Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS, septembris

1. Zinību diena  (Skolas pasākums  1.kl., 10.-12. kl.) 

6.-10. Drošības jautājumu aktualizēšana  

7. Klašu audzinātāju sanāksme  4.04 j.k. plkst. 15.00 

13.-17. Dzejas dienas 

13. Ziedu paklājs  (Rīgas iela 200) 

14. 8.-12.kl.  mācību priekšmetu skolotāju sanāksme 4.04.j.k. plkst. 15.00   

15. SG vadītāju sanāksme Zoom platformā plkst. 15.00 

     LTV raidījuma filmēšana (zēnu koris "Tērcītes" A. Levinska) 

20.-29. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes  programmas (izglītības programmas kods 31011013) - 12.v kl. akreditācija 

20.-24. Klašu mācību ekskursijas (atb. klašu audzinātāji) 

21. 3.-7.kl. mācību priekšmetu skolotāju sanāksme plkst.15.00 (ZOOM) Atb.I.Ciprusa 

23. Sestie rāda klasi! (6.e., 6.m. kl. pasākums) 

27. PIRLS pētījums (lasītprasmes pārbaude) Atb. I.Ciprusa 

28. Skolotāju informatīva sanāksme plkst. 14.20 (tiešsaistē MS Teams) 

29. Miķeļdiena  (2 c., d., e; 3.a,b,c) 

1.10.  Skolotāju dienas pasākums 4.04 jk plkst. 14:30 

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.