkst. 14.30 skolas svinību zālē 

13. Matemātikas konkurss  “Tik vai...Cik?”  4.klasēm 1.kārta 

15. Rudens svētki  (2.a, 2.b) 

     Valsts Valodas diena

      Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 7.-8.kl. 

Skolēnu rudens brīvdienas no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim 

18. 1., 4., 5.a, 5.b, 10.kl. audzinātājiem iesūtīt pārskatu “Skolēnu vajadzību identificēšana”. 

19. Sanāksme par Darba aizsardzību, ugunsdrošību Skolas svinību zālē (4.04.telpa Jaunajā ielā 44Plkst. 13.00 - tehniskajiem darbiniekiem 

Plkst. 14.00- pedagogiem 

 20. Kursi pedagogiem speciālajā izglītībā Plkst.10.00 skolas svinību zālē (4.04 telpa Jaunajā ielā 44)  

       Mazā pedagoģiskās padomes sēde "1.kl. skolēnu adaptācija skolas dzīvei" plkst.10.00 tiešsaistē 

21. Mazā pedagoģiskās padomes sēde "10.kl. skolēnu adaptācija skolas dzīvei" plkst.10.00 tiešsaistē  

      Mazā pedagoģiskās padomes sēde "4.kl. skolēnu adaptācija skolas dzīvei" plkst.10.00 tiešsaistē 

      Mazā pedagoģiskās padomes sēde "5.a un 5.b kl. skolēnu adaptācija skolas dzīvei" plkst.13.00 tiešsaistē 

26. Skolas skolotāju seminārs "Vienotā NPD izveide un izvērtēšana visos mācību priekšmetos katrā klašu paralēlē." Plkst.14.30 tiešsaistē.

28. UNESCO pasākums  Rīgas ielā 

29. Jauno matemātiķu pulciņš ar profesora Cipariņa izaicinājumu. 1.kārta - risinājumu iesūtīšana 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS, septembris

1. Zinību diena  (Skolas pasākums  1.kl., 10.-12. kl.) 

6.-10. Drošības jautājumu aktualizēšana  

7. Klašu audzinātāju sanāksme  4.04 j.k. plkst. 15.00 

13.-17. Dzejas dienas 

13. Ziedu paklājs  (Rīgas iela 200) (Jaunā iela 44)

14. 8.-12.kl.  mācību priekšmetu skolotāju sanāksme 4.04.j.k. plkst. 15.00   

15. SG vadītāju sanāksme Zoom platformā plkst. 15.00 

     LTV raidījuma filmēšana (zēnu koris "Tērcītes" A. Levinska) 

20.-29. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes  programmas (izglītības programmas kods 31011013) - 12.v kl. akreditācija 

20.-24. Klašu mācību ekskursijas (atb. klašu audzinātāji) 

21. 3.-7.kl. mācību priekšmetu skolotāju sanāksme plkst.15.00 (ZOOM) Atb.I.Ciprusa 

23. Sestie rāda klasi! (6.e., 6.m. kl. pasākums) 

27. PIRLS pētījums (lasītprasmes pārbaude) Atb. I.Ciprusa 

28. Skolotāju informatīva sanāksme plkst. 14.20 (tiešsaistē MS Teams) 

29. Miķeļdiena  (2 c., d., e; 3.a,b,c) 

1.10.  Skolotāju dienas pasākums 4.04 jk plkst. 14:30 

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.