Company Logo

Pašpārvalde

Publiskie iepirkumi

Noderīgas saites

Paziņojums

16.-20. septembris

  


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 

        2019.g. septembris

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  Izstāde „Dzejoļi bērniem”.  M.Ļitvinova - skolas bibliotekāre.

 

I

2.

Zinību dienas pasākums

plkst.10.00

skolas stadions

 

3.

4.

5.

6.

II     

 

9.

10.

KA Mk sanāksme  

 223. kab. plkst. 14.30 

11.

12.

Dzejas dienu akcija “Sirds uz trotuāra”

pilsētas laukumi, ietves

13.

III       

 

16.

17.

18.

LU organizēto kursu “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām" 

19.

 

20.

“Olimpiskā diena 2019” pulcēšanās no 9.30 Jēkabpils stadionā, piedalās 4.klases  

 IV

23.

24.

Projekta PuMPuRS kursi pedagogiem 2.daļa 223.kab. 14.30-17.30

 

25.

Projekta PuMPuRS nodarbības 10.a klases skolēniem.

26.

Eiropas Valodu diena

Projekta PuMPuRS nodarbības 10.a klases skolēniem.

27.

Miķeļdiena

1.klases 

       V   

30.

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN KABINETI

 2019./2020.m.g.

 

Klase

Audzinātājs

Kabinets

1.A

 Guna Auzāne

228.

1.B

Svetlana Jekaraševa

225.

1.C

Tatjana Novikova

226.

2.A

Tatjana Karnauhova

121.

2.B

Jeļena Džeikuna

122.

3.A

Olga Demčenko

123.

3.B

Jeļena Jaskova

130.

4.A

Jeļena Blumentāle

221.

4.B

Žanna Molčanova

222.

5.A

Larisa Koņeva

327.

5.B

Marina Ļitvinova

223.

6.A

Irina Korabovska

325.

6.B

Silvija Avišāne

425.

6.C

Marina Voitenko

424.

7.A

Ludmila Kravcova

322.

7.B

Jekaterina Ivanova

326.

8.A

Vanda Lovčinovska

224.

8.B

Vineta Mežaraupe

423.

9.A

Klavdija Mičko

330.

9.B

Nataļja Zarkeviča

220.

9.C

Inna Semjonova

428.

10.A

Ludmila Movčane

324.

11.A

Žanna Vinogradova

321.

12.A

Nataļja Dogureviča

323.

9.d

Daina Spuriņa

422.

10.n

Tatjana Sendže

427.

11.

Zeltīte Svikša

426.

12.

Vēsma Madžule

320.

Speciālā klase

Ludmila Anufrijeva

120.

 

 

 

 CIENĪJAMIE VECĀKI!

 

Jēkabpils 2.vidusskola turpina audzēkņu uzņemšanu sekojošās izglītības programmās:

 

 • Pamatizglītības mazākumtautību programmā 1.-9.klasē, kods 21011121 (2.variants, 2.modelis);
 • Pamatizglītības programmā 1.klasē, kods 21011111;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā 10.-12.klasē, kods 31013021;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā 10.-12.klasē, kods 31011021;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā 10.klasē, kods 31011013;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programmā 11.-12.klasē, kods 31011012.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015921.

 

Dokumentus iesniegt skolas lietvedībā darba dienās:

 

 • vecāka (aizbildņa) iesniegumu;
 • liecību (mācību gada vidū arī sekmju izraksts);
 • apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu (vidējās izglītības programmās);
 • medicīnisko karti;
 • Iesniedzot dokumentus, vecākam obligāti jāuzrāda pase vai ID karte un bērna dzimšanas apliecība.

 

 

          Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā ielā 44,  uzņem 2012.gadā dzimušus bērnus mācībām 1.klasē 2019./2020.mācību gadā.

Skola piedāvā pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121).

Mācību priekšmetu bilingvālā mācīšana – latviešu un krievu valodā ar dažādām valodu lietošanas proporcijām nodrošina valsts valodas apguvi tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību latviešu valodā, kas  sekmē izglītojamo integrāciju Latvijas sabiedrībā, saglabājot  etniskās kultūras tradīcijas.

Pieteikties un iesniegt dokumentus var skolas kancelejā, sākot ar 01.03.2019., katru darba dienu no plkst.8.00 – 16.30

Līdzi jāņem:

 1. Vecāka/ likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments
 2. Bērna dzimšanas apliecība.

 

Informācija: www.2vsk.edu.lv, tālruņa Nr.65232303; 20364306, elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.