Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

 

      Sākot ar 2017.-2018.m.g. skolā piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

       2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu. Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad finansējums tika piešķirts 1.-12.klašu skolēniem, šajā mācību gadā projektā tiks  iesaistīti tikai 7.-12.klašu izglītojamie. 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:

·         karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;

·         profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;

·         pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

        KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

      Karjeras izglītības mērķis – izveidotas karjeras vadības prasmes.

Karjeras izglītība tiek integrēta:
● audzināšanas darbā/klases stundās
● vispārizglītojošajos mācību priekšmetu saturā
● skolēnu mācību uzņēmumu darbībā
● interešu izglītībā

      Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai skolas karjeras izglītības programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:

 • konsultē, informē un izglīto skolēnu karjeras attīstības jautājumus,
 • sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
 • organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
 • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

!!! Informācijas un konsultāciju karjeras izvēles jautājumi un iespējamie  pie pedagoga-karjeras konsultanti. Iepriekš sazinoties un iespējamas arī attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

Kontaktinformācija:

Pedagogi karjeras konsultanti - Natālija Zarkeviča, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis: 29340342


 Jēkabpils 2.vidusskolas karjeras izglītības programma


Noderīgas saites:

 • Lejuplādējamas darba lapas.   http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei.html
 • Piedāvājums KN2020  :

  -           3 īsi video materiāli  (katrs apm.3min), kuros tiek iezīmētas aktuālas  problēmu grupas ģimenes , kad vecākas nav vai nav balsta bērna karjeras izvēles. Katras ieskicētās situācijas beigās un pazīstamā eksperta komentārā par iespēju risinājumu. Video var izmantot  pasākumos ar vecākiem  Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai visa mācību gada garumā, tiekoties ar vecākiem sapulcēs, diskusijās, semināros.  

   Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem  https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU

   Animācija: Dēls vēlas apgūt profesiju  https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as

   Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā  https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

   -           2 īsi video materiāli  (katrs apm.3min), kur  jaunieši dalās pieredzē  par to, kas viņus atbalstījis karjeras lēmumu pieņemšanas procesā. Video var izmantot  pasākumos ar jauniešiem  Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai viņi ir informēti par iespēju atbalstu un viņiem ir savi karjeras palīgi; kā arī visa mācību gada garumā grupu nodarbībās skolā. Materiāls tiks nosūtīts KN2020 organizatoriem pirms skolas brīvlaika, lai varat to iekļaut savos pasākumos. https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

  -           Interaktīva infografika 7.-9. klašu skolēniem  par viņu karjeras palīgiem, atgādinot, ka karjeras lēmumu pieņemšanas procesā, izdarot svarīgas savas dzīves izvēles, viņi nav vieni un tiek sadzirdēti. Galvenais- ieklausīties! Infografiku var izmantot  pasākumu ar skolēniem 7.-9.kl.posmā  (arī vecākajos posmos, ja iederas pasākuma kontekstā) Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai viņi ir informēti par iespēju atbalstu un vai viņi ir savi karjeras palīgi; kā arī visa mācību gada garumā grupu nodarbībās skolā. Infografika tiks nosūtīta KN2020 organizatoriem pirms skolas brīvlaika, lai varat to iekļaut savos pasākumos. https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/

2021.-2022.m.g.

 Izglītības un zinātnes ministrija no 7. līdz 29. oktobrim  aicina 9. - 12. klašu skolēnus tiešsaistes sarunās ar 20 Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm atklāt pētniecības un dažādu zinātnes nozaru  aizraujošo dabu.

  Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA notiks jau otro reizi, bet tikšanās būs ar 20 citiem zinātniekiem. Tāpat kā pavasarī sarunas notiks tiešsaistē Zoom lietotnē plkst. 13.00-13.40 un 14.30-15.10 un notiks šādos oktobra datumos: 07.-08.10,  12.-15.10., 26.-29.10.

  Skolēni varēs uzzināt: Kas ir zinātne un cik daudzveidīgi un atšķirīgi ir pētījumi dažādās zinātnes nozarēs? Kur strādā zinātnieki un kādas prasmes viņiem nepieciešamas? Kā izvēlēties savu zinātņu vai studiju nozari? Ko zinātnieki var dot un ko dara uzņēmējdarbībā? Kāpēc valstij un sabiedrībai ir nepieciešama zinātne?

  Kā viss notiek?

 -        skolotājs izvēlas dienu un laiku, kad klase var tikties ar zinātnieku, no pievienotā saraksta   vai arī uzreiz kurp.es kalendārā;

 -        Kalendārā pieejams apraksts par zinātnieku un pieteikšanās anketa, kur skolotājs reģistrē klasi (bez skolēnu personas datiem). Uz vienu sarunu var pieteikt vairākas klases, un viena klase var pietiekties uz vairākām sarunām, tomēr skolēnu skaits katrā sarunā ir ierobežots;

 -        Pēc reģistrācijas skolotājs savā e-pastā saņems Zoom pieejas datus, kurus nosūta klasei, kas tiksies ar zinātnieku;

 -        Sarunas laikā skolēni varēs zinātniekam uzdot jautājumus Zoom tērzētavā un interesantākā jautājuma autors/-e saņems pārsteiguma balvu no ministrijas.


 Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Karjeras nedēļas laikā vispārējās un profesionālās izglītības  iestādēs papildus centrālajiem notikumiem visā Latvijā notiks arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi. Šogad Karjeras nedēļa veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu būs tiešsaistē, savukārt daļa pasākumu vienas klases vai vienas komandas ietvaros notiks klātienē, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

 Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Karjeras nedēļā jauniešus aicinās izzināt IKT nozari

 

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi:

11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.

12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.

Savukārt no 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem būs iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt jauniešiem efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

 

  

2020.-2021.mg

 


 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība – stabilas nākotnes profesijas!

 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) martā veiktā vispārizglītojošo skolu un vidusskolu jauniešu aptauja 6.-9.klašu grupā vecumā no 13-18 gadiem parādīja, ka 70% no aptaujātajiem 1552 jauniešiem, nezina, kur var apgūt ar lauksaimniecību saistītās profesijas. Tikai 30% respondentu nosauca Latvijas Lauksaimniecības universitāti, bet profesionālās izglītības iestādes pieminētas tika vien retās atbildēs.  Taču - Latvijā katastrofāli trūkst izglītotu augkopju, biškopju, dārzkopju, lauksaimniecības mehanizatoru, lopkopju, zirgkopju, mežsaimnieku un veterinārmedicīnas asistentu.

            Latvijā lauksaimniecisko izglītību dažādās nozarēs iespējams iegūt 15(!) profesionālās izglītības iestādēs (Skolu karte).

            Tās vienuviet ar savu piedāvājumu iepazīstināja arī LLKC rīkotajā konferencē "Nākotne gudrā lauksaimniecībā", kas notika 30.martā. Ikviens interesents guva ieskatu, zināšanas un izpratni par lauksaimniecības nozaru profesionālo izglītību Latvijā šādās kvalifikācijās: augkopis, augkopības tehniķis, biškopis, dārzkopis, dārzkopības tehniķis, lopkopis, lopkopības tehniķis, lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā, lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, mežsaimniecības tehniķis, veterinārmedicīnas asistents.

 Konferences pilnais ieraksts pieejams Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs FaceBook kontā: https://www.facebook.com/567502993299825/videos/456888465549665

 Jaunieti, iepazīsti arī Tu, kādas profesionālās izglītības iespējas Tev pieejamas visā valstī, lai Latvijā būtu gudri un kvalificēti speciālisti kā zemnieku saimniecībās, tā lauksaimniecības uzņēmumos un organizācijās. Atceries! Pat, ja Tev nav savas zemnieku saimniecības, kurā praktizēties, bet lauksaimniecības profesijas patīk un interesē, pieredzi varēsi gūt kādā no 26 modernām prakšu saimniecībām visā Latvijā (Prakšu saimniecību karte).

 Izvēlies skolu, apgūsti profesiju un zini - sekmīgi audzēkņi šajās skolās ik mēnesi saņem stipendiju līdz 150 EUR! 

 1. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (Zirgkopība, Veterinārmedicīna); https://ej.uz/7h63
 2. Bulduru Dārzkopības vidusskola (Augkopība, dārzkopība); https://ej.uz/9a1d
 3. Daugavpils Būvniecības tehnikums.Izglītības programmas īstenošanas vieta "Višķi" (Augkopība. Lauksaimniecības mehanizācija);  https://ej.uz/8pey
 4. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība (Augkopība); https://ej.uz/a1e3
 5. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība (Lauksaimniecības mehanizācija); https://ej.uz/wck4
 6. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība (Augkopība);  https://ej.uz/q5hs
 7. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums (Lauksaimniecības mehanizācija);  https://ej.uz/s4td
 8. Malnavas koledža (Lopkopība. Augkopība. Dārzkopība. Lauksaimniecības mehanizācija);  https://ej.uz/p1g2
 9. Ogres tehnikums (Biškopība. Mežsaimiecība); https://ej.uz/pue2
 10. Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā (Biškopība); https://ej.uz/pue2
 11. Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Vecbebros (Biškopība);  https://ej.uz/pue2
 12. Smiltenes tehnikums (Lopkopība. Veterinārmedicīna.);  https://ej.uz/96ca
 13. Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienība (Dārzkopība); https://ej.uz/96ca
 14. Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums (Augkopība. Lauksaimniecības mehanizācija);  https://ej.uz/2uqp
 15. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (Augkopība).  https://ej.uz/77e6

 

Veiksmīgus profesionālās izglītības ceļus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā!!!


 

2021.gada 14.maijā Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija no plkst.9.40 līdz plkst.11.40 organizēs Atvērto durvju dienu 10.-12. klašu skolēniem tiešsaistē (Zoom platformā).

Iepazīties ar studiju iespējām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

 Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā militārā augstskola Latvijā, kas sagatavo Nacionālo bruņoto spēku virsniekus – karavīru un vienību komandierus un līderus.

Atvērto durvju dienas apmeklējums skolēniem sniegs iespēju uzzināt vairāk par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas īstenotajām studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem un atlases procesu, kā arī iepazīties ar mācībspēkiem, kadetiem un mācību vidi.

 Lai interesenti sekmīgi piedalītos Atvērto durvju dienā, nepieciešams pieteikties, nosūtot savu vēlmi par dalību pasākumā uz

e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot uz tālruņa numuru 26672749.

Vairāk informācijas: https://www.naa.mil.lv/lv/latvijas-nacionalas-aizsardzibas-akademijas-atverto-durvju-diena

 

Esi virsnieks savas valsts armijā – studē Aizsardzības akadēmijā!


 

Uzzini visu par studiju iespējām virtuālajā pasākumā “Skola 2021 Latvijas Universitātē”! 

23. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 17.00 Latvijas Universitāte organizēs vēl nebijušu pasākumu – “Skola 2021 Latvijas Universitātē”. Pasākuma laikā visas dienas garumā topošajiem studentiem būs lieliska iespēja piedalīties virtuālās sarunās ar fakultāšu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. 

Pasākums “Skola 2021 Latvijas Universitātē”būs kā alternatīva nenotikušajai izstādei “Skola 2021”, kas ik gadu izstāžu zālē ”Ķīpsala” pulcē ievērojamu skaitu interesentu un izglītības iestāžu. Pielāgojoties apstākļiem, pasākums notiks attālināti, taču sniedzot tādu pašu iespēju uzzināt sev nepieciešamo informāciju par studijām Latvijas Universitātē. 

“Skola 2021 Latvijas Universitātē” notiks gribustudet.lv tīmekļa vietnē, bet individuālās un grupu sarunas tiks nodrošinātas Zoom platformā, kas topošajiem studentiem sniegs iespēju aprunāties ar savas fakultātes dekānu, studiju programmas direktoru vai studentu, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par izvēlēto studiju programmu, fakultāti un studiju dzīvi kopumā. 

Pasākumā “Skola 2021 Latvijas Universitātē” piedalīsies 13 LU fakultāšu pārstāvji (dekāni, studiju programmu vadītāji, studenti), kuri sniegs atbildes par visām 150 LU studiju programmām. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt visu interesējošo arī par LU filiālēm, satiekoties arī ar filiāles pārstāvi.  

Bioloģijas fakultāte (BF) piedāvās iepazīt tās studiju programmas un atbildēs uz interesējošiem jautājumiem. Studējošo pašpārvaldes pārstāvji pastāstīs par studijām BF, ārpusstudiju dzīvi un aicinās piedalīties aizraujošā Kahoot spēlē par fakultāti un bioloģijas faktiem.  

Savukārt aprunājoties ar Datorikas fakultātes (DF) pārstāvjiem varēs uzzināt, kāpēc studēt DF? Pasākuma laikā būs DF studiju programmu prezentācijas un iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Fakultāte piedāvās arī individuālās vai grupu konsultācijas ar kādu no saviem studentiem, lai varētu labāk izprast studiju dzīvi. 

Fizikas, matemātikas un optometrija fakultāte (FMOF) pasākuma laikā prezentēs savas studiju programmas, piedāvās intervijas ar fakultātes absolventiem, kā arī aicinās iesaistīties viktorīnās. Tāpat interesenti varēs uzzināt visu nepieciešamo par to, kur meklēt svarīgo informāciju par fakultāti un kam sekot līdzi, lai uzzinātu visu aktuālo informāciju.  

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF) iepazīstinās ar savām studiju programmām, piedāvās sarunas gan ar ģeogrāfiem, gan ģeologiem un vides zinātniekiem. Studentu pašpārvalde aicinās iesaistīties jautrās sarunās par “Ģeogrāfu mafijas” studijām, dzīvi un tradīcijām. Tāpat arī būs iespējams iesaistīties ĢZZF viktorīnā. 

Arī Ķīmijas fakultāte (ĶF) iepazīstinās ar visām studiju programmām, ko piedāvā fakultāte un atbildēs uz visiem interesējošajiem topošo studentu jautājumiem. Tāpat varēs noklausīties arī interesantu lekciju “Ceļš no vidusskolēna līdz zinātniekam”. 

Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) visas dienas garumā iepazīstinās ar savām studiju programmām, kā arī pastāstīs par ārpusstudiju aktivitātēm, kurās jaunie studenti var iesaistīties. Tāpat atbildēs uz jautājumiem – vai studēt HZF ir grūti? Vai pasniedzēji ir prasīgi? Kā notiek attālinātās studijas un studentu pasākumi? Ko var darīt HZF ārpus studijām? Uz kurieni visbiežāk Erasmus dodas HZF studenti? Kur dzīvo HZF studenti, kas nav rīdzinieki? 

Savukārt Teoloģijas fakultātes (TF) pārstāvji pastāstīs par studiju iespējām fakultātē, kā arī atbildēs uz ļoti nozīmīgu jautājumu, kāpēc gan vispār būtu nepieciešams studēt, un kāpēc vērts studēt teoloģiju un reliģijpētniecību? Varēs uzzināt visu par uzņemšanas noteikumiem un apgūstamajiem kursiem. TF studentu pašpārvaldes pārstāves pastāstīs vairāk par studiju pieredzi, kā arī par to, kā studenti var iesaistīties fakultātes darbībā un kādi ieguvumi ir būt daļai no fakultātes studentu pašpārvaldes. 

Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) pārstāvji pastāstīs kāpēc tieši studēt VFF un kādas studiju programmas fakultātē var apgūt. Tāpat atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem un studenti dalīsies savā pieredzē par studiju dzīvi.  

Medicīnas fakultāte (MF) pasākuma laikā iepazīstinās ar visām fakultātes piedāvātajām medicīnas studiju programmām un MF studenti dalīsies pieredzes stāstos par studijām un ārpus studiju dzīvi. Jautājumus studentam vai pasniedzējam būs iespējams uzdot tērzētavā vai individuālā sarunā ar studentu – konsultantu.  

Par studiju un ārpusstudiju iespējām stāstīs arī Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) pasniedzēji un studenti. Sarunās varēs vairāk uzzināt arī par apmaiņas studijām, LU studentu Biznesa inkubatoru, kā arī aprunāties ar fakultātes pārstāvjiem individuālās konsultācijās.  

Pasākumā būs iespējams sastapt arī Juridiskās fakultātes (JF) studentus, pasniedzējus, un ar viņiem virtuāli aprunāties. Skatītājus iepazīstinās ar Jauno juristu universitāti, kurā var iesaistīties 12 klases studenti, ja interesē jurisprudence. Varēs uzzināt, kā Jauno juristu universitātes dalībniekiem ir iespēja iegūt budžeta vietu studijām LU JF I kursā vai saņemt 50 papildpunktus uzņemšanā JF. Tāpat fakultātes pārstāvji iepazīstinās ar studiju programmām un ieteiks, kuru studiju formu labāk izvēlēties.  

Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) pārstāvji pastāstīs, kāpēc SZF ir spēcīgu zināšanu fakultāte un kādas virsotnes palīdz sasniegt fakultāte. Tāpat, kā citas fakultātes arī šīs fakultātes pārstāvji  pastāstīs par studiju programmām un būs iespēja patērzēt arī ar studentiem.  

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pārstāvji stāstīs padziļinātāk par studiju programmām un novirzieniem, ko var apgūt fakultātē – par skolotāja profesiju (dažādos mācību priekšmetos), mākslu un psihologa profesiju.  

Pasākumā varēs individuāli aprunāties arī ar katras LU filiāles pārstāvi un uzzināt par filiāļu priekšrocībām, studējot ārpus Rīgas. 

Piedalies pasākumā “Skola 2021 Latvijas Universitātē”  un uzzini visu par savu interesējošo fakultāti, studiju programmām, uzņemšanas nosacījumiem, studiju kursiem, ko apgūsi, budžeta vietām, stipendijām, darba iespējām pēc studijām un ārpusstudiju dzīvi!  

Piesakies pasākumam, aizpildot pieteikuma formu. 

Vairāk par pasākumu un dienas programmu katrai fakultātei var izlasīt www.gribustudet.lv.  


 

Aicinām skolēnus tiešsaistē apmeklēt

izglītības iestāžu virtuālās atvērto durvju dienas

LTRK iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2021”

 Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi aicina 8., 9. klašu skolēnus un vidusskolēnus attālināti apmeklēt profesionālās un augstākās izglītības iestāžu virtuālās atvērto durvju dienas LTRK iespēju festivāla “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2021” ietvaros, kas šī gada 22. un 23. aprīlī norisināsies speciāli izveidotā tīklošanās platformā un tiešraidē no studijas Jelgavā. Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.

 Aicinām skolas karjeras izglītības programmas ietvaros ieplānot skolēniem virtuālo atvērto durvju dienu attālinātu apmeklējumu. Pasākums notiks 22. aprīlī no plkst. 12:00 līdz 14:00, to vadīs populārais TV raidījumu vadītājs Mārtiņš Spuris. Virtuālajām izglītības iestāžu atvērto durvju dienām skolēni varēs pieslēgties pasākuma norises platformā.

Pasākumā piedalīsies vairākas profesionālās un augstākās izglītības iestādes ar 15 līdz 20 minūšu prezentācijām, kam sekos jautājumi un atbildes. Skolēni pasākuma platformā jautājumus varēs uzdot komentāru veidā. Pirms pasākuma nosūtīsim detalizētu programmu ar plānotajām prezentācijām un reģistrācijas saiti attālinātajam apmeklējumam. Lai pieslēgtos platformai, katram skolēnam būs jāreģistrējas ar savu e-pasta adresi.

 Skolēniem dalība virtuālajās izglītības iestāžu atvērto durvju dienās ir iespēja iegūt informāciju par studiju programmas izvēli un nākotnes profesiju, uzzinot par mācību iestāžu piedāvājumu koncentrētās prezentācijās. Lai uzrunātu skolēnu auditoriju, lūdzam rast iespēju izsūtīt uzaicinājumu 8., 9. klašu, vidusskolēnu un viņu vecāku auditorijai apmeklēt pasākumu E-klasē e-pasta vēstules veidā, kā arī klašu audzinātājiem ieplānot pasākuma mācību programmā.


Iespēja vidusskolēniem iepazīt Banku augstskolas studijas, piedaloties pasākumā SEKO STUDENTAM. Lūdzu nododiet šo ziņu saviem vidusskolēniem!

 SEKO STUDENTAM 2021 – tā būs īsta studenta gaitu izsekošana nedēļas garumā - gan attālinātā saziņā, gan vienam otru redzot Zoom tiešsaistes aktivitātēs, gan līdzdarbojoties lekcijās.

Sekošana Banku augstskolas studentiem notiks no 26. līdz 30. aprīlim. Reģistrācijas process šim pasākumam ir sācies, un tas turpināsies līdz 20.aprīlim

REĢISTRĀCIJA  SEKO STUDENTAM 2021 : https://ej.uz/BA-SekoStudentam   

 Pasākuma apraksts: https://www.ba.lv/augstskola/zina/seko-studentam-2021-atver-registraciju-vidusskoleniem/

 Savukārt tuvākais ATVĒRTO DURVJU DIENAS pasākums bakalaura studiju programmām notiks rīt – 13.aprīlī: https://www.ba.lv/augstskola/zina/atverto-durvju-diena-bakalauru-studiju-programmam-13-aprili-tiessaiste/

Turpmāk līdz studiju sākumam šogad vēl plānotas trīs Atvērto durvju dienas  - 11. maijā, 15. jūnijā un 13. jūlijā. Pulksten  16:00.


 

Aicinām skolēnus piedalīties pasākumā “Pieslēdzies RTU”!
No 19.04. līdz 30.04. norisināsies pasākums “Pieslēdzies RTU!”, kas topošajiem studentiem divas nedēļas ļaus iejusties RTU studentu ādā. 

Pasākuma ietvaros katru darba dienas vakaru no plkst.18.00 līdz 19.00 Facebook live raidījumā “Pieslēdzies RTU!” studenti dalīsies savā pieredzē par studijām universitātē un pastāstīs visu, kas varētu interesēt topošo studentu. Skolēniem būs iespēja uzdot reāllaikā jautājumus, uz kuriem tiks atbildēts raidījuma garumā.
Saite uz FB pasākumu: https://www.facebook.com/events/3748277205240870

Papildus skolēniem būs iespēja:

 • katru darba dienu no 14.00 līdz 16.00, sekojot RTU kontam FB, uzzināt no mūsu studentiem par dažādām RTU studiju programmām; 
 • izzināt kāda konkrēta studenta pieredzi, piedaloties akcijā «Seko studentam!», kas šogad norisināsies “Pieslēdzies RTU!” ietvaros.

Saite uz reģistrēšanos Seko studentam: https://sekostudentam.rtu.lv/


Katra diena tiks veltīta vienai fakultātei: 

19.04. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 
20.04. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte 
21.04. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte 
22.04. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte 
23.04. Inženierekonomikas un vadības fakultāte 
26.04. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte 
27.04. E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte 
28.04. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte 
29.04. Arhitektūras fakultāte 

Pasākuma noslēdzošajā dienā, 30. aprīlī, varēs noskaidrot visu, kas saistīts ar iestāšanos RTU - uzņemšanas nosacījumi, termiņi utml.


 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža organizē virtuālo atvērto durvju dienu! 

Aicinām skolēnus reģistrēties, un pievienoties mums 27. aprīlī no plkst. 15:00 zoom tiešraidē 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.