Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS     2019.g. JUNIJS

3.06.2019.- 14.06.2019. Pagarināts mācību gads 1.–8. un 10.-11.kl. skolēniem ar pēcpārbaudījuma darbu

03.06.  12.klase Eksāmens informātikā (atb.L.Aleksandrova)

04.06. plkst.18.00 sanāksme topošo 1.klasnieku vecākiem (atb.I.Salmiņa) 9.klases Eksāmens matemātikā (rakstiski) (atb.L.Aleksandrova)

06.06.  9.klases Eksāmens krievu valodā rakstu daļa (atb.L.Aleksandrova)

07.06.  9.klases Eksāmens krievu valodā mutvārdu daļa (atb.L.Aleksandrova)

11.06. 9.klases Eksāmens Latvijas vēsturē (rakstiski) (atb.L.Aleksandrova)

12.06.  12.klase Eksāmens ekonomikā (atb.L.Aleksandrova)

14.06. 12.klase Eksāmens krievu valodā un literatūrā (atb.L.Aleksandrova)

15.06. Izlaidums 9.klasei plkst.14.00

                               12.klasei plkst. 17.00


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS     2019.g. MAIJS

03.05.  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītie pasākumi:

               - Baltā galdauta svētku norise no plkst.7.30

               - koncerti: plkst. 10.40 - 1.-6.kl. plkst.

                          12.50 - 7.-12.kl. sporta zālē (atb. M.Avena)

07.05. Pedagogu informatīvā sanāksme 223.kab. plkst. 14.30 (atb.I.Salmiņa)

09.05.  KI pasākums. Izstādes SKILLS - Latvija apmeklēšana. (8 skolēni no 9.klases)

             1. Klases skolēnu ekskursija projektā “Skolas soma “ ietvaros. Atb. T.Karnauhova J. Džeikuna

             Sacensības vieglatlētika7-12.kl. komanda – atb.sporta skolotāji

10.05.  Mātes dienai veltīts pasākums plkst. 18.00 sporta zālē (atb. M.Avena, L.Stepanova)

13.05.  ZPD aizstāvēšanas konference plkst. 9.00 (atb L.Stepanova)

15.05. Sacensības vieglatlētikas četrcīņā - atb. sporta skolotāji.

17.05.  Pēdējais zvans (atb. J.Ivanova, L.Movčane) Par apbalvošanu atb. L.Stepanova

             Izlikt semestra un gada vērtējumus 9.un 12.kl.

             Mācību ekskursija 8.a, 8.c

21.05. 12.klases CE latviešu valodā (rakstiski) (atb.L.Aleksandrova)

   Pedagoģiskais konsīlijs “4.klašu skolēnu mācīšanās spējas, mācību sasniegumi un dinamika.Priekšlikumi atbalsta pasākumiem 2019./2020.m.g.” plkst.14.30 225.kab.4.kl.klases audzinātāji, priekšmetu skolotāji, skolas atbalsta personāls (atb.L.Aleksandrova)

22.05. 9.klases CE latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa (atb.L.Aleksandrova)

23.05.  9.klases CE latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) mutvārdu daļa (atb.L.Aleksandrova)

       2.kl. skolēnu ekskursija projektu “Skolas soma” ietvaros. Atb. O.Demčenko J.Jaskova

      MIF DZ priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju sumināšanas pasākums.(atb.V.Lovčinovska)

       Skolas padomes sanāksme PĀRCELTA no 16.05. uz 23.05. 223.kab.plkst. 17.30

24.05. 12.klases CE matemātikā (rakstiski) (atb.L.Aleksandrova)

27.05 4.kl. skolēnu ekskursija projektā “Skolas soma” ietvaros. Atb. S.Jekaraševa T.Novikova

28.05. Izlikt semestra un gada vērtējumus 1.-8.un 10.-11.kl.

            12.klases Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski, JVĢ telpās, atb. Ž.Vinogradova)

       Līdz 28.05.2019., plkst.17.00 Iesniegt pieteikumus skolēnu apbalvošanai pasākumā ,,Skolas lepnums” (papīra formātā ar parakstiem) (atb.klases audzinātāji)

             KI pasākums. Darba pasaules iepazīšana, „Kāpēc, tāpēc” 2. un 3. klašu skolēni

29.05. Pedagoģiskās padomes sēde 223.kab. plkst. 14.30 (atb.I.Salmiņa)

            9.klases Eksāmens angļu valodā - rakstu daļa (atb.L.Aleksandrova)

            3.kl skolēnu ekskursija projektā “Skolas soma “ ietvaros. Atb. J.Blumentāle Ž. Molčanova

30.05. Skolas lepnums plkst.17.30 sporta zālē (M.Avena, L.Stepanova, L.Aleksandrova)

           9.klases Eksāmens angļu valodā mutvārdu daļa (atb.L.Aleksandrova)

          12.klases CE fizikā (rakstiski, JVĢ telpās) atb.A.Lazdiņš)

31.05. Skolēnu sporta svētki (atb. sporta skolotāji, L.Stepanova)

           9.00 1.-5.klases

          11.00 6.- 8.,10.,11.kl.

Liecību izsniegšana. Instruktāža.


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS     2019.g. APRĪLIS

02.04.  Informatīva sanāksme pedagogiem 224.kab. plkst.14.30 

03.04. Lekcija "Izglītības iespējas DU- tikšanas ar DU prorektoru A.Barševski"  10.-12.kl. skolēniem

            Lekcija “Profesija -karavīrs”   10.-12.kl. skolēniem

            Novada skolu olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 8.-9.kl (atb.M.Spaskovs) 

            Krievu valodas olimpiāde 1.klases  skolēniem “Грамотей”  12.50. 121.kab. 

04.04.  Izziņas nodarbība 2.-3.klašu skolēniem “Zinu, protu, daru LV, Eiropā un pasaulē” (atb. J.Blumentāle) 

            3.klašu skolēnu vecāku kopsapulce 221.kab. (atb. I.Salmiņa un 3.kl.audzin.) plkst.17.30 (tiks pārcelta)

09.04. TIMSS tests  4.b klases skolēniem (atb.J.Jaskova) 

10.04.  Jēkabpilī viesojas IZM ministre I.ŠUPLINSKA 

           Uztura lekcija (atb. J.Šeņavska) 

           Skolas matemātikas olimpiāde 1.kl.skolēniem  12.50.121.kab. 3.kl. skolēniem  09.50. 221.kab. 

           Pl.14.30. Lekcija par NATO –10-11.kl.(atb.Ž.Vinogradova) 

11.04Valsts diagnosticējošais darbs 11.klasei fizikā, ķīmijā 

           Vecāku diena  plkst. 16.30-18.30. (atb. visi pedagogi) 

           Skolas matemātikas olimpiāde 2.kl.skolēniem 10.50..

12.04. 6.klašu skolēnu dabaszinību konkurss plkst.10.00 JVĢ. (atb.S.Davydovskaya) 

           Talantu salūts. plkst. 13.00 (atb.M.Avena) skolas sporta zālē 

           Pl.11.00 -sacensības peldēšana (atb. Sp.skolotāji) 

16.04.  Pedagoģiskās padomes sēde plkst.14.30  224.kab. (atb.I.Salmiņa un Mk vadītāji) 

            Karjeras attīstības atbalsta nodarbības „Izveido pats”  5.klašu skolēni  (pēc stundu sarakstā) Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

24.04. Pl.11.00  “Meža taka” pilsētas un novada skolu sacensības krosā 5-12.kl.(atb.sp. skolotāji) 

25.04.Domājams, talkosim 25.04.! 8.-12.kl. skolēni un visi pedagogi. 

26.04.  Pilsētas skolu olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 5.kl. zēni 

27.aprīlis- Lielā talkas diena. 

28.04. Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem Daugavpilī (atb. V.Lovčinovska)

29.04.  Karjeras attīstības atbalsta nodarbības „Iepazīsti profesiju prasmes”   8. un 9.klašu skolēni  Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS     2019.g. MARTS

01.03.2019. Izstādes "Skola 2019"apmeklējums 11.-12.klases

05.03.2019. 3.klases Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa

                        Metodisko komisiju vadītāju sanāksme plkst. 14.30 direktora kab.

 06.03.2019. Brīvprātīga darba nozīme personības un karjeras veidošanā 10.-11.klases

 07.03.2019. 6.klasesDiagnosticējošais darbs   dabaszinībās (rakstiski)

 08.03.2019. Skolas olimpiāde angļu valodā

11.03.2019. Zemgales Novada matemātikas olimpiāde 6.-9.kl. JVĢ 10:00

12.03.2019.  12.klases  CE angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa

 13.03.2019. Projekta “PumPuRS” pedagogu sanāksme – laiks tiks precizēts

                        12.klases  CE angļu valodā -  mutvārdu daļa

 15.03.2019. Krievu valoda un literatūras 32.atklātās ilompiādes 3.posms (Rīgā)

19.03.2019.  Pedagogu sanāksme plkst.14.30

                       Apmācības 5.,7.,8. klašu skolēniem "Sekstings"nodarbības vada biedrība "Papardes zieds"

21.03.2019. Starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs" 2.-12.kl., plkst. 9:00

22.03.2019. Bioloģijas konkurss "Pazīsti savu organismu" 9.-12.kl.

27.03.2019. Sacensības dambretē 1999.-2009.dz.gads SC


 


JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS     2019.g. FEBRUĀRIS

01.02.2019.Olimpiāde matemātikā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.klskolēniem. 

02.02.2019.Absolventu vakars 

05.02.2019. Pedagoģiskās padomes sēde plks.14.30; 110.kab.  

                        Ķīmijas valsts olimpiādes 2.posms 9.-12.klasei tiešsaistē 10:00 Jēkabpils VĢ  

06.02.2019. Matemātikas konkurss 4.kl. “Tik vai...Cik?” 3.kārta 226.kab.

07.02.2019. Manas iespējas izaugsmei. KAA pasākums. Pašnovērtējuma veikšana 7.klases skolēniem pēc stundu saraksta 2x40min. 

11.02.2019.  6.klases diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās mutvārdu daļa 6.bklases skolēniem 

                       “Jubileja vienotam ārkārtas palīdzības numuram 112” Tikšanas  ar VUGD ZRB Jēkabpils daļas inspektoru A.Graudiņu 1.-4.klases skolēniem 1.gr. plkst, 11.50; 2.gr. plkst. 12.50 110.kab. 

12.02.2019. 6.klases diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās mutvārdu daļa 6.a klases skolēniem 

                      Informatīvā sanāksme 1.a,b:2.a,b.;3.a,b;4.a; 6.a; 9.a un speciālas klases audzinātājiem plkst.14.30. 221.kab. 

13.02.2019. „Ēnu dienā” 6.-12. klases KAA

14.02.2019.   SMU tirdziņš  

                        “Papardes zieds” pasākums.   1.nodarbība  5.kl, 7.kl, 8.k

15.02.2019.  Skolas skatuves runas konkurss  5.-12.kl. plkst. 13.40 110.kab. 

                       Matemātikas valsts olimpiādes 2.posms 5.-8.kl. 10:00 Jēkabpils VĢ 

                      „Domā, pēti, pielāgo!” KAA pasākums Darba pasaules iepazīšana 1.klases skolēniem pēc stundu saraksta 2x40min.    

18.02.2019. “Papardes zieds” pasākums.  2.nodarbība  5.kl, 7.kl, 8.kl 

19.02.2019. Skolas skatuves runas konkurss  3.-4. kl.  plkst.13.40. 110.kab.

20.02.2019. 6.klases diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās rakstu daļa

                       Volejbols 2003.-2004.g.dz. zēniem un meitenēm lielo skolu grupā Ābeļu pmsk. 

                        Skolas skatuves runas konkurss 1.-2. kl. Plkst.12.50. 110.kab.

21.02.2019. 3.klases  diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās –rakstu daļa

22.02.2019. Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. atklātās olimpiādes  2.posms – reģionālā olimpiāde.

26.02.2019. 6.klases diagnosticējošais darbs  matemātikā (rakstiski) 

27.02.2019. 3.klases diagnosticējošais darbs matemātikā (rakstiski)  

                      “Papardes zieds” pasākums.  3.nodarbība   7.kl, 8.kl 

28.02.2019. 6.klases  diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa 


 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS     2019.g. JANVĀRIS

3.01.2019. Pedagoģiskās padomes sēde 

8.01.2019. Sanāksme darba grupai projektā PuMPuRS plkst. 14.30 110.kab. 

11.01.2019. Olimpiāde vēsturē (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem.

                      Skolas olimpiāde angļu valodā 8.-9. kl. (9.00-10.30). 

14.01.2019. “IT pasaule” 6.kl.projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.  

15.01.2019. Skolas seminārs “Kompetenču pieeja mācību stundas struktūrai” Valodu un mākslas jomu skolotājiem; 425.kab. plkst.14.30 ; 

 17.01.2019. 9.klašu skolēnu vecāku kopsapulce plkst.17.30 110.kab.

18.01.2019. Olimpiāde fizikā (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem. 

21.01.2019. Krievu valodas un literatūras stundu laikā saruna ar skolēniem par krievu kultūru, tradīcijām.

                  Krievu valodas stundu laikā saruna ar skolēniem par Krievu kultūras nedēļas pasākumiem sākumskolā.

                     Konkurss “Грамотей” 2.klases skolēniem 130.kab. 09.50.-10.30.  

22.01.2019. Skatuves runas konkurss 5.-8. kl. skolēniem. 327. k.  

                      Konkurss “Грамотей” 3.klases skolēniem 110.kab. 09.50.-10.30. 

                                                               1.klases skolēniem 110.kab. 10.40.-11.20. 

23.01.2019.  Kaligrāfijas konkurss 5.-12. klašu skolēniem. 9.50-10.30

                      5.-9. klašu skolēnu zīmējumu konkurss “Krievu motīvi”. 

                      Neklātienes konkurss dabaszinībās 5.-6.kl. 23.-28.01.2019.

24.01.2019.  Skatuves runas konkurss 9.-12. kl. skolēniem. 324. k. 14. 30

                    “ABC svētki” 1.kl.skolēniem 09.40.-10.30. 130.kab.

                      “Grāmatu pasaulē” 2.kl.skolēniem 12.50..-13.30. 130.kab. 

                      Konkurss “Грамотей” 4.klases skolēniem 226.kab.09.50.-10.30. 

25.01.2019. Skolas konkursu uzvarētāju apbalvošana. 9.00 

29.01.2019. Bioloģijas konkurss ,,Ieskaties dabā’’, 7.-8.kl. 29.01.-31.01.,I kārta

                      “Soli pa solim” 10.-12.kl.projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts zglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.  

  JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2018.g. DECEMBRIS

03.12.2018.  Medijpratība 10.-12.kl. (pēc stundu saraksta) KA pasākums  

05.11.2018.  4.kl. matemātikas konkursa “Tik vai ...cik?” 2.kārta 

06.12.2018.  4-5.kl komanda- pilsētas un novada skolu sacensības tautas bumbā, 3.vsk. 

10.12-11.12.2018- FOTOGRAFĒŠANĀS

11.12.2018. Seminārs pedagogiem “PuMPurs”plkst.14.30 110.kab. 

12.12.2018. Lekcija “Drošs internets” plkst.13 TN

                    Ziemassvētku eglīšu vērtēšana

14.12.2018.  SMU tirdziņš skolas 1.stāvā 

18.12.2018. Ziemassvētku pasākums 1.-4.klašu skolēniem skolas sporta zālē plkst.12.00-14.00 

19.12.2018. Izlikt 1. semestra vērtējumus.

20.12.2018. Ziemassvētku pasākums 9.-12.klašu skolēniem plkst.17.00

21.12.2018. Ziemassvētku pasākums 5.-8.klašu skolēniem skolas sporta zālē plkst.10.-12.00

Par jaungada pasākumiem.

24.12.2018.-6.01.2019.- SKOLĒNU BRĪVDIENAS 

27.12.2018. Mācību priekšmetu skolotājiem iesniegt informāciju par 1. semestra rezultātiem

28.12.2018. Necentralizēto eksāmenu komisiju izveidošana (līdz otrā semestra sākumam)

3.01.2019.  9:00 skolas Mk sēdes 

                  10.00 Pedagoģiskās padomes sēde.

 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS    2018.g. NOVEMBRIS

06.11.2018. 14.30 110.kab. Skolotāju informatīvā sanāksme.

                     „3D vai 4D?”  4.klašu ekskursija  KI pasākums

08.11.2018. 16.30-18.30. Vecāku diena skolā

                Lekcija “Man ir tīri zobi”. 9.00 1.b 9.50 1.a 10.40 spec.kl. un 5-6 gadīgie bērni.

                17.30 12.a un 12.b klašu skolēnu vecāku sapulce “Valsts pārbaudījumu kārtošanas kārtība 2018./2019.m.g.”

11.11.2018. 11. novembra Lāčplēša dienas lāpu gājiens.

                    Pulcēšanās no pl.17.00 Kena parkā (Kļavu ielā).

                   17.30 gājiens no Kena parka līdz piemineklim “Kritušiem par Tēviju”.

                   18.00 piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”.

12.11-16.11. - LATVIJAS KRĀSU VARAVĪKSNES NEDĒĻA  

13.11.2018. Fitnesa un uztura lekcijas 9.-12.kl.

                   17.30 Lekcija vecākiem.

16.11.2018. 10.00 1.-6.klases, SI, PI Pasākums, veltīts Latvijas 100 . gadu jubilejai

                    12.00 7.-12.klases Pasākums, veltīts Latvijas 100 . gadu jubilejai

19.11.2018. Brīvdiena  

22.11.2018. 223. k. Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.klases.

                                Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā   8.-9. klases.  KI pasākums

29.11.2018. 10.00 Olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem bioloģijā.

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS    2018.g. OKTOBRIS

02.10.2018. 110.kab.;14.30 Skolotāju informatīvā sanāksme.

04.10.2018. Skolotāju dienas pasākumi skolā.

5.10.2018. Skolotāju ekskursija.

9.10.2018. 14.30;  110.kab. Mk vadītāju sanāksme par Latvijas jubilejas pasākumiem.

17.10.2018. Labdarības akcija "Dod ķepu , draugs!"

19.10.2018. Pasākums 10.klašu iesvētīšana vidusskolas saimē

 SKOLĒNU RUDENS BRĪVDIENAS 22.-28. OKTOBRIS         

22.10.2018. 9.00; 110.kab.;Pedagoģiskais konsīlijs par 5.klašu  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji 5. un 4.klasēs,  atbalsta personāls.

23.10.2018. 9.00; 110.kab.; Pedagoģiskais konsīlijs par 1.klašu  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji ,atbalsta personāls.

24.10.2018. 9.00; 110.kab.; Pedagoģiskais konsīlijs par 10.klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji 10. un 9.klasēs,  atbalsta personāls.

29.10.2018. KI pasākums 9.klašu skolēniem/Tehnobuss/ „Tehno profesijas” 

 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS    2018.g. SEPTEMBRIS 

3.09.2018. 10.00; stadions. Zinību dienas pasākums. 

04.09.2018. 13.00  Informatīvs seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem “Vispārīgā datu aizsardzības regula”.

06.09.2018. Arēna ‘’Rīga’’ Latvijas valsts simtgades iniciatīvas „Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums 7.-9. klašu 15 skolēni. 

8.-15.septembris  Dzejas festivāla “Dzeja, kas mērāma  METROS” norises programma.  

10.09.2018. 420. kab.   11.20,  12.30  Skolas direktores saruna ar skolotājiem par ēdināšanas un dežūras jautājumiem.

11.09.2018. 110.kab. 14.20. Skolas darbinieku darba aizsardzības instruktāža.

13.09.2018. stundu laikā Akcija “Sirds uz trotuāra”Stāvvieta pie TC “Aura” Latviešu valodas skolotāji 5.-12.klases.

18.09.2018. 14.30  110.kab. Skolotāju sanāksme par evakuācijas jautājumiem. Mk sanāksmes. Mk darba plāna projekta apspriede. ‘’Latvijai 100’’pasākumi

26.09.2018. Jēkabpils Tautas nams. Skolotāju dienas sveiciens pedagogiem  Aivara Hermaņa koncerts

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.