Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

22.-31.maijs

  

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS

 2017.g. MAIJS

  

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

4. maijs   LR neatkarības atjaunošanas svētki       8. maijs Nacisma sagrāves diena un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena           9.maijs - Eiropas diena

TEMATISKĀS KLAŠU AUDZINĀŠANAS STUNDAS

I

1

BRĪVDIENA

2

Skolotāju informatīvā sanāksme; 14.30;130.kab.

 

3

10., 12. klašu tikšanās ar biedrību ‘’Belovodje’’ Vecticībnieki-mecenāti pilsētai; 14.30; 130.kab

4

LR NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI

5

BRĪVDIENA

II

8

 

9

Eiropas dienas pasākumi

Pedagoģiskais konsilijs “4.klašu skolēnu mācīšanās spējas, mācību sasniegumi un dinamika. Priekšlikumi atbalsta pasākumiem 2017./2018.m.g.” ; 14.20; 313.kab

10

Mātes dienas pasākums; 18.00;  zāle

Fotoatskaite 

11    Līdz 13.05.

Izlikt gada vērtējumus 9. un 12. klašu skolēniem.

 

12

Pēdējā zvana svētki

   9. kl.  13.40

Fotoatskaite 


13 

ZPD konference 8.15 10.-11.kl.

  Pēdējā zvana svētki 

12. kl. 13.40

Fotoatskaite 

III

15

 

16

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klase

17

Centralizētais eksāmens valsts valodā 9.klases (rakstu daļa)

18

Centralizētais eksāmens valsts valodā 9.klases  (mutvāru daļa)

19

Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klases

IY

22 Līdz 26.05.

Iesniegt pieteikumus skolēnu apbalvošanas pasākumam ,,Skolas lepnums’’L.Aleksandrovai

23

 

24

Eksāmens angļu valodā  9.klases   (rakstu daļa)

25

Eksāmens angļu valodā 9.klases (mutvāru daļa)

 

26

 

 

29

SPORTA DIENA

1.-4. klases

Fotoatskaite 

 

 

30

Eksāmens matemātikā 9.klases

 

SPORTA DIENA 5.-8. klases ;  10.-11.klases

Fotoatskaite 

 

15.30      Valsts olimpiāžu, konkursu uzvarētāju apbalvošanas pasākums

 

18.00  ‘’SKOLAS LEPNUMS’’    zāle

Fotoatskaite 

31

Mācību gada noslēguma diena. Klases audzināšanas stundas.

1

 

Pagarinātais mācību gads

1. – 8. un 10. -11. kl. skolēniem no 1.06.   līdz 15.06.

 

Līdz 9.06.

Mācību priekšmetu skolotājiem elektroniski iesniegt gada atskaites skolas bibliotēkā

 

Līdz   9.06. 1.-12. klašu sagatavot  2016./2017. m.g.         KA darba plānu pārbaudei un arhivēšanai.

9.jūnijs  18.00  -  9.klašu izlaidums

Fotoatskaite 

10.jūnijs 17.00  -  12.klašu izlaidums

Fotoatskaite 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS

2017.g. APRĪLIS

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

 

SKOLAS BIBLIOTĒKA:    

Izstāde „Veselīgs dzīvesveids”.

Izstāde „ Lieldienas – saules svētki”. 

Bibliotekārās stundas  „Uzziņu literatūras veidi bibliotēkā” 3.klases 

I

3

 

4

„One virtual Day in Britain”

Skolotāju informatīvā sanāksme; 14.20; 130.k.

5

 

ZPD iesniegšana 10.-11.klases

6

Dambrete lielo un mazo skolu grupām; 10.00  Jēkabpils 2.vidusskola

.

7

Konkurss ‘’Talantu Salūts’’ Skolas zāle

Fotoatskaite 

5.04. 2017    10.-11. KLAŠU SKOLĒNU ZPD IESNIEGŠANA (ar skolēna pašvērtējumu un apliecinājumu pielikums 15)  .   

10.-13. aprīlis    Galda spēļu turnīrs 1.-4. klasēs.

12. aprīlis    Skolas matemātikas olimpiāde 1.-4.klases 

II

10

 

11    

Pedagoģiskais konsilijs

par adaptācijas  rezultātiem un  dinamiku

1.kl.; 13.30; 314.kab.

12

Skolas olimpiāde vizuālajā mākslā 5.-12. klases

11.50-14.30

 

Pedagoģiskais konsilijs

par adaptācijas  rezultātiem un  dinamiku. 10.kl.; 15.15; 130.kab.  

 

13

 Karjeras diena 8.-9.klases  13.00-14.00;  Jēkabpils Tautas nams

 

Skolēnu Mācību Uzņēmuma  tirdziņš. 1.stāvs

Fotoatskaite

14

PIRMĀS

LIELDIENAS

 

10.-18. 04. 2017. – SZPD darba vadītāju vērtējums

19.-28. 04. 2017.  – SZPD darba  recenzenta  vērtējums                  

III

 

17

OTRĀS

LIELDIENAS

18

 Pedagoģiskais konsilijs

par skolēnu adaptācijas  rezultātiem un  dinamiku 5.kl.  14. 20 130.kab.

19

„Kā sagatavoties  ZPD aizstāvēšanas  konferencei’’ 10.kl. skolēnu nodarbība; 14.30; 130.kab.

 

20

VECĀKU DIENA SKOLĀ

16.30-18.30

21

 

 

23. aprīlis Latvijas 44. atklātā matemātikas olimpiāde Daugavpilī

23.-28. APRĪLIS  MIF DZ PRIEKŠMETU NEDĒĻA  5.-12,klases (pēc nedēļas plāna)     

24. – 28. aprīlis    VESELĪBAS NEDĒĻAS PASĀKUMI

IY

24

 

25

Skolas olimpiāde  krievu valodā  3. klasēs; 9.50; 210. kab

Pavasara kross 5.-9. komandas; 11.00; Veselības taka.

Fotoatskaite

26

 

 

27

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS                          

                              2017.g.  MARTS

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

 Bibliotekārās stundas  . „Lasīšanas veicināšanas stunda. Informācijas meklēšana bibliotēkā” 3.klasēs. „”.

                                          „Uzziņu literatūras veidi bibliotēkā” 2.klasēs.

Izstādes  „Dzejoļi par pavasari”.

              „Ceļvedis studijām Latvijā”.

 

27

 

28     

 

 

1

Valsts diagnosticējošais darbs  matemātikā  3. Kl

Olimpiāde angļu valodā 8., 9.kl. skolēniem 3.vsk.

2

Valsts diagnosticējošaos darbs latviešu valodā 6.kl.12.50;130.k. 

Skatuves runas konkurss 1.-2. klases 

Fotoatskaite

3

Skatuves runas konkurss 3.-4. Klases; 13.40 130.k.

Fotoatskaite

6.a klase     Iepazīstināšana ar skolas vēsturi un muzeja eksponātiem 

I

 

6    

 

7

Valsts  diagnosticējošais darbs  dabaszinībās  6.kl.

Skolotāju informatīva sanāksme; 14.30  130.kab

Skolas skatuves runas konkurss; 13.40. 110.kab..

Fotoatskaite

“Māmiņu pēcpusdiena”  PI grupa; 12.00; 214.kab

Fotoatskaite

 

9

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.kl.

 

10

Olimpiāde mājturībā 5.-9. klašu meitenēm; 

Mūsu sasniegumi:

 

 

11 - SESTDIENA      VIII Latvijas pūtēju orķestru salidojuma skate Latgalē

BRĪVDIENAS 1.-11. KLAŠU SKOLĒNIEM   13.-17. MARTS     

12. KLAŠU SKOLĒNIEM  20.-24. MARTS           

STARPVĒRTĒJUMS  9.-12.kl. (brīvdienu laikā)     

II

13

Zemgales novada matemātiska olimpiāde 6.-9.kl., 9:00, JVĢ

Mūsu sasniegumi:

Skolas Metodiskās padomes sēde ‘’Skolas NPD vērtēšanas kartība”; 10.00 

Mk sēdes nedēļas laikā

14  

CE angļu valodā 12. klasēs (rakstu daļa)

 

15

CE angļu valodā 12.kl. (mutvārdu daļa)

 

16

CE angļu valodā 12. kl.  (mutvārdu daļa )

 

2017./ 2018. m.g. pirmklasnieku vecāku sapulce.

17

 

III

20

21

22

Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa  1.kārta; 11.00 BJC

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde kokapstrādē 9.kl

Fotoatskaite

Mūsu sasniegumi:

23

Karjeras diena 8.-9.kl.  TN; 13.40.;  210.kab.

Krievu valodas olimpiāde 3. klases   

Starptautiskais matemātiskais konkurss "Ķengurs - 2017", 2.-12.kl., 9:00,

24

Līdz 01.04.17.    Vidusskolas gada nobeiguma pārbaudes darbu  programmu veidošana un iesniegšana.  Mk vadītāji, vidusskolas mācību priekšmetu skolotāji

IV

27

Sacensības strītbolā 10.-12.klašu skolēniem.;  sporta zāle

 

28  

 

29

Peldēšanas sacensības 4.-12. klašu komandas; Peldbaseins ‘’Citrus’’

 Fotoatskaite

 

30

Valsts  diagnosticējošais darbs  fizikā 11. kl.

 

31

Skolas pūtēja orķestra 30.g.  jubileja

Fotoatskaite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS                    2017.g. FEBRUĀRIS

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

Atbalsts 10.-11.kl. skolēniem ZPD izstrādei ar nepieciešamo informāciju un bibliotēkas resursiem.

Bibliotekārās  stundas  1.kl.  „Es – bibliotēkas lietotājs. Kā grāmatas jānovieto plauktā”.

3.kl. - „Periodiskie uzdevumi bibliotēkā”.

Izstāde “M. Zālītei - 65”.

 

30

31

14.30; 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

1

14.30-15.10

Atbalsta nodarbības ZPD

2

11.00 - 12.00 Tautas nams

“Augstskolu un koledžu diena’’ ; 10.-12. klases

Fotoatskaite

 

3

10.00;  JVĢ

Pilsētas olimpiāde matemātikā

9.-12.klases

Mūsu sasniegumi:

 

4. februāris ABSOLVENTU VAKARS Fotoatskaite

 

6.-10.februāris 2017.g.

1.klašu skolēnu brīvdienas

 

7

10.00;   JVĢ

Olimpiāde ķīmijā (tiešsaistē) 9.-12.klases

Mūsu sasniegumi:

10.00 ; Jēkabpils 3.vidusskola

Olimpiāde matemātikā  4.klases

Mūsu sasniegumi:

 

9

10.00   Krustpils psk.

Konkurss sociālajās zinībās “Esi drošs” novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.klases

10

9.00

Skolas olimpiāde angļu valodā 8.-9. klašu  skolēniem.

13.-17. februāris   SKOLAS  VARAVĪKSNES NEDĒĻA

Pirmdiena – melnbalta klasika Fotoatskaite

Otrdiena – sarkanā Valentīna diena Fotoatskaite

Trešdiena – zilais džinsu kovboja stils Fotoatskaite

Ceturtdiena – “militāri’’  zaļais stils. Fotoatskaite

Piektdiena – dzelteni-oranžais  hipiju stils Fotoatskaite

 

13

Skolēnu Macību Uzņēmuma  tirdziņš 1.stāvs A.Sokolova

Fotoatskaite

14

 

15

Ēnu diena

16

Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs  9. klases

Leļļu Teātra izrāde 1.-4.kl.

Fotoatskaite

17

10.00; Jēkabpils  2.vsk.

Olimpiāde matemātikā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 5.-8.kl. skolēniem.

Mūsu sasniegumi:

18.FEBRUĀRIS  Krievu valodas (dzimtās) un literatūras  31.atklātās olimpiādes 2. posms (8.–12.klašu izglītojamajiem) - 324., 325. kab.

 

20

21

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klases

 

22

JVĢ ;10.00

Olimpiāde ģeogrāfijā

10.-12.kl. skolēniem. Diagnosticējošais darbs krievu valodā 6.klasēs (rakstu daļa)

23

Diagnosticējošais darbs krievu valodā ar kombinētu mācību saturu 3.klasēs. (rakstu daļa)

16.30-18.30 VECĀKU DIENA

24

23.-24. Fotografēšanās

1.-12.klases un skolotāji

 

 

27

28

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 6.kl.

1

 

2

3

 

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS                                                                                            2017.g. JANVĀRIS

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKA: Izstādes  „Jaunās grāmatas bibliotēkā”, „ Lūisam Kerolam - 185”.

Bibliotekārā stunda  1.klašu skolēniem „Kur dzīvo grāmatas? Uzvedība bibliotēkā”

Konsultācijas „ZPD noformējums”  10.klases

 

2

 

 

3

10.00; 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

4

5   

6   

 

 

 

9

 

10                

 

11

10.00   Jēkabpils 3. vsk.

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde kokapstrādē 8.kl.     M.Spaskovs

Mūsu sasniegumi:

12

 

13

10.00    Jēkabpils VĢ

Olimpiāde vēsturē  9.,12.kl.

Skolas olimpiāde angļu valodā 11.-12. klases

 

TEMATISKĀS KLASES  STUNDĀS 1991.g.  BARIKĀŽU ATCERES DIENA

6., 7. klases tematiskās stundas  ‘’Pieminam barikāžu laiku’’

8., 9. klases tematiskās stundas  ‘’Pieminam barikāžu laiku’’

10.-12. klases ‘’Barikāžu laika atceres pasākums’’

 

16    

 

17

10.00    Jēkabpils VĢ

Olimpiāde informātikā

8.-12.kl. skolēniem. (programmēšanā)

18

 

19

 

20

 

10.00 Jēkabpils VĢ , 2.vsk.

 

Olimpiāde fizikā (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem.

Mūsu sasniegumi:

 

11.50-12.30    skolas zāle

1. klašu skolēnu ‘’Ābeces svētki’’

Fotoatskaite

23.-28. janvāris   KRIEVU KULTŪRAS NEDĒĻAS PASĀKUMI Fotoatskaite

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras  31. atklātās olimpiādes 1. posms 8.–12. kl.

Neklātienes konkurss dabaszinībās 5.-6.kl.

 

23

 

24

 

25

 

 

26

10.00 Jēkabpils 3.vsk. Olimpiāde angļu valodā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 11.-12.kl.

27

 

 

30

 

 

 

31

10.50.-11.30; 312.kab.

Skolas matemātikas olimpiāde - 4.klases

1

14.30; 130.kab.

Nodarbība 10.kl. skolēniem  “SZPD teorētiskās daļas veidošana’’.

2

3

 

 

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS  

2016.g. DECEMBRIS 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

I

 

28

29                   

14.30 130.kab. Skolotāju informatīvā sanāksme

30                  

 

1

 

2    

 Jēkabpils 3.vsk. 11.00    Basketbols 2003.-2004.g.dz. zēniem un meitenēm

SKOLAS BIBLIOTĒKA  

  Izstāde ”Jaunās grāmatas bibliotēkā”. Tematiskā un literatūras izstāde par ziemassvētkiem.

Radošā darbnīca skolēniem ”Gatavosim Ziemassvētku dekorus savai mājai”.atb.M.Ļitvinova

II

5

 

 6

 

7      

10.00    JVĢ Jēkabpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 7.klasei Fotoatskaite

Mūsu sasniegumi:

8  

10.00    Ābeļu psk.

Basketbols 2004.g.dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm mazo skolu grupā

9

 

 

12.-16.decembrī  SKOLĒNU ROKDARBU IZSTĀDE – skolas bibliotēka    A.Sokolova, M, Spaskovs

SKOLAS KONKURSS  ‘’ZIEMASSVĒTKU  ROTĀJUMI’’         7. DECEMBRĪ  12.40 – 14.20.                

DALĪBNIEKI     1.-12.KLASES  Fotoatskaite

 425.kab.    1. – 4. klases         428.kabinets  5. – 8.klases       422., 423.kabineti   9. – 12. klases 

III

12  

1.stāvs             

5.-9. klašu  skolēnu Mācību Uzņēmuma tirdziņš  Fotoatskaite

12.-15.decembris

Labdarības akcija

“Sirds siltums”

  Fotoatskaite

13   

 

14

11.00  3.vsk.

Tautas bumba2005.g.dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm.

15  

10.00  Ābeļu pamatskola

Basketbols 2000.-2003.g.dz. zēniem mazo skolu grupā

16         

1. semestra vērtējumus izlikt līdz 20.12.16.

 

IY

19 

   Skolas zāle      14.30

12.klases  skolas egles noformējums

 

20

 Ziemassvētku pasākumi –  zāle

13.40-16.00  5.-6.klases

 Fotoatskaite

 

21 

Ziemassvētku pasākumi – zāle

9.30.    1.-2. klases. PI 

Fotoatskaite

12.00   3.- 4.kl., 8.s kl.

 Fotoatskaite

22

12.klases teātra izrāde

17.00     skolas zāle

7.-12.klases

Fotoatskaite

 

 

 Ziemas brīvdienas    22.12.2016.- 04.01.2017.                    

Atskaites  par 1.semestra rezultātiem savā priekšmetā nosūtīt bibliotēkai līdz 30.12.2016. 

 Mk sēdes –nedēļas laikā

 

 2016.g. NOVEMBRIS

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

BIBLIOTĒKA    Izstādes “Latvija laikmetu griežos’’, “Latviešu oriģinālliteratūra”.         

 Informācijas mēnesis “Skola abonē LETONIKA.LV”.   

ATBALSTA PASĀKUMI  SKOLĒNIEM   J.Graudiņa , skolas psihologs          Kognitīvo spēju testi 2.klašu  skolēniem

L.Aleksandrova, sociālais pedagogs   Nodarbības "Manas tiesības un pienākumi", ‘’ Kas ir mērķtiecība?’’ 7.klases    (pēc klases audzinātāja pieprasījuma)

II

31

1

14.30                     130.kab.

Skolotāju informatīvā  sanāksme

2

Jēkabpils 2. vidusskola     

 10.00     Jēkabpils pilsētas skolu olimpiāde kokapstrādē 6.klasei

3  

 9.50 – 10.30      zāle

Gjensidige Baltic ‘’Tava drošība’’   radoša darbnīca 7.a, 7.b klases 

Fotoatskaite

4

10.40-12.30               zāle

1. klašu skolēnu “Pirmā desmitnieka svētki’’

Fotoatskaite

5.-9. klašu skolēnu zīmējumu konkurss "Mana Latvija". A.Koroļkova 

10. klašu skolēnu radošo darbu konkurss  "Es Latvijā". L.Movčane

III

7

 

8

 

9                          14.30

Pedagoģiskais konsilijs par 10. klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē

 

10         

11  

LĀČPLĒŠA DIENA

17.00

Kena parks

Lāpu gājiens un piemiņas brīdis   pie pieminekļa "Kritušajiem par Tēviju''     

Fotoatskaite

PILSONĪBAS  NEDĒĻA-   PILSĒTAS, SKOLAS UN KLAŠU  PASĀKUMI.   TEMĀTISKĀS STUNDAS ( mācību un  klases stundās).

IY

 

14     

                                                      

15

 

16

 

17

 

18 

Latvijas republikas proklamēšanas diena 

Y

21

 

22  

13.00     BJC 

 Konkurss 4.-5.klases “Jaudīgie Lāčplēši un Laimdotas 2016!”

Fotoatskaite

23  

MIF DZ Mk

Skolas matemātikas olimpiāde 5.-12.kl.

14.30  Informācija 10.klašu skolēniem par  ZPD L.Stepanova 130.kab.

 

 

16.30-18.30                    VECĀKU DIENA

 

25 

JVĢ un 2.VSK.

10.00

Olimpiāde bioloģijā (tiešsaistē)novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem

 

28

29

14.30                   130.kab.

Skolotāju informatīvā  sanāksme

30  

„Rēzekne no jauniešu skatu punkta” J.Graudiņa

1

2

 

 

Skolotāju diena Fotoatskaite

Drošības dienas Fotoatskaite

Dzejas diena Fotoatskaite

1.septembris Fotoatskaite

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.