Company Logo

Pašpārvalde

Publiskie iepirkumi

Noderīgas saites

Внимание

12.-16.februāris 

  

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS

2018.g. FEBRUĀRIS

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

Bibliotekāra stunda 1.klases ‘’Es – bibliotēkas lietotājs. Kā grāmatas jānovieto plauktā” ,

3.klases ‘’Periodiskie uzdevumi bibliotēkā”

3.klasē. Izstāde “Franču rakstniekam Žilam Vernam – 190”.  

Atbalsts 10.-11. klašu skolēniem ZPD izstrādē  ar nepieciešamo informāciju un bibliotēkas resursiem. M.Ļitvinova.   

ATBALSTA PASĀKUMI      A.Ņikitina- sociālais pedagogs.  Nodarbība  ‘’Vandalisms’’ 6.klases skolēniem.

I  - 8.b

30  

 

31

 

1

 Mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 8.-9.kl. skolēniem.

 

Mūsu sasniegumi:  

 

2

130.kab. 

Skatuves  runas konkurss

1.-2.kl  11.50.-12.30.

3.-4.kl. 12.40.-13.30.

Mk vadītāja T.Karnauhova 

Matemātikas olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9. – 12.kl. skolēniem.

 

Mūsu sasniegumi:  

 

 

3

 

4 sestdiena

Skolas absolventu vakars

 

Fotoatskaite   

 

II    7.a

5

 

6

14.20; 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

Ķīmijas olimpiāde (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9. – 12.kl. skolēniem.

Latviešu valodas olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.kl. skolēniem.

 

7

14.30; 130.kab.

Nodarbība 11. klašu skolēniem ZPD  praktiskā daļa. Pētījuma metodes. J.Graudiņa

12.50; skolas zāle

Pasākums 3.kl. “Buratino ceļojums”

Fotoatskaite 

 

Matemātikas olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.kl. skolēniem.

Mūsu sasniegumi:  

 

8  

Pilsētas skatuves  runas konkurss 1.-12.klašu skolēni.

Mk vadītāja  L.Movčane 
           

9

 

1.kl.skolēniem papildu brīvdienas 2.semestrī no 12.02. - 18.02.2018.

III   7.b

12         

 

 

 

13

8.15

“Ēnu diena-2018.” 6.-7.klases

N.Zarkeviča

14

1.stāvs SMU tirdziņš  5.- 9. klases A.Sokolova

“Ēnu diena-2018” 8.-12.kl.          N.Zarkeviča

15

Sociālo zinību konkurss ”Esi drošs” novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.kl.

 

16

Skolas olimpiāde 5.-12. vizuālajā mākslā. A.Koroļkova

Matemātikas olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 5. – 8.kl. skolēniem.

Mūsu sasniegumi:  

DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI    3., 6. KLASES

21.februāris  Diagnosticējošais darbs krievu valodā 6.klasēs (rakstu daļa). 

22.februāris  Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu.  Krievu valoda (rakstu daļa 3.kl.)

28. februāris  Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.kl.

IY   7.c

19

 

 

 

20      

Fotografēšanās 1.-12. klases J.Graudiņa

21

6.klašu skolēni

Fotografēšanās 1.-12. klases

J.Graudiņa

Ķīmija konkurss novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.kl. skolēniem.

22

skolas zāle

Mobilais Planetārijs 1.-4.kl.            L.Stepanova

Tautas bumba 4.kl. komandas

23

Izstāde ”Skola-2018.” Rīga 11.-12.klases. N.Zarkeviča

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 5.kl.skolēniem

 

Y  12.a

26

27

14.30; 110.kab. 

VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros  skolas semināru cikls mācību stundas efektivitātes paaugstināšanai           1. nodarbība 6.kl. skolotājiem.

L.Aleksandrova, L.Stepanova

28

1

2

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

 

L.Aleksandrova

Diagnosticējošie darbi 3.,6.kl. PPDKN stundu vērošana un  izvērtējums.

L.Stepanova

 PPDKN stundu vērošana un  izvērtējums. 

N.Zarkeviča

KI  pasākumu organizācija. ‘’ĒNU DIENAS’’ 

 

  

 

      

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS

 

  2018.g. JANVĀRIS

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

 CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

Izstāde „ Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam – 135”.

Bibliotekārā stunda   „Kur dzīvo grāmatas.

Uzvedība bibliotēkā” 1.klases.  

Konsultācijas „ZPD noformējums” M.Ļitvinova.   

ATBALSTA PASĀKUMI

 A.Ņikitina- sociālais pedagogs.  Nodarbība  ‘’Veiksmīgas saskarsmes nosacījumi.’’ 7.klases skolēniem.

S.Laizāne – logopēds.   Valodas pārbaudes protokola noformēšana  3., 6., 9. klašu skolēniem, kuriem valsts pārbaudes darbu kārtošana paredzēta ar atbalsta pasākumiem

SKOLAS ABSOLVENTU VAKARS

I

1

 

2

 

3  

10.00

direktora kabinets

Mk vadītāju sanāksme

Tēma ‘’Pārbaudes darbu izstrādes kārtības’’ jautājumi.

4

 

5

10.00; 130.kab.

Pedagoģiskas padomes sēde.

II

8

 

9

 

10

 

11

 

12VP pieteikumu reģistrēšana VPIS. L.Aleksandrova

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības vestures olimpiādes rezultāti (9.,12.kl.)

Mūsu sasniegumi:  

 

III

15

 

 

 

16

Jēkabpils pilsētas mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādes 6. un 7.klašu izglītojamajiem

Mūsu sasniegumi:  

 8.15

Skolas olimpiāde angļu valodā 8.-9.klases.

30  Olimpiāde angļu valodā 8.-9.kl 1.kārta

K.Mičko, Z.Smolova

17

14.30;110.kab.

Nodarbība 10.a klase ‘’ZPD

teorētiskās daļas saturs, veidošana un noformēšana.”

L.Stepanova

18

19

 

22.-26.janvāris    Krievu kultūras un tradīciju  nedēļas pasākumi.

Fotoatskaite   

IY

22

 

 

 

23

13.30; 210.kab.

Skolas olimpiāde matemātikā 4.klašu skolēniem.

24

 

25

Tautas nams

Augstskolu un koledžu diena Jēkabpilī  10.-12.kl.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Fotoatskaite   

 

N.Zarkeviča

26

 

Y

29

30

13.30; 211.kab.

Skolas konkurss “Esi drošs” 4.kl. (sociālās zinības).

31

1

2

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

Mācību stundu vērošana priekšmetos, kuros tika sasniegti vāji rezultāti 1.semestrī.

L.Aleksandrova

*3., 6. kl. skolēnu VP mutvārdu daļas norise (dzimtā valodā ).

*Atbalsta pasākumu precizēšana VP 3.,6.,9. un 12.kl. skolēniem.

*Fakultatīvo, pagarinātās dienas grupas žurnālu pārbaude.

L.Stepanova

*Klašu audzinātāju  plāna realizācija 1.semestrī 2017./2018.m.g. 

  

 

J.Jaskova

 2018. 2.-5. janvāris

E-žurnāla pārbaude.

 

 

N.Zarkeviča

Augstskolu un koledžu dienas organizēšana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2017.g. DECEMBRIS   

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

   CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

‘’ Decembris – semestra noslēguma un Ziemas Saulgriežu mēnesis.’’ 

Izstādes ”Ar klusumu baltu saulgrieži nāk”. 

Jaunās grāmatas bibliotēkā. 

ATBALSTA PASĀKUMI     

3. un 6.klašu  skolēnu kognitīvo spēju  diagnostika  J.Graudiņa- skolas psihologs.   Nodarbības 8.klašu skolēniem ‘’Vardarbība. Kā jārīkojas, ja tev dara pāri.’’  A.Ņikitina- sociālais pedagogs.Nodarbība ‘’Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību ciklā “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums 1.- 6. klašu skolēniem un vecākiem. “ J.Šeņavska- skolas medmāsa,  projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” 

I

4

Karjeras izglītības

pasākums 6.-7.klases

„Tehnobuss’’-  darba pasaules iepazīšana.

Fotoatskaite  

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

      N.Zarkeviča

5

14.30 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

6  

 

7       

 

8

 

LABO DARBU MARATONS    11.-15. decembris    Ziemassvētku akcija 1.-12.klašu skolēniem  “Sirds siltums.”  parlaments.  J.Graudiņa. Fotoatskaite   

 

11

skolas vestibils

Skolēnu Mācību Uzņēmuma ( SMU)

Ziemassvētku tirdziņš

Fotoatskaite  

 

12  

 

13

 9.00-11.20

11.-12.kl karjeras atbalsta semināri sadarbībā ar prakse.lv

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

14  

12. klases skolēnu eksāmenu, kurus skolēni kārtos, izvēle un 9. klašu skolēnu eksāmenu materiāla valodas izvēle 2017./2018. m. g.

                       L.Aleksandrova

           

15

 

 

16          SESTDIENA

10.00   Latvijas lingvistikas olimpiādes 1.kārta

324.kab.       L.Movčane

II

18

skolas bibliotēka

5.-9. klašu skolēnu darbu izstāde mājturībā. A.Sokolova,M.Spaskovs

Fotoatskaite  

19

Izlikt  1. semestra vērtējumus līdz 20.decembrim.

L.Aleksandrova

 

20

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

17.00    8.-12. klases

Teātra pirmizrāde 12.a klase L.Movčane

Fotoatskaite  

21

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

9.00    PI grupa, 1.-2.klases.

Fotoatskaite  

12.00  SI skolēni,3.-4.klases

Fotoatskaite  

 

22

Klases stundas.

Klašu ziemassvētku pasākumi

skolas zāle

Skolas ziemassvētku pasākums  5.-7.klases   

Fotoatskaite  

Ziemassvētku brīvdienas       25.12.2017.-05.01.2018.                            Mk sanāksmes

III

25

Pirmie  Ziemassvētki

26

Otrie  Ziemassvētki

27   

28

29

Mācību priekšmetu skolotājiem  iesniegt informāciju par 1. semestra rezultātiem        L.Aleksandrova

 

 

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS   

   2017.g. NOVEMBRIS

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

   CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

‘’ Decembris – semestra noslēguma un Ziemas Saulgriežu mēnesis.’’ 

Izstādes ”Ar klusumu baltu saulgrieži nāk”. 

Jaunās grāmatas bibliotēkā. 

ATBALSTA PASĀKUMI     

3. un 6.klašu  skolēnu kognitīvo spēju  diagnostika  J.Graudiņa- skolas psihologs.   Nodarbības 8.klašu skolēniem ‘’Vardarbība. Kā jārīkojas, ja tev dara pāri.’’  A.Ņikitina- sociālais pedagogs.Nodarbība ‘’Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību ciklā “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums 1.- 6. klašu skolēniem un vecākiem. “ J.Šeņavska- skolas medmāsa,  projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” 

I

4

Karjeras izglītības

pasākums 6.-7.klases

„Tehnobuss’’-  darba pasaules iepazīšana.

Fotoatskaite  

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

      N.Zarkeviča

5

14.30 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

6  

 

7       

 

8

 

LABO DARBU MARATONS    11.-15. decembris    Ziemassvētku akcija 1.-12.klašu skolēniem  “Sirds siltums.”  parlaments.  J.Graudiņa. Fotoatskaite   

 

11

skolas vestibils

Skolēnu Mācību Uzņēmuma ( SMU)

Ziemassvētku tirdziņš

Fotoatskaite  

 

12  

 

13

 9.00-11.20

11.-12.kl karjeras atbalsta semināri sadarbībā ar prakse.lv

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

14  

12. klases skolēnu eksāmenu, kurus skolēni kārtos, izvēle un 9. klašu skolēnu eksāmenu materiāla valodas izvēle 2017./2018. m. g.

                       L.Aleksandrova

           

15

 

 

16          SESTDIENA

10.00   Latvijas lingvistikas olimpiādes 1.kārta

324.kab.       L.Movčane

II

18

skolas bibliotēka

5.-9. klašu skolēnu darbu izstāde mājturībā. A.Sokolova,M.Spaskovs

Fotoatskaite  

19

Izlikt  1. semestra vērtējumus līdz 20.decembrim.

L.Aleksandrova

 

20

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

17.00    8.-12. klases

Teātra pirmizrāde 12.a klase L.Movčane

Fotoatskaite  

21

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

9.00    PI grupa, 1.-2.klases.

Fotoatskaite  

12.00  SI skolēni,3.-4.klases

Fotoatskaite  

 

22

Klases stundas.

Klašu ziemassvētku pasākumi

skolas zāle

Skolas ziemassvētku pasākums  5.-7.klases   

Fotoatskaite  

Ziemassvētku brīvdienas       25.12.2017.-05.01.2018.                            Mk sanāksmes

III

25

Pirmie  Ziemassvētki

26

Otrie  Ziemassvētki

27   

28

29

Mācību priekšmetu skolotājiem  iesniegt informāciju par 1. semestra rezultātiem        L.Aleksandrova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

  2018.g. septembris

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

   CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI -

Informācijas lapa “11.novembris –Lāčplēša diena”.

Izstāde “Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!”/ M. Zālīte/.

Izstāde “Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110”. 

Jaunāko grāmatu izstāde “Latviešu oriģinālliteratūra”. 


ATBALSTA PASĀKUMI -    

Konsultācijas skolēniem, kuri šogad sāka mācīties Jēkabpils 2.vidusskolā. 

Klases stundas “Vardarbības veidi, to atpazīšana un palīdzība.”  7.kl. skolēniem.

Klases stunda “Kā jārīkojas, ja tev dara pāri. Atbildība par fizisko un morālo vardarbību pret skolēnu” 7.kl. skolēniem.

Kā atšķirt prioritārās vajadzības un vēlmes.3.kl.,

Diagnostika “Mana vajadzību piramīda” 3.kl.

Informācijas apkopošana un saraksta veidošana par skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā. 

I

             30

 

31

   10.00   skolas zāle

Eiropas Kustības diskusija -11.kl.

14.30    130.kab.

Fotoatskaite 

Skolotāju informatīvā sanāksme

                   1

  

 14.30      130.kab.

Pedagoģiskais konsīlijs par 5. klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. 

                  3

 

 

6

7  

14.30   130.kab.

Pedagoģiskais konsīlijs par 10. klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. 

                 8

9

16.30-18.30

VECĀKU DIENA SKOLĀ

Vecāku sapulces.

 

             10

LATVIJAS NEDĒĻAS PASĀKUMI

 Klases audzināšanas stundas “ Manas ģimenes koks.’’  

Tematiskās  stundas mācību  priekšmetos.

Skolas pasākumi  klašu grupām - 1.-3.kl., Fotoatskaite 

                                                            4.-5.kl., Fotoatskaite 

                                                            6.-8.kl., Fotoatskaite 

Pilsētas pasākumi – Lāčplēša diena, Fotoatskaite  Latvijas Republikas proklamēšanas diena.     

II

           13

 

             14

 

               15  

 

              16       

 

             17

10. klašu skolēni  - ZPD tēmu piedāvājums un izvēle.

III

20

BRĪVDIENA

21     

 

22  

11.50   skolas zāle       1.kl.pasākums   

“Pirmā desmitnieka svētki”

Fotoatskaite 

                23  

 

            24  

7.-8.klašu skolēnu latviešu valodas olimpiāde Rīgā. 

IY

 

27    

Skolas matemātikas olimpiāde 5.-12.kl. 

                28   

                   29    

         skolas zāle

Teātra ‘’TIMS izrāde ‘’Notikumi virtuvē  1.-4.kl. 

Fotoatskaite 

 

11.00  JAK

Karjeras attīstības atbalsta pasākums Darba pasaules iepazīšana

“Izskaitļo līderi”

 10.-11.kl.

Fotoatskaite 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.  

 

                  30  

   Olimpiāde  bioloģijā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. 

Mūsu sasniegumi:  

              1 

 

v

4

              5 

14.30   130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

             6  

 

                       7        

 

            8

 

 

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

Fakultatīvo, pagarinātās dienas grupas, pirmskolas izglītības žurnālu pārbaude.                    

3., 6., 9., 12.kl. skolēnu informēšana par valsts pārbaudījumu  kārtošanas kārtību.   

Klases audzināšanas stundas programmas izpildes kvalitāte. 

 ZPD tēmu izstrāde un tēmu piedāvājums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                 

 

SKOLAS KONTAKTI

DSC_0362-8439.JPG
DSC_0018-8595.JPG
DSC_0384-8618.JPG


Contribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.