Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.73.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2021. lēmumu Nr.132,

1.-4.klasēm un 12.klasēmno 2021.gada 12.aprīļa organizēt mācību procesu klātienē,

ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.

 

 

2021./2022.m.g. 

Pirmklasniek, mēs TEVI GAIDĀM!

 Ar 15.03.2021. plkst. 08.00 sāksies 2014.gadā dzimušo bērnu pieteikšana mācībām 1.klasē.

 Bērna reģistrācija 1.klasei

Jēkabpils 2.vidusskolā https://ej.uz/jek2vsk 

(pieteikuma anketa aktīva ar 15.03.2021. plkst. 08.00)

Iesnieguma veidlapa pdf   Word


 

2021./2022.m.g. 

Mēs TEVI GAIDĀM 10.klasē!

 Ar 14.06.2021. sāksies  pieteikšana mācībām 10.klasē.

 Iesnieguma veidlapa  

 mācību plāni 10.-12.kl.


   

 

Jēkabpils 2. vidusskolas bibliotēkas (Rīgas iela un Jaunajā ielā) no 2021.gada 18. janvāra sniedz pakalpojumus klātienē skolēniem, kas mācās attālināti. Ir iespēja izmantot bibliotēku tuvāk savai dzīvesvietai, iepriekš sazinoties par nepieciešamās grāmatas esamību. Skolēni vai viņu vecāki (vai likumiskie pārstāvji), ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, var izņemt un nodot grāmatas. Apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus. Saziņai ar bibliotekārēm var izmantot Mykoob (Marina Ļitvinova – Jaunajā ielā un Antra Laitāne – Rīgas ielā).

Bibliotēkas darba laiks Jaunajā ielā 44 attālinātā mācību procesa laikā 

 Bibliotēkas darba laiks Rīgas ielā 200

 attālinātā mācību procesa laikā

 Pirmdien: 7:40 – 16:00

Otrdien: 7:40 – 17:00

Trešdien: 7:40 – 16:00

Ceturtdien: 7:40 – 17:00

Piektdien: 7:40 – 14:50

 Pirmdien: 11:30 – 17:00

 Otrdien: 9:00 – 13:30; 14:30-16:00

 Ceturtdien: 12:00 - 13:30, 14:30-17:00

 Piektdien: 8:00 – 9:00; 9:40 – 15:10

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS             2021.g.maijs

05.05.  Plkst. 15.30 Zoom Sanāksme 9.kl. dabaszinību skolotājiem "Diagnosticējošā darba dabaszinībās 9.kl. rezultātu analizēšana AtbL.Aleksandrova 

           Sākumskolas SG 1.kl. skolotāju sanāksme par mācību rezultātu vērtēšanu un analizēšanu gada beigās. Zoom 

Plkst.14.30. AtbT.Karnauhova 

06.05.  Plkst. 15.30 Zoom Saruna ar 9.kl. latviešu valodas skolotāju "Diagnosticējošā darba latviešu valodā m.i.p. 9.kl. rezultātu analizēšana AtbL.Aleksandrova 

07.05.  1.klases (mazākumtautību programmā) skolas krievu valodas un literatūras olimpiāde. AtbJ.Blumentāle 

10.05Plkst. 15.30 Zoom  Saruna ar 9.kl. matemātikas skolotāju "Diagnosticējošā darba matemātikā 9.kl. rezultātu analizēšana (AtbL.Aleksandrova) 

11.05. Pedagogu informatīvā sanāksme plkst. 14.30 attālināti (Atb.I.Salmiņa) 

           1.-12.kl.audzinātāju informatīvā sanāksme "Skolas lepnums 2021." 16:00 Zoom platformā  Atb.L.AleksandrovaI.Ciprusa 

           Eksāmens angļu valodā  12.kl. (centralizēti,   rakstu daļa) 10.00 Atb.L.Aleksandrova 

12.05. Eksāmens angļu valodā  12.kl. (centralizēti,   mutvārdu daļa) 9.00  Atb.L.Aleksandrova 

14.05. Zoom nodarbība 7.kl. ”Dezinformācija un jaunieša loma informācijas aprites uzlabošanā"  13:50  AtbN.Zarkeviča

18.05. SG vadītāju sanāksme plkst. 14:30 Zoom platformā. AtbS.Avišāne 

           Eksāmens latviešu valodā 12.kl. (centralizēti,  rakstiski) 10.00 Atb.L.Aleksandrova

19.05. Eksāmens latviešu valodā  9.kl. (centralizēti rakstu daļa) 10.00 Atb.L.Aleksandrova 

20.05. Eksāmens latviešu valodā    9.kl. (centralizēti  mutvārdu daļa) 10.00   Atb.L.Aleksandrova 

21.05. Eksāmens matemātikā 12.kl. (centralizēti, rakstiski) 10.00 Atb.L.Aleksandrova 

24.05. ZPD aizstāvēšana (laiks tiks precizēts). AtbS.Avišāne 

25.05. Skolas padomes sanāksme plkst. 17.30 attālināti (AtbI.Salmiņa)  

26.05. Līdz plkst. 13.00 1.-12.kl. izlikt 2.semestra un gada vērtējumu  (izņemot skolēniem, kuriem plānoti papildu mācību pasākumi) 

           Plkst.15.00 attālināti Skolas pedagoģiskās padomes sēde "Par skolēnu pārcelšanu un papildu mācību pasākumiem" 

(AtbI.SalmiņaI.CiprusaL.Aleksandrova) 

           Līdz plkst.17.00  klases audzinātājiem nosūtīt skolēnu pretendentu iesniegumus "Skolas lepnums 2021." 

           Eksāmens ķīmijā 12.kl. (centralizēti, rakstiski) 10.00   Atb.T.ZdanovaL.Aleksandrova 

 27.05. 6.e, 6.i, 6.u nodarbība Zoom ar Latvenergo pārstāvjiem par enerģiju. AtbS.Ārina 

28.05. Eksāmens fizikā 12.kl. (centralizēti, rakstiski) 10.00   Atb.A.LazdiņšL.Aleksandrova

31.05. "Skolas lepnums 2021" nominācija  

            Līdz 04.06.2021.  Mācību rezultātu apkopojums un analīze. Atb. mācību priekšmetu skolotāji un klases audzinātāji 

            Olimpiāžu, konkursu rezultātu apkopojums. Atb. SG vadītāji. 


 

                                                        Spēja saskatīt neparasto ikdienišķajā- nemaldīga gudrības pazīme.

                                                                                                                                                 /Emersons/

 

            Ar kaut ko neikdienišķu, neparastu un brīnumainu iesākās aprīļa nogale daudzām Jēkabpils 2.vidusskolas sākumskolas klasēm. Stikla mākslas studija “Glass Point” sadarbībā ar projektu “Latvijas Skolas soma” skolēniem piedāvāja iespēju iepazīties ar stikla  tapšanas vēsturi un ražošanas procesu. Mākslinieces Kitija Almane un Anna Varnase pastāstīja bērniem par dažādo un pārvērtībām pilno stikla dzīvi – kausēšanu, veidošanu, krāsošanu, rūdīšanu. Skolēni ar lielu aizrautību skatījās videomateriālu par stikla pūtēja fiziski smago, bet radošo un pārsteigumiem bagāto profesiju. Nodarbības laikā bērni  dalījās ar savu pieredzi – kādi trauki no stikla atrodas viņu mājās, kur stikla izstrādājumi  ir sastopami ikdienā, cik tie ir praktiski.

          Nodarbības praktiskajā daļā bērniem bija jāveic uzdevums, kuru Kitija un Anna soli pa solim izstāstīja videorullītī. Un te pat bravurīgākajiem aizrāvās elpa – cik interesanti bija darboties ar sīkajām stikla lauskām uz tik nelielas, caurspīdīgas sirsniņas formas! Tās bija jānovieto gan ģeometriski pareizi, gan gaumīgi saskaņojot krāsas. Daudzi tās gatavoja māmiņām, jo tuvojās pavasara skaistākie un mīļākie svētki – Mātes diena. Tika veiktas pat telefoniskas ekspresaptaujas par mīļākajām krāsām un toņiem, kādus vēlētos redzēt māmiņas gaidāmajā pārsteigumā.

   Izmantojot iespēju, bērni starpbrīžos draudzīgi veidoja no mazajiem stikla gabaliņiem savas mozaīkas, salika pa krāsām, saskaitīja, cik to ir! Sanāca tāda īsta starppriekšmetu saikne!

    Un tad pats grūtākais – sagaidīt no Rīgas atvestos gatavos darbiņus! Ar kādām prieka un saviļņojuma emocijām tika vaļā raisīts katrs sainītis! Pie tam mākslinieces stikla sirsniņai bija pielīmējušas klāt mazu cilpiņu, lai tās varētu pakārt goda vietā – tā, lai visi redz un priecājas! Bērni ar lielu prieku tieši pirms Māmiņdienas varēja doties mājas ar PAŠA GATAVOTU dāvanu savam vistuvākajam cilvēkam.

 

 

  

Māmiņdienas sveicienam pievienojas klašu audzinātājas: 

Judīte Januškeviča, Biruta Sprindža, Līvija Karaseva, Alda Sperga, Ruta Baranovska


 

 

Kopā būšanas prieks,

piederības sajūta,

balts galdauts!

4. maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena. Baltais galdauts šajos svētkos ir pašapziņas un lepnuma simbols, vienojošais elements, kas aicina cilvēkus sanākt kopā, gremdēties atmiņās par tā laika vēsturiskajiem notikumiem un savām personīgajām šī brīža emocijām mūsdienu kontekstā.

Lai arī šogad nevaram vienoti svinēt, izjust kopā būšanas spēku un prieku,  svētkos iespējams veikt dažādas kopīgas aktivitātes, piemēram, iestādīt puķes, izgreznot māju. Mēs visi varam dot savu spēku un laba vēlējumus Latvijai, jo ikkatrs esam savas zemes daļa.

 

Simts domu un vēlējumu Latvijai, stāvot Dzīvības Dārzā

  

Laikā no 26. līdz 30. aprīlim Jēkabpils 2. vidusskolas vestibilā Rīgas ielā 200 skolēni dalījās svētku gaidās un sajūtās, radīja, rotāja un rādīja, veidojot vienotu Dzīvības Dārzu, tikko plaukstošos koku zaros iekarot savu īpašo rotājumu ziedu, putnu veidolā vai apsveikumu veidā. Gluži kā nolīstot spirgtam lietutiņam, tika noskaloti gurduma putekļi, ļaujot domām un darbiem uzspurgt priekā, apliecinot lepnumu un piederību savai valstij.

Es dzīvoju Latvijā un augu Latvijā. Es visiem iesaku braukt uz šo valsti.

 Latvija ir bagāta ar tautas dziesmās, tautas tērpiem, tradīcijām. Latvija ir maza valsts. Tā atrodas starp Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu. Latvijā ir daudz ezeru, upju un mežu.

Latvijā ir četri novadi: Kurzeme, Vidzeme, Zemgale un Latgale. Tev noteikti jāaizbrauc uz Rīgu, tur būs daudz piedzīvojumu. Tev jānopeldas jūrā un Latvijas dzidrākajā ezerā – Laukezerā. Tā ir mana Latvija.                                  /Roberts, 3.m klase/

 

Mana Latvija ir mana dzimtene. Latvijā ir daudz kā savādāka nekā citās valstīs.

Latvijas galvaspilsēta ir Rīga, tur ir Brīvības piemineklis.

 Latvija var lepoties ar skaistu dabu, tā ir bagāta ar cilvēkiem un stipru tautu. Mūsu bagātajā valstī ir ļoti daudz dzīvnieku un putnu. Latvijas nacionālais putns ir cielava, bet nacionālie koki ir liepa un ozols.

Esmu dzimusi labākajā valstī uz zemes. Tas mani priecē!

         /Annija, 3.m klase/

Latvijā ir ļoti daudz mežu. Labāk pie mums ir braukt vasarā, jo tad ir Jāņi. Jāņos mēs lecam pāri ugunskuram, dziedam un pat gandrīz neguļam.

Es pats dzīvoju Jēkabpilī, tā atrodas uz robežas starp Zemgali un Latgali. Cauri pilsētai plūst Daugava, kura ir lielākā upe Latvijā. Latgale ir ūdeņu zeme, un tur atrodas mani lauki. Man patīk makšķerēt, un es ieteiktu arī tev pamakšķerēt Latvijā.

                                                       /Raivis, 3.m klase/

Latvija ir maza valsts, bet te daudz ko var apskatīt. Piemēram, Jēkabpils Vecpilsētas laukumā vari apskatīt lūsi. Tu vari braukt uz Rīgu – Latvijas galvaspilsētu, kurā atrodas Medicīnas muzejs. Vari apskatīt Brīvības pieminekli. Vari izstaigāt dabas takas Gārsenē un Teiču rezervātā. Latvju rakstus vari apskatīt cepurēs un šallēs, kas arī ir daļa no Latvijas.

/Daniels, 3.m klase/

 

Valoda, novadi, pilsētas, pagasti, upes, lieli un mazi ezeriņi, mākoņi, pļavas, liepu smarža ziedēšanas laikā – tik daudz nekur negaistošu pazīšanās zīmju, saistvielu un atslēgas vārdu, vedošu uz vienu pašu ļoti īpašu, nozīmīgu un skanīgu vārdu: Latvija.

Piekļausim. Sargāsim. Cienīsim.

 

Materiālu apkopoja Jēkabpils 2. vidusskolas

direktores vietniece Sarmīte Straume


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS             2021.g.aprīlis

06.04.  Nodarbība “ZPD aizstāvēšana” ar 11.v klases skolēniem  plkst19:00 (AtbS.AvišāneT.Sendže) 

            Pedagogu sanāksme par diagnosticējošo darbu un CE latviešu valodā norisi 9. klasēs. Plkst. 15.00 Zoom  (AtbL.Aleksandrova)

07.04.  Nodarbība “ZPD aizstāvēšana” ar 11.a klases skolēniem plkst13:50  (Atb.S.AvišāneL.Movčane) 

            Tiešsaistes tikšanās ar Speciālo uzdevumu vienību 10.-12.kl 14:40 (Atb.N.Zarkeviča)  

             Nodarbība skolotājiem par GoogleClassroom 16:00 (N.Zarkeviča) 

13.04.  Pedagogu sanāksme par eksāmenu norisi 12. klasēs. Plkst. 15.00 Zoom  (AtbL.Aleksandrova) 

             2.-3.klašu skolotāju sanāksme  “Skolēnu vajadzību identificēšana” (zoom) (2.-3.klašu audzinātāji, atbalsta personāls) 

14.30 (Atb.I.CiprusaS.Straume)

No 13.04.2021. līdz 29.04.2021. Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā m.i.p. 9.kl. mutvārdu daļa

14.04Tikšanās ar zinātniekiem 11. A kl. skolēniem "Izglītojošā robotika"  13:00 (Atb.LMovčane)

16.04. ZPD aizstāvēšana 11.a, 11.v klases skolēniem plkst. 11:15 (attālināti) (Atb. S.Avišāne, SG vadītāji un komisiju locekļi)

20.04. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 9.kl. Plkst.9.40 

           4.-6.klašu skolotāju sanāksme  “Skolēnu vajadzību identificēšana” (zoom) (4.-6.kl. mācību priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls) 14.30 (Atb.I.CiprusaS.StraumeL.AleksandrovaS.Avišāne)

27.04. Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā m.i.p. 9.kl. Plkst.9.40  

“Skolēnu vajadzību identificēšana” (zoom) (7.-9.kl. mācību priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls) 14.30 (Atb. L.AleksandrovaS.Avišāne) 

29.04. Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 9.kl. plkst.9.40 


 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS             2021.g.marts

1.martā Jēkabpils 2.vidusskolai-101. dzimšanas diena 

02.03.  Pedagogu informatīva sanāksme plkst.14.45 Zoom

03.03.  10.-12.kl. Skolas somas pasākums. Plkst. 14:40 (Atb.N.Zarkeviča) 

           Diagnosticējošais darbs  ar kombinētu mācību saturu 3.klasei  mācību valoda  (rakstu daļa) Plkst.9.40 (AtbL.AleksandrovaI.Ciprusa) 

04.03. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.kl. (atbilstoši grafikam) (AtbL.AleksandrovaI.Ciprusa) 

         “Diagnosticējošā darba krievu valodā 6.klasēm izvērtējums". Zoom (atbL.Aleksandrova) Plkst.15.00 

09.03Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasei  Matemātika Plkst.9.00 (AtbI.CiprusaL.Aleksandrova) 

         Nodarbība skolotājiem “Nepieciešamās prasmes, īstenojot mācību procesu kompetenču pieejā” Plkst. 15:00-16.00 (4.,7.,10.kl. skolotājiem) - ATCELTS

Zoom L.Aleksandrova

10.03. KI Tikšanās ar RTA pārstāvjiem 10.-12.kl., plkst.14:40  (Atb.N.Zarkeviča)

11.03. Diagnosticējošais darbs Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās 3.klasei  Plkst.9.40 (AtbI.CiprusaL.Aleksandrova) 

         “Diagnosticējošā darba matemātikā 6.klasēm izvērtējums". Zoom (atbI.CiprusaL.Aleksandrova) Plkst.15.00 

Skolēnu pavasara brīvdienas – no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam 

16.03. 6.klašu (6.c, 6.d, 6.e, 6.i, 6.m, 6.u kl.) latviešu valodas skolotāju sanāksme “Diagnosticējošā darba latviešu valodā 6.klasēm izvērtējums". Zoom 

(atbI.Ciprusa) 

23.03. Plkst.14.30 3.klašu skolotāju sanāksme “Diagnosticējošo darbu 3.klasēs izvērtējums Zoom (atb.I.Ciprusa) 

24.03. “Diagnosticējošā darba dabaszinībās 6.klasēm izvērtējums". Zoom (atbI.CiprusaL.Aleksandrova) Plkst.15.00 

25.03. “Diagnosticējošā darba latviešu valodā m.i.p. 6.klasēm izvērtējums". Zoom (atb. L.Aleksandrova) Plkst.15.00 

30.03. Skolas pedagoģiskās padomes sēde Zoom plkst. 14:30 (atbI.Salmiņa, S.Avišāne, SG vadītāji) 

31.03. Skolēnu ZPD iesniegšana (atb. darbu vadītāji, SG vadītāji, S.Avišāne) 

 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS             2021.g.februāris

02.02.  Plkst.14.45 Zoom pedagogu sanāksme. (Atb.I.Salmiņa) 

            SG vadītāju sanāksme Zoom (Atb.S.Avišāne) 

            Ķīmijas valsts 62.olimpiāde  9. -12.kl. skolēniem plkst. 10:00 (Atb. L. Aleksandrova, T.Zdanova) 

            Nodarbība skolotājiem par GOOGLE disku 4.14jk  plkst. 12:00 – 15:00 (N.Zarkeviča) 

03.02. Plkst. 15.00 Zoom  pedagogu sanāksme par diagnosticējošo darbu norisi 3. un 6.klasēs. (AtbL.AleksandrovaI.Ciprusa

04.02. Nodarbība skolotājiem par GOOGLE disku  4.14jk Plkst. 11:30  Zoom plkst. 13:00(N.Zarkeviča)

05.02Nodarbība skolotājiem par GOOGLE disku  4.14jk Plkst. 10:30  (N.Zarkeviča)

08.02. Nodarbība skolotājiem par GOOGLE disku  Zoom plkst. 10:00   13:00(N.Zarkeviča) 

09.02. Ģeogrāfijas valsts 38.olimpiāde  9. -12.kl. skolēniem plkst. 10:00 (Atb. L. Aleksandrova, L.Krūmiņa)

10.02. “Tik vai ...Cik?” Matemātikas konkursa 3.kārta 4.klašu skolēniem (Atb. L. Aleksandrova, Ļ. Gorpiņiča) 

11.02 Nodarbība skolotājiem par GOOGLE disku  4.14jk (N.Zarkeviča)

16.02. ZPD vadītāju un vērtētāju sanāksme 14:30 Zoom (AtbS.Avišāne) 

17.02. Diagnosticējošais darbs mācību valodā 6.klasēm-  rakstu daļa (AtbI.CiprusaL.Aleksandrova)

23.02. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā- rakstu daļa 6.klasēm (mazākumtautību izglītības programmā) (Atb.L.Aleksandrova) 

           Klašu audzinātāju sadarbības grupas sanāksme 14:30, Zoom (AtbL.MovčaneS.Straume)

25.02. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasēm   (AtbI.CiprusaL.Aleksandrova) 

26.02. Matemātikas valsts 71.olimpiāde 5. -8.kl. Skolēniem plkst. 10:00 (Atb. L. Aleksandrova, Ļ. Gorpiņiča) 

           KI Zoom nodarbība ar Prakse.lv 11., 12.kl  (N.Zarkeviča) 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS             2021.g.janvāris

Ziemas brīvdienas 2020./2021. mācību gadā 1.–4. klases izglītojamiem ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 25. janvārī, savukārt 5. un 6. klases izglītojamiem ziemas brīvdienas ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 11. janvārī. (MK rīkojums Nr. 655., 5.13.7.punkts) 

04.01.  11.a kl. skolēnu radošo darbu izstāde “Tik mainīga ziema” 3.stāvs jk

05.01. SG sākumskolas skolotāju sanāksme  2. daļa 11.00 - 11.45. zoom 

8.01. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl. (mazākumtautību izglprogr.) skolēniem 

14.01. Zoom nodarbības 3.15jk plkst 11.30

15.01. Fizikas valsts 71.olimpiāde 9.-12.kl.  skolēniem plkst 10.00

18.01. Zoom nodarbības 3.15jk plkst 11.00

19.01. Zoom nodarbības 3.15jk plkst 10.00

            SG tehnoloģijas skolotāju sanāksme 13:40 (zoom)

20.01. Zoom nodarbības 3.15jk plkst 11.15

           Barikāžu aizstāvju atceres diena

           Barikādēm 30 (tiešsaistes pasākums 8.b, 9.a, 10.a, 11.a, 12.a klases sk.) 14.40-15.20

21.01. Zoom nodarbības 3.15jk plkst 11.30

 

 “Krievu kultūras nedēļa” 25.01.21.-29.01.21. 

 25.01. Klases audzinātājiem iesniegt parraudzībai skolēnu Individuālo izglītības programmas apguves plānus  

            4.-12.kl.mazākumtautību izglprogrL.Aleksandrovai 

            1.-6.kl.  pamatizglītības prI.Ciprusai 

26.01.  3.klašu skolotāju sanāksme “3.klašu skolēnu vajadzību identificēšana” (Jaunā iela)  zoom 

            Ekonomikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem  Plkst.10.00 

            Zoom nodarbības 3.15jk plkst 13:40 (N.Zarkeviča) 

29.01. Matemātikas valsts 71. olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem plkst. 10.00 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS             2020.g.decembris

ATBALSTA PASĀKUMI    

 • Bērnu psiholoģiska izpēte un atzinumu rakstīšana bērniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos (3.,6., kl. skolēni)
 • Konsultācijas skolēniem, vecākiem un skolotājiem ar mērķi sniegt atbalstu mācību procesā skolēniem ar mācīšanās grūtībām vai uzvedības traucējumiem.
 • konsultācijas skolēniem uzvedības korekcijas jomā, skolēniem ar mācīšanās grūtībām, bērniem, kuriem radušies emocionāli pārdzīvojumi. Konsultācijas vecākiem, par bērnu vajadzībām un iespējamiem problēmu risinājumiem.
 •  Korekcijas darbs izglītojamajiem ar runas un valodas, lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumiem (individuālais un grupu). Individuālās konsultācijas – rekomendāciju sniegšana vecākiem un pedagogiem.
 • Pedagogu pieteikumu logopēda runas un valodas izvērtēšanai izskatīšana un valodas izpētes novērtēšanas ziņojumu sagatavošana.
 • Pielāgotu metodisko materiālu izstrāde.
 • Klases stundas 4.m kl.- "Drosme draudzēties!";
 • 3.i un 5.m- "Es- klasē un skolā. Konfliktu risināšana."
 • Individuālas sarunas ar skolēniem, kam ir uzvedības problēmas 1. semestrī.
 • Skolēnu personīgā higiēna.
 • Pubertāte meitenēm ( darbs grupās).
 • Infekcijas slimības (gripa tā profilakse).
 • Pēc pieprasījuma veikt pārbaudi uz pedikulozi.

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

 • Izstādes „Ziemassvētki atnākuši …”;  „Brīnumpasakas”.  „Jaunas grāmatas bibliotēkā”.

 • Bibliotekārā stundas „Iepazīsim bibliotēku!”  un  „Kur dzīvo grāmatas. Uzvedība bibliotēkā” 1. klasē.
 • Rīgas 200  1. Adventes stāstu lasījumi.
 •                 2. Mans mīļākais Ziemassvētku dzejolis. (3i kl.)
 •                 3. Izlasīto grāmatu maratona “Es esmu stilīgs. Es lasu” pirmā posma noslēgums.
 •                 4. Ziemassvētku grāmatu izstāde.

Ziemassvētku  radošās darbnīcas 1.-6. kl. skolēniem 

Labdarības akcija “Sirds siltums" Jauna 44

 

01.12.  Sanāksme skolotājiem Zoom plkst. 14.30 

       Kursi skolotājiem ,,Krīze kā palīdzības veids”. 2.grupa Zoom platformā plkst.15.00 -18.00  

            Jauno pedagogu sanāksme pārcelta uz 23.12.

08.12. Kursi skolotājiem ,,Krīze kā palīdzības veids”. 3.grupa Zoom platformā  plkst.14.30- 18.00 

līdz 14.12.  Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem. 3., 6., 9., 12.kl. Skolēnu informēšana par valsts pārbaudījumu  kārtošanas kārtību  2020./2021. m. g

līdz 16.12.  plkst. 15.00 Izlikt  1. semestra vērtējumus.

18.12. “Ziemas jampadracis” 3.kl. pasākums klasē Rīgas ielā

21.12. Kursi skolotājiem ,,Krīze kā palīdzības veids”. 2.nodarbība Zoom platformā  2.grupa plkst.8.00 -12.30;  1.grupa plkst. 13.00- 17.00

22.12.  Kursi skolotājiem ,,Krīze kā palīdzības veids”. 2.nodarbība 3.grupa Zoom platformā  plkst.9.00

Skolotāju darba pašvērtējuma iesniegšana skolas  vadībai 

23.12.  Sanāksme jaunajiem  pedagogiem un pedagogiem, kuri skolā strādā 1.gadu plkst.10.00 (vieta tiks precizēta) 

29.12.  Pedagoģiskās padomes sēde “2020./2021.m.g. 1.semestra darba izvērtējums” 


EIROPAS MEDUS BROKASTIS

156 Jēkabpils 2.vidusskolas 1.klašu skolēni decembrī saņēma Latvijas Biškopības biedrības sarūpētās saldās pārsteiguma dāvaniņas – rapša, dažādu ziedu un meža medus paraudziņus un informatīvi izglītojošu magnētiņu.

Dāvaniņu pirmklasnieki nesa mājās, izpētīja, izgaršoja un kopā ar vecākiem aizpildīja anketu par to, kāds medus garšoja vislabāk.

Dāvaniņā saņemtais magnētiņš skolēniem un vecākiem arī turpmāk atgādinās par 7 iemesliem, kādēļ jālieto medus.

 Klasē skolēni kopā ar audzinātāju noskatījās filmiņu par bitēm un garšīgo medu, kā arī pārrunāja šis akcijas nozīmi. Lai arī šogad pandēmija ir liegusi ar biškopi tikties klātienē, aicinām arī Tevi noskatīties šo filmiņu un uzzināt visu par un ap bitēm un garšīgo medu. 

 https://youtu.be/pgoMmpp-IYI

 Latvijas Biškopības biedrības pārstāvji jautā –

Vai Tu zini, kas ir Eiropas medus brokastis? 

Eiropas medus brokastis ir sociāli izglītojoša kampaņa, kuru 2007. gadā aizsāka Slovēnijas biškopji, kuras mērķis ir izglītot bērnudārzniekus un skolēnus par bitēm, medu, bišu nozīmi tautsaimniecībā, dodot bērniem bez maksas degustēt, nogaršot medu un citus biškopības produktus. Nu jau šī akcija izvērsusies pa visu Eiropu, novembra trešo piektdienu pasludinot par Eiropas Medus brokastīm (European Honey Breakfast). 2013. gadā šai kampaņai pievienojās arī Latvijas Biškopības biedrība - starp citu, tā ir lielākā nevalstiskā lauksaimniecības nozares organizācija, kas apvieno vairāk nekā 3300 biškopjus no visas Latvijas. 

 Latvijas Biškopības biedrība mums visiem novēl:

Veselīgu, radošu un sekmēm bagātu mācību gadu! 

Un atceries - sāc katru dienu ar medus karoti vienu!

  

Informāciju apkopoja

Jēkabpils 2.vidusskolas direktore

Ilona Salmiņa


 

Gada brīnumainākie svētki

Tik skaisti svinēt svētkus,

Kad apkārt viss  balts un tīrs,

Un ticēt, ka visus mūs sargā

Zem loga uzceltais sniegavīrs.

                  / Linda Tīmane/

 

 

     Sniega prieki

Decembris iepriecināja mūs ar skaistu sniega segu, un skolēni devās skolas stadionā izbaudīt sniega priekus. 2. b klases bērni kopā ar savu audzinātāju Svetlanu Jekaraševu draudzīgi cēla sniegavīru un jautri pikojās.   

 

Izver sapni caur saules staru – garu, garu

Un saki pats sev  – visu varu!

Met savu sapni ugunī – topi tās liesmā par dziesmu!

Un saki pats sev- tālu iešu!

Tikai neļauj sapnim sasalt – sapnim skanīgam, baltam.

Bez sapņa nav spēka dzīvot,

Un cilvēks bez ceļa var nosalt.

                  / Gunta Micāne /

 

 

     Skolēnu zīmējumu izstādes

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 2. b klases skolēni  iesaistījās bērnu zīmējumu skatē / izstādē.  

Salūts ir brīdis, kad ikviens bērns cer sagaidīt brīnumu, ikviens pieaugušais var atsaukt savā atmiņā vai no jauna izjust bērnības sajūsmas sajūtu, vērojot krāšņo svētku salūtu!

Burvīgais ziemas laiks valdzina ar savu tīro, sniegbalto dabu, ietinot zemi siltā miljonu sniega pavedienu un mezglu segā. Ziema ... Tas nozīmē Jauno gadu, Ziemassvētkus, brīvdienas un ... kaut ko citu, tik rūpīgi turamu katrā sirdī. Ziemas pasakaino skaistumu skolotāja Larisa Aleksandrova kopā ar 10.a klases skolēniem parādīja mums izstādē “Tik mainīgā ziema”.

   

                                             

Tāds klusums dziļš,

Vien gaisā virmo gaidas.

Tūlīt jau brīnums nāks,

Tūlīt.

To ļoti gaidām.

/Marta Bārbale/

                Ziemassvētku gaidīšanas laiks skolā

Skolā valda svētku sajūta. Telpas piepildītas ar radošu atmosfēru, sarunām un īpašu noskaņu, jo visi gatavojas svētkiem. Šoreiz mazliet citādiem, mazliet neierastiem, bet ļoti, ļoti gaidītiem.   

 

                                           

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā-
Nest gaismu, kā to sveces dara.

              Labdarības akcija “”Sirds siltums”

Tuvojoties mīļo vārdu, apsveikumu un dāvanu laikam, 1.-4. klašu skolēni iesaistījās tradicionālajā Ziemassvētku labdarības akcijā “Sirds siltums”.  Šogad skolēnu pašpārvalde piedāvāja dalīties sirds siltumā ar pansionāta “Jaunāmuiža” iemītniekiem,  dāvinot viņiem pašu rokām gatavotās Ziemassvētku apsveikuma kartītes. Paldies skolotājiem, skolēniem, viņu vecākiem par atsaucību, skaistiem radošiem darbiem, labestību! Kopā skolēni sagatavoja 380 apsveikumus, kurus ar siltiem sveicieniem nogādājām pansionātā 18. decembrī. 

                                                  

Lai allaž kāds prieks kā eņģeļa mats

sien dvēseli zvaigznes starā!

Lai Ziemassvētki un Jaunais gads

dod sirdij mīlestības tik daudz,

ka paši, gluži kā eņģeļi,

to citiem dāvināt varam.

                             K. Apšukrūma

     Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!

Beidzies 1. semestris, padarīts daudz labu un svarīgu darbu, izliktas un saņemtas atzīmes, sagaidīti visgaišākie svētki, un saule atkal uzsāk savu maģisko ceļu uz gaismu. Gads, kuru pavadām, visiem ir bijis grūts, bet, neskatoties uz visām grūtībām, tas atmiņā paliks ar skolas pārbūves darbu pabeigšanu, ar skolu apvienošanu, ar jaunām darba formām, komunikāciju, ar rūpēm par savu, tuvinieku, kolēģu, skolēnu veselību.  Un tomēr Jauno 2021. gadu mēs gaidām ar cerību pārvarēt visas grūtības un neērtības, visiem skolēniem atgriezties skolā, svinēt kopā valsts un skolas svētkus, redzēt ne tikai cilvēku acis, bet arī smaidus. Ar cerību būt kopa, būt veseliem, būt laimīgiem!

Paldies visiem skolotājiem par pašaizliedzīgu darbu, paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par izturību drošas darba vides nodrošināšanā, paldies skolēnu vecākiem par pacietību un palīdzību, atbalstot bērnus attālināto mācību procesā, paldies skolēniem par to, ka patstāvīgi un godprātīgi mācījāties!

Jēkabpils 2. vidusskolas direktora vietniece Ludmila Movčane

 


 

Ticība

/Jānis Poruks/

Es ticu, ka ir debesis,

Kur laimes bērni mīt,

Kur saulīte daudz spožāki       

Un mīlīgāki spīd.

 

Es ticu, ka ir brīnumi,                                                    

Kas necerēti nāk                                                        

Un daiļu sapņu pasauli                                                

Ap sevi radīt sāk.      

 

Es ticu, ka ir laimība.

Kas svētās liesmās mirdz;

Un, ja tā visa nebūtu,

Vai justu mums tad sirds?

   Līdz ar decembri aizsācies Adventes laiks, šis gaidīšanas svētku laiks. Četras nedēļas pārdomām un mieram. Tulkojumā no latīņu valodas “adventus” nozīmē – atnākšana. Tev pašam, ik rītu mostoties, jāredz, kā šis tumšais laiks tevī dedz Adventes gaismu.

 

 Domājot, kā kopīgi iedegt šajā tumšajā laikā gaismu sevī, kā arī uzturot pozitīvu un labvēlīgu skolas vidi, klašu kolektīvi  tika rosināti apliecināt savu ikdienas labo darbu saskaņā ar LABO DARBU ADVENTES KALENDĀRU. Ik dienu skolēniem bija iespēja piedāvāt kādam savu palīdzību, pasmaidīt un pateikt paldies, izdarīt kaut ko pārsteidzošu priekš sevis vai citiem. Tas nemaksā neko, bet nozīmē daudz!

 

 “ Tu esi tāds kā pušu šķelti zvani, un kā no divi gabaliem tu skani,” saka Anna Brigadere, jo cilvēkā viens otram blakus mājo labais un ļaunais, un cilvēks ir spējīgs atvērt sirdi kā vienam, tā otram. 

“TIKUMI MĀJO MŪSU SIRDĪS” – skolas aktivitāte, kas apliecināja, ka mūsu senči ir pūralādē krājuši no tiesas labus tikumus, kuri savu būtisko nozīmi   nav zaudējuši arī mūsdienās. Ziemassvētku gaidās katrs klašu kolektīvs saņēma Ziemassvētku eņģeļa piešķirto dāvanu – vienu no tikumiem: atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, mērenība, laipnība, līdzcietība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance, veltīja šim tematam klases stundu un dalījās ar saviem vēstījumiem skolas vidē.

 

Katrs no mums ir sirds gaismas nesējs, katram ir iespēja izgaismot sevi un pasauli ap sevi, jo tieši sirdī mīt

Ziemassvētku brīnums.

Atmetīsim šaubas, aizmirsīsim rūpes, sajutīsim, kā tumšais laiks mūsos iededz Adventes gaismu!

Jēkabpils 2. vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Straume

 

Mūsu skolēni sadarbībā ar “JAVIR”

Ciems! Manā dvēselē valda miers.
Ciemats Ukrainā ir mīļš
Un pilns ar pasakām un brīnumiem...
Apkārt ciematam zaļš mežs.
Dārzi zied, mājas balinās,
Un krāsota loga priekšā
Papeles zīda lapās.
Un tur ir viss: mežs un lauki,
Gan stepe, gan kalni aiz Dņepras ...
Un debesīs ir dziļi zilas,
Pats Dievs lidinās virs ciemata.

                          Tarass Ševčenko

Mūsu skolas 2., 6., 11.  klases skolēni piedalījās Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības "JAVIR" īstenotajā projektā, kura realizācijas laikā tika iestudēts teatralizēts priekšnesums.

Piedāvājam ielūkoties kādā no ukraiņu senču ģimenēm, lai uzzinātu vairāk par viņu dzīvi. Teatralizēts priekšnesums tika veidots pēc ukraiņu slavenā dzejnieka Tarasa Ševčenko dzejas motīviem "Ķiršu dārzs pie mājās". Video veidošanā aktīvi piedalījās jauniešu vokālās grupas “Trojanda”,  “Perlinka” un duets “Čarziļļa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LSRYHyNP6Rk&t=2s&ab_channel=Valent%C4%ABnaZar%C5%86icka

Mana svētku egle.

Klāt skaistais, brīnumu pilnais Ziemassvētku laiks. Šis ir laiks, kad cilvēks nereti  apņemas būt labāks - darīt labus darbus un  domāt baltas domas. Tāpat šajā laikā cilvēks bieži pārdomā savu rīcību, vēlmes, iespējas, savus darbus un nedarbus, kas paveikti gada garumā.

Ziemassvētku laiks ir tradīcijām bagāts laiks. Lai aktualizētu vienu no Ziemassvētku tradīcijām – eglītes rotāšanu un godinātu Ziemassvētku simbolu – egli, Jēkabpils 2.vidusskolas 4.i un 4.m klases skolēni piedalījās LVM Kalsnavas arborētuma organizētajā zīmējumu konkursā „Mana svētku egle”.

Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību, cerību un mīlestību!

Attēlos redzami Līvas Astrīdas Ugrikas, Endija Meļko, Amandas Aleksandras Baraušķes, Patrīcijas Maļinovskas un Daniēla Maldžjus darbi.

Daira Voičonoka

Ziemassvētku laika pasākumi skolas bibliotēkā.

              Lai veicinātu skolēnu lasītprasmi, katrs Jēkabpils 2. vidusskolas Rīgas ielas skolēns tika aicināts piedalīties izlasīto grāmatu maratonā “Es esmu stilīgs. Es lasu”. Maratona 1.posmam bija jānoslēdzas 11. decembrī. Sakarā ar pašreizējo situāciju lasīšanas maratona noslēguma klātienes tikšanās ar 5.,6. klašu skolēniem ir atlikta. Bet visčaklākie konkursa dalībnieki - 2.m klases visi skolēni savas klases audzinātājas Ilzes Čeveres mudināti un pieskatīti,  ir iekārtojuši burtnīcas, kurās ļoti rūpīgi ieraksta izlasīto grāmatu nosaukumus, autorus, ilustratorus un nelielus aprakstus, kādēļ šīs grāmatiņas viņi ieteiktu izlasīt citiem skolēniem.

 

     Ziemassvētki skolā- tas ir kas īpašs. Mani šīs jaukās sajūtas ir vadījušas visus gadus- gan kā skolēnu, gan skolotāju.  Šī mācību semestra noslēgumā tika plānoti bibliotēkas pasākumi  “Adventes stāstu lasījumi” un “Mans mīļākais Ziemassvētku dzejolis.” 1.m, 2.m, 2.u, 6.d klases izteica vēlēšanos piedalīties šajos pasākumos. Un atkal jāsaka, šodienas situācija liek domāt radoši un tā, lai pēc iespējas viss atbilstu drošības pasākumiem.

2.m klases skolēni, skaitot savus mīļākos Ziemassvētku dzejoļus, apvienojās, izmantojot platformu zoom.  2.u klases skolēni savus mīļākos Ziemassvētku dzejoļus varēja skaitīt klasē. Pietika laika arī  Adventes stāstam, kurā noskaidrojām, kādēļ cilvēki visā pasaulē svin Ziemassvētkus. Bērni arī zīmēja un izstāstīja pārējiem, kam un par ko katrs no viņiem ir visvairāk pateicīgs. Tik jauki, ka lielākā daļa bērnu bija uzzīmējuši savu ģimeni.

                                                     Lai katrā sirsniņā mierīgs un svētīgs Ziemassvētku laiks!

Bibliotekāre: Antra Laitāne


 


JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS             2020.g.novembris

ATBALSTA PASĀKUMI    

 • Individuālais darbs ar skolēniem, kuriem ir  mācīšanas un uzvedības grūtības.
 • 4.kl klases stundas “Līderis klasē” un “Kāda ir mana mācību motivācija”
 • Korekcijas darbs, individuālas konsultācijas, pedagogu iesniegumu izskatīšana un izpētes novērtēšanas ziņojumu sagatavošana I
 • Nodarbību cikls 6.kl. skolēniem “Domā pozitīvi” 
 • 4.klašu skolēnu pienākumi un tiesības-
 • Skolēnu personīga higiēna. Pubertāte meitenēm (darbs grupās)
 • 1.klašu skolēnu augumu atbilstība solu augstumam.

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

 • Izstāde “Jaunās grāmatas bibliotēkā”.
 • Izstāde “Latvijas daba, vēsture, kultūra, cilvēki”.
 • Bibliotekārā stunda “ Iepazīsim bibliotēku”  

04.11Angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posms novados (10.-12.kl.) (ESF projekts Nr. 8.3.2.1/16/I/002) Tiešsaistē

09.11.-20.11. Starptautiskā informātikas un loģiskās domāšanas olimpiāde  Bebrs 5.-12.klasē

10.11. Skolēnu vajadzību identificēšana 2.m, 2.u, 3.i, 3.m kl.

Latvijas dzimšanas dienas nedēļa 11.11.-18.11.   

11.11.   Lāčplēša diena  

               2. kl. pasākums Rīgas ielā 

               “Iepazīstam Jēkabpili!” - 4. kl. pasākums Jaunajā ielā

               Lāčplēša diena. 

12.11. Skolas matemātikas olimpiāde 5., 6.kl. 

13.11. Akcija “Latviskākais vārds"

            Darba devēja rīkotā elektroniskā apmācība un instruktāža darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.Pedagogiem  un tehniskajam personālam nokārtot zināšanu pārbaudilīdz 13.11

16.11.  “Latvija skaitļos” - 3. kl. pasākums Jaunajā ielā  

               Zīmējumu izstāde

             “Es mīlu Latviju"  1.-4.kl. skolēni 

17.11.  Latvijai 102 - pasākumu cikla noslēgums:

                     akcija “Mans latviskākais vārds”;

                     “Mēs stāstām Latviju”;

                     1.m kl. svinīgs svētku pasākums 

                     3. kl. svētku pasākums Rīgas ielā 

               Latvijai 102 - pasākumu cikla noslēgums:

                      akcija “Mans latviskākais vārds”;

                      “Zini. Cieni. Mīli" 

20.11. Latviešu valodas olimpiāde (LAT2) 7.-8.klašu skolēniem (Valsts olimpiādes 1.posms) 

24.11.  Skolēnu vajadzību identificēšana

                    Rīgas ielā 5.e, 5.m, 6.c, 6.d, 6.m    

                    Jaunajā ielā Plkst. 14.40 1.03t.6.a, 6.b, 11.a, 11.v 

              Kursi skolotājiem ,,Krīze kā palīdzības veids 4.04. telpā 1.grupai (saraksts un laiks tiks precizēts) 

25.11. Tiešsaistes IT drošības pamācības. Pedagogiem  un tehniskajam personālam nokārtot zināšanu pārbaudilīdz 25.11

26.11. Bioloģijas valsts 43. Olimpiādes 2.posms novados (9.-12.kl.) (ESF projekts Nr. 8.3.2.1/16/I/002) Tiešsaistē. 


Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

/Lūcija Sāgameža-Nāgele, 1945/

 

Tāpat kā  visā Latvijā, arī mūsu skolā Latvijas dzimšanas dienas nedēļa novembrī norisinājās īpašā gaisotnē. Šo nedēļu raksturo daudzveidīgas skolēnu aktivitātes, izzinot Latvijas simbolus, vēsturi, kultūru, rakstus.  

Skolas gaiteņos Jaunajā ielā 44 bija skatāmi skolēnu darbi, kuros viņi dalījās savās domās par latviskāko vārdu. Klasēs norisinājās pasākums “Mans latviskākais vārds”, kura laikā skolēni rotāja savu kabinetu durvis ar ozola lapām, uz kurām rakstīja, viņuprāt, latviskākos vārdus.

 

 11.novembra rītā, lai atzīmētu Lāčplēša dienu un pieminētu tos Latvijas drosmīgos vīrus, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, tika aizdedzinātas svecītes. Lāčplēša dienu skolēni sāka ar sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanu un piespraušanu. Valsts karoga krāsu lentīte simbolizē ne vien uzvaru pār Bermonta karaspēku un godina Lāčplēša dienu, bet arī norāda uz 11. novembri kā visu Latvijas karavīru godināšanas dienu.  Skolas gaiteņos un kabinetos tika rīkotas dažādas izstādes.

 

 Nedēļas laikā klases stundās skolēni iepazinās ar Latvijas oficiālajiem un neoficiālajiem simboliem: karogu, himnu, Brīvības pieminekli, likteņupi Daugavu, balto cielavu, divpunktu mārīti, dzintaru, rupjmaizi...Latvju raksts ir mūsu senču dzīves izjūtu kods, mūsu vēstures un kultūras sastāvdaļa, kas izdzīvojusi cauri gadu simtiem. Skolēni veidoja latvju zīmes, izzināja to būtību.

Liels paldies visiem, kas ieguldīja savu darbu, lai radītu svētkus mūsu skolā.

 

Nedēļas notikumus apkopoja

Jēkabpils 2. vidusskolas direktora vietniece Ludmila Movčane


 

“Viss, kas balts, -

 karoga viducī.

 Apkārt stipras straumes

 dzīvības krāsā.”

  /U. Auseklis/

 

 2020. gada 11. novembrī, plīvojot svecīšu liesmām un mūsu sarkanbaltsarkanajam karogam, Jēkabpils 2. vidusskolas ēkā Rīgas ielā 200 rīta stundā tika atzīmēta Lāčplēša diena. Virzienā uz skolu pa izgaismoto gaismas ceļu  mūs katru uzrunāja tautas vēsture.

 Zinām, kas ir mūsu negaistošās vērtības, zinām un sanākam tās sargāt...

  

  Tie, kuri dod savai ģimenei, pilsētai, savai skolai spēku caur personisko varēšanu, attieksmi, dziesmu, prieku šeit būt – tie sargā.

 

 “MANS LATVISKāKAIS VĀRDS”

 Vārds ir kā liecība par laiku, par cilvēkiem un notikumiem. Vārdos varam izteikt to, ko jūtam, domājam, ko esam piedzīvojuši.

 Atsaucoties Latviešu valodas aģentūras aicinājumam, arī Jēkabpils 2. vidusskolas Rīgas ielas 200 klašu kolektīvi aizrautīgi iesaistījās radošās darbnīcās, lai kopīgi noskaidroti, kuri vārdi ir mūsējie.

 Par to, ka latviešu valoda patiesi ir skanīga, bagāta un kopta, liecina sarkanbaltsarkanos dzīparos ievītās domas un vislatviskākie vārdi, kas lasāmi pie svētku sienas.

 Uzmanību piesaistīja vārds “riekšava”. Tā ir “sauja” – neliela , bet tomēr daļa no mums katra, ko varam dot viens otram, sniedzot svētku reizē un ikdienā sauju prieka, labestības, mīlestības...

  

 

 

“MĒS STĀSTĀM LATVIJU!”

 

102 lietas, kas jāpiedzīvo katram Latvijas iedzīvotājam!

 Lielvārdes josta ir viens no senākajiem latviešu noslēpumiem. Sarkanbalta gluži kā Latvijas karogs josta sevī ietver ziņas, kam teju piemīt maģisks spēks. Lielvārdes jostu nereti dēvē par vēstuli no kosmosa. Caur jostā ietvertajām zīmēm nākamajām paaudzēm no senatnes nodota sakrāla šifrētā ziņa un informācija par  cilvēku pasaules uztveri.

             Sagaidot svētkus,  ir tapusi brīnišķīga izstāde, kur izveidoto kolāžu, zīmējumu, instalāciju, video sveicienu  un citu radošo darbu veidā mēs lasām katras klases izdzīvoto savu īpašo stāstu par lietām, sajūtām, cilvēkiem, piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, kas noteikti būtu jāpastāsta citiem un jāsaglabā.

 Paldies par paveikto ikvienam pedagogam un klašu kolektīviem, kā arī 2. m klases skolēniem un klases audzinātājai Ilzei Čeverei par izveidoto video sveicienu!

 

 Kāds ik mirkli nāk nostāties sargpostenī. Iznāk sargāt sudrabu dziļumos un Saulīti mums uzticētajā mantojumā. Sargāt jebkuros laika apstākļos, pulksteņa stundās, gadalaikos un vēstures vēju labvēlīgā vai ļoti nelabvēlīgā skrējienā tieši caur sirdi.

 Gaišus un sirsnīgus svētkus vēlot,

Jēkabpils 2. vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Straume 

 

 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS             2020.g.oktobris

02.10Skolotāju dienai veltīts pasākums plkst.14.40 svinību zālē (Jaunajā ielā 44)

09.10. Putras diena – 1.e, 1.c, 1.d kl. pasākums (Jaunajā ielā 44)

05.10.-16.10. 2.klašu radošo darbu izstāde “Mākslinieks - rudens” , (Jaunajā ielā 44, v.k. 2. un 3.stāvā)

12.10.-16.10. Skolas informātikas un loģiskās domāšanas olimpiāde 5.-12. kl.; 12.-16.10 (informātikas stundās)

14.10. “Tik vai ...Cik?” Matemātikas konkursa 1.kārta 4.klašu skolēniem plkst. 9:00

16.10.  Latviešu valodas olimpiāde 7.-8.kl. (mazākumtautību izglītības programma) plkst. 10.00 3.24 jk (Jaunajā ielā 44) 

           “Izzini dabu!” - 2.d, 2.e, 2.i  kl. pasākums (Jaunajā ielā 44)  

           “Jēkabpils 350” - 4.m, 4.i kl. pasākums (Rīgas ielā)

Skolēnu rudens brīvdienas 19.-23.10

KARJERAS NEDĒĻA 26.-30.

28.10. Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. tiešsaitē

29.10. Vecāku informatīvā diena no plkst.16:30 līdz 18:30   - ATCELTA

30.10.  Jēkabpils 350 – 6.e, 6.i, 6.u kl. pasākums (Jaunajā ielā 44)


 

10. oktobris- Putras diena

9. oktobrī 1. c, 1. d un 1. e klases skolēni iepazinās ar Putras programmas lekciju “Auzās ir spēks”. Lekcijas mērķis bija popularizēt putru kā mūsdienu ēdienu un iepazīt auzu ceļu no grauda iesēšanas brīža līdz nonākšanai veikalu plauktā.

No supervaroņa un viņa zinātkārā drauga Grauda uzzinājām, kāpēc AUZAS ir SUPERPUTRA, kur auzas izmanto un ko no tām gatavo. Noskaidrojām atšķirību starp auzu putraimiem un auzu pārslām. Iemācījāmies vienkāršu putras pagatavošanas recepti.

Izrādās, ka bioloģiskā zemnieku saimniecībā audzētas auzas, kas augušas tikai dabīgos apstākļos – ne augsni, ne asnus, ne graudus nedrīkst apstrādāt ar ķīmiskām vielām, pat lai pasargātu no augu slimībām vai uzlabotu ražīgumu. Uzzinājām, ka visvairāk saražotās auzu pārslas Latvijā ir “HERKULESS”.  

Lekcijā gūtā informācija  mūs pārliecināja, ka auzu putra ir superspēks! Vērtīgās barības vielas un vitamīni tajā palīdz mūsu organismam būt veselam, stipram un enerģiskam. Graudaugi nodrošina izturību arī sportistiem.

Sapratām, ka vienmēr svarīgi ēst  brokastis un it īpaši rītu uzsākt ar auzu pārslu biezputru un uzņemt vajadzīgo enerģiju dienai!

Centīsimies  pēc iespējas biežāk savā ēdienkartē iekļaut veselīgo biezputru, jo gribam būt veseli un stipri.

Lai mums izdodas!

1.klašu audzinātājas: Biruta Sprindža, Aija Lapuha, Rudīte Žurila


 

“Es esmu stilīgs. Es lasu.”

Bibliotekārās stundas Jēkabpils 2.vidusskolā (Rīgas ielā 200)

Lai veicinātu skolēnu lasītvēlmi un lasītprasmi, septembra un oktobra mēnesī visas klases tika aicinātas uz stundām skolas bibliotēkā.

Sarunās, kas risinājās šajās nodarbībās, skolēni ļoti labi prata pamatot grāmatu lasīšanas nozīmi. Bibliotekārās stundas otrajā daļā skolēni noklausījās K. Ferēkenas grāmatas “Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs” ievadu un tika aicināti dažos teikumos uzrakstīt grāmatas turpinājumu, bet…par sevi, ko viņi jau rīt vēlētos izmainīt savā dzīvē, lai sajustos īpaši šajā pasaulē. Bērni varēja rakstīt (mazākie - arī uzzīmēt) visvisvisnereālākās idejas.

1.klases skolēniem pirmais ceļojums uz skolas bibliotēku vienmēr ir PĀRSTEIGUMS.

Mazie lasītāji iepazīstas ar bibliotēku, ar kārtību, kas jāievēro bibliotēkā, ko var darīt un ko nedrīkst. Bērni uzzina, kā var kļūt par bibliotēkas lasītāju, kur var sameklēt sev atbilstošāko grāmatiņu. Vienam otram skolēnam ir liels pārsteigums, ka bibliotēkā grāmatas nav jāpērk.

Šoreiz 1.klases skolēniem bija jāveic arī vairākas aktivitātes. Darbojoties nelielās grupiņās, bērniem bija jāsaliek teikums “ BIBLIOTĒKĀ VAR LASĪT GRĀMATAS” no atsevišķi sagrieztiem burtiņiem. Lielākās problēmas sagādāja burtiņš “i”(vārdā “bibliotēka). Ļoti grūti bija tam atrast vietu.

Bibliotekārās stundas noslēgumā 1.klases skolēniem bija jāilustrē vāks grāmatiņai par sevi “Grāmata par mani.” 1.klases audzinātāja Līga Marķīza teica, ka bērni turpinās darboties ar šo grāmatiņu līdz pat semestra beigām.

 

 Šajā mācību pusgadā katrs skolēns ir aicināts piedalīties grāmatu lasīšanas maratonā “Es esmu stilīgs. Es lasu.”  Lasīšanas maratons noslēgsies pirms ziemas brīvdienām- decembra vidū. Tāpēc bibliotekārajās stundās skolēniem ir iespēja saņemt plašāku informāciju par šo konkursu.

Pateicoties skolas bibliotekāru rūpēm, skolas administrācijas atbalstam, kā arī lasītāju atsaucībai, bibliotēkā ir izveidots ļoti pārdomāts un bagāts daiļliteratūras krājums. Ceru, ka veiksmīgā sadarbība turpināsies, saglabājot, turpinot veidot un atjaunojot bibliotēkas krājumus.

 Skolas bibliotekāre Antra Laitāne


 

 1.klašu skolēnu tikšanās ar pašvaldības policistiem un lūšu meiteni Lūsiju

 

2020.gada 1.oktobrī Jēkabpils 2.vidusskolas 1.klašu skolēni tikās ar pilsētas domes vadību un pašvaldības policijas pārstāvjiem. Tikšanās mērķis - drošības nedēļas ietvaros dāvināt atstarojošās vestes 1.klašu audzēkņiem un pārrunāt drošības jautājumus. Lai nodarbība būtu aizraujošāka, ar bērniem drošības jautājumu izskaidrošanā darbojās  lūšu meitene Lūsija.

 

Skolotāja Rudīte Žurila 1.e klases skolēnu vārdā pateicas par pasākumu. Skolēni bija ļoti pārsteigti par lūšu meiteni Lūsiju un gribēja vairāk pabūt kopā un uzdot arī dažādus jautājumus policistiem. Bērni vēlas regulāras tikšanās ar praktisku ievirzi. Varētu doties kopā pa ielām, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus utt.

 

1. c klases skolēni skolotājai Birutai Sprindžai pavēstīja: “PALDIES par apciemojumu un noderīgām dāvanām! Šobrīd ir īstais laiks, kad saņemtā dāvana ne tikai priecēs, bet arī pildīs tiešos pienākumus - sargās mūs visus dienas tumšākajā laikā. Būsim redzami!”

 

Skolotājas Aijas Lapuhas skolēni no 1.d klases  saka paldies par pasākumu un dāvanu- atstarojošo vesti. Skolēniem ļoti patika lūšu meitene.

 

Arī skolotājas Līgas Marķīzas 1.m klases skolēni priecīgi par dāvanu - atstarojošo vesti un lielisko tikšanos ar lūsi Lūsiju. Viņi būtu priecīgi, ja izglītojošus pasākumus rīkotu biežāk un skolēni ne tikai klausītos, bet darbotos līdzi praktiski.

 

Aicinām arī vecākus rūpēties, lai gada tumšajā laikā tiktu lietotas atstarojošas vestes un gajēji būtu redzami uz ceļa.

 

Paldies par organizēto drošības pasākumu un praktisko dāvanu 1.klašu skolēmiem-atstarojošo vesti! Būsim redzami diennakts tumšajā laikā!

 

 

 

Ziņas apkopoja direktores vietniece Silvija Avišāne

 


 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS                              2020.g.septembris

01.09-04.09.  “Droša skola - mana skola” - drošības stundas (kl. audz.)

01.09 Zinību dienas svinīgie pasākumi:

             Svinīgā līnija. Jaunajā ielā 44 (atb. S.Straume)

             Klašu svinīgie pasākumi. (atb. klašu audzinātāji)

 07.09- 11.09. Ziedu paklājs - Jēkabpils 350. Rīgas ielā

 08.09. Mācību priekšmetu jomu sadarbības grupu vadītāju sanāksme plkst. 15.00 3.03 j.k.

            Skolas seminārs dabaszinību skolotājiem (arī sākumskola), Jaunajā ielā 44. plkst. 15.00

09.09. "Individuālā izglītības programmas apguves plāna izglītojamam ar speciālām vajadzībām sagatavošana”. Sanāksme skolotājiem.  Plkst 15.00 Jaunajā ielā (aktu zālē ) (atb.L.Aleksandrova, I.Ciprusa, J.Graudiņa, S.Brakovska, I.Mašinska, I.Šlesere, A.Ņikitina, I.Broka)

11.09. Dzejas dienas, Rīgas ielā

15.09.Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme. Jaunajā ielā 44, plkst. 15.00 (atb. S.Avišāne, S.Straume)

18.09. “Iepazīsti Jēkabpili” - 6.kl. pasākums Rīgas ielā (S. Ukre)

           "Ceļojums manā pilsētā" 5.kl. pasākums Jaunajā ielā J.Lazdiņa

           "Drošības ABC" 2.a, 2.b, 2.c G.Auzāne, S.Jekaraševa, T.Novikova

 24.09. “Piektie rāda klasi” - 5.kl. pasākums Rīgas ielā (A. Skutela, L. Voltmane)

 25.09. Ražas svētki - 1.m kl. Rīgas ielā  (L. Marķīza)

28.09-06.10. Izstāde "Neparastie ziedi" 3.kl. J.Džeikuna 

 29.09. Miķeļdiena 2.a, 2.b, 2.c G.Auzāne

 

  

Atskatoties uz septembri

 Jēkabpils 2. vidusskolas mācību  programmu īstenošanas vietā Rīgas ielā 200

 

“Durvis, durvis..

Un aiz katrām durvīm – burvis.

Ko viņš tur

Bur?”

Pagājusī vasara slēpjas saulē izbalojušos matos, iemirdzas iedegumā un dzīvo atmiņās par notikušiem vasaras piedzīvojumiem. It kā nedaudz žēl, ka lielais atpūtas un vasaras darbu cēliens ir projām, bet visas domas un sapņi jau ietiekušies jaunajā skolas laikā. Citiem tie ir labie nodomi – kā es mācīšos, kādus tik darbus paveikšu! Dažam labam varbūt visas šīs domas vēl veido izplūdušas kontūras un šobrīd ir viegli pūkainas. Lai nu kā – ieraugi sevi šajā viducī starp brīvdienām un skolas dienām, uzsākot veiksmīgu jauno mācību gadu!

“Kurš tev ir –

Pirmais, trešais, piektais, sestais - gads?

Viens no viņiem, viens no burvjiem

Esi tu

Pats!”

Kā ik gadu, ceļā uz skolu mūs priecē Ziedu paklājs. Jēkabpils 350 - šogad tapa krāšņs rudens ziedu veltījums Jēkabpils pilsētas nozīmīgajai gadadienai.

     

 

Dzejas dienas norisinājās tēmas “Identitāte” ietvaros. Tie ir svētki, kas ļauj dāvināt un saņemt dāvanā dzeju, tuvinot visus, kas vēlas darboties. Ikviens interesents varēja piedalīties dažādās aktivitātēs, izceļot savu mīļāko autoru un dzejoli, kā arī uzdrošināties veikt pirmos mēģinājumus dzejas rakstīšanā.

Iepriecini!

Visi, kam ir krītiņš un vēlme atstāt dzejas rindas citu priekam, tika aicināti skolas pagalmā uz trotuāra rakstīt dzejoļus.

 

 

 Piedalies!

11. septembrī skolas pagalmā norisinājās Dzejas slams, kas ir dzejas lasījumu konkurss. Tajā varēja piedalīties visi, kuri vēlējās publiski uzstāties, kā arī šo to ir nopietnāk vai mazāk nopietni sarakstījuši.

Dzejas dienu ietvaros 5. m klase (kl. audz. Antra Skutela) un 6.c klase (kl. audz. Anna Hamatzjanova) iesaistījās Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētajā interaktīvajā stundā, iepazīstot cilvēkus - dzejniekus, kuri uztver, iemieso vārdos un padara citiem redzamu un dzirdamu pasaulē ieslēpto dzeju.

Aizdomājies!

Visu septembra mēnesi var sekot līdzi Dzejas pēdām skolas vidē, rosināt interesi par literatūru un dzeju, veicot radošus uzdevumus!

  

 

 

 KASTAŅKONKURSS

Rudens ir lielo iespēju laiks. Iet dabā, lūkoties un lasīt kastaņus rosināja skolas bibliotēkas rīkotais KASTAŅKONKURSS. Kā atzīst skolas bibliotekāre Antra Laitāne, pārsteidzoša ir skolēnu radošā iztēle, veidojot dažādus suvenīrus, kuru pamatā ir kastaņi.

Un, ja vēl šogad neesi pabijis zem kastaņkoka, pacel sarkanbrūno, nolakoto bumbuli, pavirpini plaukstās, pēc tam iebāz pa kādam kabatās un nēsā visur līdzi kā laimes un veiksmes suvenīru!

         

 

 

MĒS ESAM SPORTIŅĀ!

Kopīgi veicot Vislatvijas vingrojumu kompleksu, šī gada 18. septembrī  tika atklāta ikgadējā Latvijas Olimpiskā diena.

Jēkabpils 2.vidusskolas 6.d klase, atsaucoties uz Jēkabpils sporta centra Olimpiskās dienas 2020 izaicinājumu, apguva vingrošanas kompleksu, rādīja un mācīja to saviem skolas biedriem, iesūtīja uzņemto vingrošanas kompleksa video un ieguva Latvijas Olimpiskās komisijas veicināšanas balvas un Jēkabpils sporta centra dāvanu - slidošanu visai klasei Jēkabpils sporta hallē.

Paldies par iniciatīvu 6.d klases audzinātājai Dairai Voičonokai!

 

 

Rudu – rudu – rudenīti!

Septembris pasauli savilcis kamolā. Tagad tai ir ķirbja, tomāta, sīpola, plūmes, magoņgalviņas apveids. Drīz nāksies ienirt rudenī. To ar aizrautību un interesi ir veikuši 1.m klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Līgu Marķīzu, izveidojot “Ražas svētku” izstādi.

 

 “Piektie rāda klasi!”

Otrdien, 23.septembrī,  skolas sporta stadionā valdīja silta atvasara, aktīvs cīņasspars un draudzīgi smiekli. Te piektklasnieki no 5.m un 5.e klases bija pulcējušies, lai piedalītos izzinošā un izklaidējošā pasākumā “Piektie rāda klasi!”. Skolēni veica vairāku veidu uzdevumus: rādīja savu fizisko veiklību, atsauca atmiņā faktus, meklēja informāciju, izmantojot viedtālruni un izpauda radošumu fotografēšanās uzdevumā.

60 skolēnu lielais pulks tika sadalīts vairākās komandās, katrā pa 4-5 dalībnieki no vienas klases. Uzdevumus komandas veica savstarpēji sacenšoties, bet katrā komandā notika sadarbība, kur galvenais uzsvars likts uz savstarpēju atbalstu un mobilizēšanos kopīgam rezultātam. Lai startētu un parādītu labu rezultātu, nepieciešamas bija būtiskas mūsdienīgas dzīves prasmes – analītiska un radoša domāšana, spēja vadīt un strādāt komandā un digitālās prasmes.

Pēc pasākuma skolēni atzina, ka veicās jautri un viņi vēlētos līdzīgu pasākumu atkārtot jau tuvākajā laikā. Skolēni pauda, ka bijuši gan viegli uzdevumi, gan tādi jautājumi, kurus nav izdevies atbildēt pat ar interneta palīdzību. Vislielāko sajūsmu skolēni izrādīja par radošajiem foto uzdevumiem. Komandas atbalstīja un uzmundrināja klašu audzinātājas Ligita un Antra. 

Sagatavoja 5.m klases audzinātāja Antra Skutela

 

Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei.

25. septembrī vairāki skolas klašu kolektīvi izmantoja iespēju piedalīties pārgājienā ar uzdevumiem klases saliedēšanai Jēkabpils Mežaparkā. Aktivitāšu organizēšana tika rīkota projekta “Eiropas Sporta nedēļa” ietvaros sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru.

Lūk,  2.m klases skolēnu atsauksmes:

 • Bija ļoti skaista, saulaina, silta rudens diena.
 • Tas ir mūsu pirmais pārgājiens ar klasi.
 • Iesildoties garajam pārgājienam, izgājām Baskāju veselības trasi – tik tiešām basām kājām!
 • Apkārt Radžu ūdenskrātuvei nogājām apmēram 8 km. Kopā pa dienu pieveicām 10 km. Daudzi uzstādīja savu personīgo rekordu, noejot tik lielu soļu skaitu vienā piegājienā.
 • Patika pārgājienā laikā meklēt pēc kartes kontrolpunktus, noklausīties dziesmas un atveidot tās dejā un no katras stacijas sūtīt klases kopbildes. Uzzinājām, ka ar telefonu var atšifrēt dažādus kodus.
 • Brīžiem bija ļoti grūti, bet mēs to izdarījām – visa klase kopā!
 • Par paveikto nopelnīta balva – 10 eiro dāvanu karte saldumu veikalā.
 • Esam kļuvuši stiprāki, izturīgāki, vakarā ātri iemigām. Tas bija jautri!

2.m klases audzinātāja Ilze Čevere


 

Septembra notikumus un fotomirkļus apkopoja

Jēkabpils 2. vidusskolas direktora vietniece Sarmīte Straume

 


 

 Atsāks kursēt 2. un 7.maršruta autobusi

 Pilsētas skolu skolēniem autobusos nebūs jāmaksā

 

Ar 1.septembri Jēkabpilī tiek atjaunota autobusu kustība 2. un 7.maršrutā. Autobusi kursēs darba dienās pēc iepriekš apstiprinātā grafika. Savukārt 1.maršruta autobusi no 1.septembra kursēs pa Viesītes, Viestura un Jauno ielu,  bet no 21.septembra šai maršrutā būs citas izmaiņas. Lūdzam sekot informācijai SIA „Jēkabpils autobusu parks” mājaslapā www.jekabpilsap.lv.

 Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, arī šogad no 1.septembra līdz 31.maijam  visu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu un Krustpils pamatskolas skolēni Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos varēs braukt bez maksas. Par braucieniem nebūs jāmaksā arī tiem jauniešiem (vecumā līdz 24 gadiem), kuri mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un kuru dzīves vieta ir deklarēta Jēkabpilī.

   Elektroniskās  braukšanas kartes skolēni saņems savās skolās pirmajā mācību nedēļā, tāpēc līdz 6.septembrim tās autobusa vadītājam var neuzrādīt. No 7.septembra, iekāpjot autobusā, vispirms jāuzrāda skolēna apliecība, tad  elektroniskā braukšanas karte jāpietuvina kases aparātam un jāsaņem braukšanas biļete. Ja rodas jautājumi, darba laikā var saņemt konsultāciju pa tālruni 28311631,  - skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis. – Jaunajā mācību gadā visiem pedagogiem novēlu radošas idejas, panākumus un gandarījumu par savu darbu, skolēniem – iegūt noderīgas zināšanas, satikt jaunus draugus  un piedzīvot daudz aizraujošu notikumu, vecākiem – prieku par bērnu veiksmēm un sasniegumiem!


  

Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās:

10.klasē:

Matemātikas un dabaszinātņu virziens

Sociālo un humanitāro zinātņu virziens

Apmācības forma: klātiene 

Sociālo un humanitāro zinātņu virziens

Kultūras un sociālo zinātņu virziens

Apmācības forma: neklātiene (mācības notiks katru pēcpusdienu/vakaru)

_____________________________________________________

11.klasē:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021)

Apmācības forma: klātiene 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021)

Apmācības forma: klātiene 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma (kods 31011013)

Apmācības forma: neklātiene (mācības notiks katru pēcpusdienu/vakaru)

_____________________________________________________

12.klasē:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021)

Apmācības forma: klātiene 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021)

Apmācības forma: klātiene 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programma (kods 31011012)

Apmācības forma: neklātiene (mācības notiks katru pēcpusdienu/vakaru)

 

 

9.-20.novembris starptautiskā informātikas un loģiskās domāšanas olimpiāde  5.-12.klasē

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.