Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

#dziedundejo2021 Jēkabpils 2.vidussskolas zēnu koris "Tērcītes"

   

Cienījamie vecāki!

 Lai turpinātu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanu klātienē, tiek uzsākta Covid-19 ātro antigēna paštestu izmantošana.

Svarīgi atcerēties, ka paštestus veic arī pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām), gan nevakcinētie skolēni.

Paštestu izmantošana ir ērta, vienkārša un viegli veicama arī bērniem, un rezultāts pieejams jau 15-20 minūšu laikā.

Video pamācība antigēna ātrā paštesta veikšanai https://www.youtube.com/watch?v=2S11W-T4E3A&ab_channel=Centr%C4%81l%C4%81Laboratorija
Vizualizēta instrukcija bērniem antigēna ātrā paštesta veikšanai (ar bildēm)
https://www.laboratorija.lv/covid-19-lv/izglitibas-iestazu-testesana.html 

Paldies, ka esat atbildīgi, veicinot drīzu un drošu atgriešanos ierastajā dzīves ritmā!


 Uzsākot mācību procesu klātienē no 15.novembra, lai mazinātu ciešu kontaktēšanos skolēnu ēdināšanas laikā un ievērotu epidemioloģiskās drošības noteikumus, Jaunajā ielā 44 tiek mainīts ēdināšanas grafiks pa klašu grupām.

     Līdz ar to tiek mainīti mācību stundu norises laiki, kas pagarina mācību dienu par 10 minūtēm. Sekojiet ierakstiem mācību sociālajā tīklā Mykoob.


 28.oktobrī Jēkabpils novada domes sēdē tika pieņemti divi lēmumi par atbalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.

                Lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (pirmsskola, 1.-12.klases), tika pieņemti “Saistošie noteikumi par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā”.

         Pirmsskolas, 1.-12.klašu skolēni, kas izglītojas pašvaldības izglītības iestādēs un ir no daudzbērnu ģimenes, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes pabalstu 1,42 eur par katru attālināto mācību dienu (saskaņā ar e-klases informāciju) var saņemt par periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim, ja noteikta mājas karantīna, kā arī, ja izglītības iestādē vai klasē noteikta karantīna vai attālinātais mācību process.

Kā saņemt:

Izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam izglītojamajam ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.decembrim jāiesniedz iesniegums Jēkabpils novada Sociālajā dienestā

Atbalsts tiks ieskaitīts norādītajā bankas kontā.

Uzmanību! Iesniegums izglītības iestādē nav jāsniedz!

 Savukārt, lai attālinātā mācību procesa laikā atbalstītu arī pārējos izglītojamos (pirmsskola, 1.-9.klases), tika pieņemts lēmums “Par ēdināšanu izglītojamajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā”.

1.- 9.klašu skolēni, kas izglītojas pašvaldības izglītības iestādēs pabalstu 1,42 eur par katru attālināto mācību dienu (saskaņā ar e-klases informāciju) var saņemt no 2021.gada 1.novembra līdz ārkārtas situācijas beigām, ja noteikta mājas karantīna, kā arī, ja izglītības iestādē vai klasē noteikta karantīna vai attālinātais mācību process.

Kā saņemt:

Izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums Jēkabpils 2.vidusskolas attiecīgās klases audzinātājam. Iesnieguma veidlapa pieejama skolas mājas lapā:   IESNIEGUMS, pie klašu audzinātājiem un pie skolas dežuranta. 

Atbalsts tiks ieskaitīts norādītajā bankas kontā.

Uzmanību! Iesniegums Sociālajā dienestā nav jāsniedz

 

 

Piedalies “Zaļās jostas” rīkotajā

Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā

“Tīrai Latvijai”!

         Līdz 2021./2022. m. g. 1. semestra beigām Jēkabpils 2. vidusskola izsludina pirmo makulatūras vākšanas starpposmu. Konkurss norisināsies līdz 2022. gada 15. martam.

Tā ir iespēja sacensties ar citām izglītības iestādēm, nosakot aktīvākos dalībniekus un zaļā dzīvesveida atbalstītājus.

 Konkursa mērķis:

✓ Veidot izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu;

✓ Parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas iespējas;

✓ Veicināt teorētisko zināšanu nostiprinājumu praktiskā darbībā, tādējādi attīstot jauniešos atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām.

Drīkst nodot:

biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus (nav nepieciešams atskavot), bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).


Netiek pieņemts:

fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki, uzlīmes, kā arī slapja un netīra makulatūra.

Savāktās makulatūras nodošana:

Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – jebkāda veida kastēs, maisos vai sasietai saiņos  ietilpībā līdz 30 kg. Makulatūra tiek pieņemta:
Jaunajā ielā 44– piektdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00 1.20. vk.
Rīgas ielā 200– piektdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00 skolas iekšpagalma garāžā.

Balvas tiek noteiktas 2 nominācijās: visvairāk savāktais makulatūras daudzums izglītības iestādē un visvairāk savāktais makulatūras daudzums uz vienu audzēkni. Turklāt izglītības iestāde par katru savākto tonnu makulatūras saņem 5 kg jauna papīra.

Aktīvi piedalīsimies un leposimies par savu ieguldījumu vides aizsardzībā!

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS, novembris

"Mazā bilžu rāmīti..." - 1.-3. klašu skolēnu līdzdalības aktivitāte, veidojot vienotu skolas noformējumu 

Kad nevaram apmeklēt muzeju, tad muzejs nāk pie mums. 5.klašu skolēniem pasākums

3.11. Angļu valodas valsts olimpiādes (10.-12.kl.) 2.posms tiešsaistē no mājām. 

“Manai Latvijai!” - 3. klašu pasākums Jaunajā ielā 44  (10.-17.11.21.) 

"Mārtiņi" - 1. klašu pasākums Jaunajā ielā 44 (8. -11.11.21.) 

4., 5. klašu skolas dabaszinību konkurss (8.11. - 10.11) 

"Skolas vēsture kā Latvijas vēstures sastāvdaļa" 

9.11. Klašu audzinātāju izglītojoša nodarbība - tikšanās ar "e-TAP" programmas satura veidotājiem. Zoom no plkst. 14:30 līdz plkst. 16:30  

11.11. Skolas padomes ievēlēšanas sanāksmes pa klašu paralēlēm. 

15.11. Skolas padomes ievēlēšanas sanāksmes pa klašu paralēlēm. 

16. 11Mazā pedagoģiskās padomes sēde  “8.,9.,11.,12.klašu skolēnu vajadzību identificēšana” tiešsaistē 

Plkst. 14.20 8.klases 

Plkst. 15.10 - 9.klases 

Plkst. 15.50 - 11.,12.klases 

Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s 5. - 12. klašu skolēniem no 8. līdz 28. novembrī  1.kārta. 

23. 11. Mazā pedagoģiskās padomes sēde “2.,3., 5.klašu skolēnu vajadzību identificēšana” Tiešsaistē 

Plkst. 13.10 - 2.klases (

Plkst. 14.30  3.klases 

Plkst. 15.30  5.klases 

25. 11. Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posms (ja skolas atsāks darbu klātienē, pēc 15.11., tad skolēni olimpiādi pildīs skolās, ievērojot noteiktos ierobežojumus).  

26.11.  LAT2 olimpiādes valsts posma 1.kārta. Pārraudzītā Zoom tiešsaistē (VISC nodrošināta) 

30.11. Skolas skolotāju seminārs “Priekšnosacījumi kvalitatīvai atgriezeniskai saitei mācību stundas laikā.”  mPlkst.14.30 tiešsaistē 

 

 

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS, oktobris

1.  Radiosveiciens Skolotāju dienā plkst. 8.50 (Jaunajā ielā); Rīta sveiciens  Skolotāju dienā (Rīgas ielā) 

Plkst.14.30 Skolotāju dienas pasākums skolas svinību zālē (4.04.vk.telpa, Jaunajā ielā 44) 

Labo darbu nedēļa un Labdarības akcija "Dod ķepu, draugs!"(no 4. līdz 10. oktobrim)

Karjeras nedēļa “IKT tavai karjerai”  (no 11. līdz 15.oktobrim)

11.  Tiešsaistes diskusija vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” https://fb.me/e/2Ldzfvb4lJau 19:00

       SG vadītāju darba plānu iesniegšana (AtbS.Avišāne) 

12.   Jauniešu diskusija “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” https://fb.me/e/4o4nsEZgi 14:00 7.-12.kl. klases stundās

        Skolēnu padomes saliedēšanas 3. nodarbība ciklā “Lidojums” Plkst. 14.30 skolas svinību zālē 

13. Matemātikas konkurss  “Tik vai...Cik?”  4.klasēm 1.kārta 

15. Rudens svētki  (2.a, 2.b) 

     Valsts Valodas diena

      Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 7.-8.kl. 

Skolēnu rudens brīvdienas no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim 

18. 1., 4., 5.a, 5.b, 10.kl. audzinātājiem iesūtīt pārskatu “Skolēnu vajadzību identificēšana”. 

19. Sanāksme par Darba aizsardzību, ugunsdrošību Skolas svinību zālē (4.04.telpa Jaunajā ielā 44Plkst. 13.00 - tehniskajiem darbiniekiem 

Plkst. 14.00- pedagogiem 

 20. Kursi pedagogiem speciālajā izglītībā Plkst.10.00 skolas svinību zālē (4.04 telpa Jaunajā ielā 44)  

       Mazā pedagoģiskās padomes sēde "1.kl. skolēnu adaptācija skolas dzīvei" plkst.10.00 tiešsaistē 

21. Mazā pedagoģiskās padomes sēde "10.kl. skolēnu adaptācija skolas dzīvei" plkst.10.00 tiešsaistē  

      Mazā pedagoģiskās padomes sēde "4.kl. skolēnu adaptācija skolas dzīvei" plkst.10.00 tiešsaistē 

      Mazā pedagoģiskās padomes sēde "5.a un 5.b kl. skolēnu adaptācija skolas dzīvei" plkst.13.00 tiešsaistē 

26. Skolas skolotāju seminārs "Vienotā NPD izveide un izvērtēšana visos mācību priekšmetos katrā klašu paralēlē." Plkst.14.30 tiešsaistē.

28. UNESCO pasākums  Rīgas ielā 

29. Jauno matemātiķu pulciņš ar profesora Cipariņa izaicinājumu. 1.kārta - risinājumu iesūtīšana 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS, septembris

1. Zinību diena  (Skolas pasākums  1.kl., 10.-12. kl.) 

6.-10. Drošības jautājumu aktualizēšana  

7. Klašu audzinātāju sanāksme  4.04 j.k. plkst. 15.00 

13.-17. Dzejas dienas 

13. Ziedu paklājs  (Rīgas iela 200) (Jaunā iela 44)

14. 8.-12.kl.  mācību priekšmetu skolotāju sanāksme 4.04.j.k. plkst. 15.00   

15. SG vadītāju sanāksme Zoom platformā plkst. 15.00 

     LTV raidījuma filmēšana (zēnu koris "Tērcītes" A. Levinska) 

20.-29. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes  programmas (izglītības programmas kods 31011013) - 12.v kl. akreditācija 

20.-24. Klašu mācību ekskursijas (atb. klašu audzinātāji) 

21. 3.-7.kl. mācību priekšmetu skolotāju sanāksme plkst.15.00 (ZOOM) Atb.I.Ciprusa 

23. Sestie rāda klasi! (6.e., 6.m. kl. pasākums) 

27. PIRLS pētījums (lasītprasmes pārbaude) Atb. I.Ciprusa 

28. Skolotāju informatīva sanāksme plkst. 14.20 (tiešsaistē MS Teams) 

29. Miķeļdiena  (2 c., d., e; 3.a,b,c) 

1.10.  Skolotāju dienas pasākums 4.04 jk plkst. 14:30 

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.