Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils Valsts ģimnāzijā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:

 • konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos,
 • sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
 • organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,
 • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

!!! Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga-karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties ir iespējamas arī attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

Kontaktinformācija:

Pedagogs karjeras konsultants - Natālija Zarkeviča, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis: 29340342

 

Noderīgas saites:

 • Lejuplādējamas darba lapas.   http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei.html
 • Piedāvājums KN2020 :

  -          3 īsi video materiāli (katrs apm.3min ), kuros tiek iezīmētas aktuālas problēmsituācijas ģimenēs, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles. Katras ieskicētās situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu. Video var izmantot pasākumos ar vecākiem Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai visa mācību gada garumā, tiekoties ar vecākiem sapulcēs, diskusijās, semināros.  

   Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU

   Animācija: Dēls vēlas apgūt profesiju https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as

   Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

   -          2 īsi video materiāli (katrs apm.3min ), kuros jaunieši dalās pieredzē par to, kas viņus atbalstījis karjeras lēmuma pieņemšanas procesā. Video var izmantot pasākumos ar jauniešiem Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai viņi ir pietiekami informēti par iespējamo atbalstu un vai viņiem ir savi karjeras palīgi; kā arī visa mācību gada garumā grupu nodarbībās skolā. Materiāls tiks nosūtīts KN2020 organizētājiem pirms skolas brīvlaika, lai varat to iekļaut savos  pasākumos.  https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

  -          Interaktīva infografika 7.-9. klašu skolēniem par viņu karjeras palīgiem, atgādinot, ka karjeras lēmuma pieņemšanas procesā, izdarot svarīgas savas dzīves izvēles, viņi nav vieni un tiek sadzirdēti. Galvenais- ieklausīties! Infografiku var izmantot pasākumos ar skolēniem 7.-9.kl.posmā (arī vecākajos posmos, ja iederas pasākuma kontekstā) Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai viņi ir pietiekami informēti par iespējamo atbalstu un vai viņiem ir savi karjeras palīgi; kā arī visa mācību gada garumā grupu nodarbībās skolā. Infografika tiks nosūtīta KN2020 organizētājiem pirms skolas brīvlaika, lai varat to iekļaut savos pasākumos. https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/


2020.-2021.m.g.

 

Bakalaurs biznesa vadībā vai IT līderībā? RBS Atvērto durvju diena 6.02.21.

Mācības starptautiskā vidē, kurā universitāte izprot darba tirgus prasības, kļūst arvien nozīmīgākas, lai, absolvējot augstskolu, jaunieši būtu konkurētspējīgi un iegūtu prestižu darbu. RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ir starptautiski akreditēta augstskola, kura piedāvā iespēju iegūt bakalaura grādu gan Latvijā, gan dubulto diplomu sadarbībā ar universitātēm ASV un Norvēģijā.

 Bakalaura programma biznesa vadībā (vadīšana starptautiskos uzņēmumos) aptver uzņēmējdarbības vadības galvenās tēmas - finanses, ekonomiku, vadības metodes, likumdošana un starpkultūru komunikāciju.

 “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” jeb Baltijas IT līderu programma sniegs tev iespēju kļūt par līderi ar kritiskas un analītiskas domāšanas iemaņām, spēju pieņemt lēmumus, vadīt komandu, īstenot radošus tehnoloģiju projektus.

 Ir iespēja pretendēt uz RBS, kā arī finanšu un IT nozares stipendijām.

Apmeklē RBS bakalaura programmu Atvērto durvju dienu 6. februārī plkst. 11:00 (Skolas iela 11, Rīga)!

Reģistrējies šeit.


 

Iespēja iepazīties ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmām.

  Vairāk par Koledžu un studiju programmām var uzzināt:

 1) Koledžas elektroniskajā brošūrā: https://online.fliphtml5.com/pjsgw/spcd/#p=1

 2) Video materiālā: https://www.youtube.com/watch?v=_hEioWn0Mr8&t=133s

3) Koledžas mājaslapā: www.rcmc.lv 


 

Šogad Karjeras nedēļa 2020  norisināsies laikā no 26. līdz 30.oktobrim.

Karjeras nedēļā galvenais uzdevums ir akcentēt jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – lomu mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā (jeb kas ir jaunieša karjeras palīgi un kuros gadījumos pie katra no viņiem jaunietim vērsties?) Aicinām vispārizglītojošo skolu skolēnus Karjeras nedēļā ieklausīties cilvēkos, kuriem rūp viņu nākotne!

Karjeras nedēļas 2020 sauklis: “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”

Sauklis pasaka: Karjeras nedēļā nevienu nemācīs dzīvot un nespiedīs uz izvēlēm, kurām neesi gatavs- Karjeras nedēļas pasākumi palīdzēs uzzināt par iespējām saņemt atbalstu.

Saukļa īsā versija KLAU! rosina pievērst uzmanību un sākt draudzīgu sarunu ne tikai ar jauniešiem, bet arī ar viņu vecākiem, skolotājiem, nākotnes darba devējiem utt.

Sauklis KLAU! draudzīgi, bez didaktikas, jauniešiem pieņemamā veidā:

-          Pievērš uzmanību

-          Aicina uz ieklausīšanos

-          Aicina uz iesaisti sarunā.

Skolēn! izmanto iespēju piedalīties:

 • Interaktīvā jauniešu diskusija tiešraidē. “Uzklausi, padoma un izlemj pats!”  https://www.youtube.com/watch?v=csxpR1BPdGU&ab_channel=VIAAlv  (ieraksts)
 • Interaktīva diskusija vecākiem  https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2490189407772811
 • Accenture konference 29.10.2020 11:00, mērķauditorija: 7.-12.klasei

Plusi un mīnusi IT nozarē.

IT ir domāta gan sievietēm, gan vīriešiem.
Accenture- Bootkampi un apmācības jaunajiem darbiniekiem.
“Netfliks un Haosa pērtiķis”- interesanti piemēri no IT darba.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUwYzJmNWQtNDQxNi00ZWU5LWI0OGYtOGMyZTczOGNjNzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0793d39-0939-496d-b129-198edd916feb%22%2c%22Oid%22%3a%227b5095cf-fda3-4574-b3b0-694f5c12648f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

 


2019.-2020.m.g.

 Uzņemies atbildību par savu nākotnes izglītību – studē Daugavpils Universitātē! 

Sagaidot savu pastāvēšanas simtgadi, Daugavpils Universitāte aicina Tevi pievienoties tās studentu saimei!

Daugavpils Universitāte ir nozīmīgs Latvijas izglītības un zinātnes centrs, kas piedāvā iegūt Eiropas mērogā atzītu visu līmeņu un dažādu jomu augstāko izglītību. Kāpēc studēt Daugavpils Universitātē? Plaša izvēle. Piecas DU fakultātes piedāvā vairāk kā 50 dažāda līmeņa studiju programmas dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomā.

Ar piedāvātajām studiju programmām vari iepazīties šeit.

Iespējas:

- Vairāk kā 650 budžeta vietas.

- Mūsdienīga studiju vide

- Stipendijas

- Eiropas līmeņa laboratorijas

- Erasmus + apmaiņas programmas dod Tev iespēju daļu studiju vai praksi pavadīt kādā no Eiropas augstskolām.

Attīsti savus talantus, dziedot, dejojot kādā no DU kultūras kolektīviem, sportojot DU sporta komandās vai aktīvi darbojoties studentu padomes kolektīvā. Seko Daugavpils Universitātes jaunumiem www.du.lv un sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Instagram.

Daugavpils Universitātē iegūtā izglītība veidos stabilu pamatu tavai karjerai!


 

 Vidusskolēn, ja esi pārliecināts, ka Jelgavā var studēt tikai lauksaimniecību vai veterinārmedicīnu, piedāvājam tev lielisku iespēju mainīt savas domas un iepazīt Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) – vienu no lielākajām dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitātēm Baltijā! No 20. maija līdz 2. jūnijam LLU aicina piedalīties tiešsaistes Atvērto durvju dienās, kurās būs iespēja doties īsās virtuālajās video tūrēs pa fakultātēm un tiešsaistē satikt fakultāšu dekānus, mācībspēkus, studentus un absolventus. Kas tev vajadzīgs, lai piedalītos Atvērto durvju dienās? Dators ar interneta pieslēgumu, ērta sēdvieta un viena stunda brīvā laika pāris dienas.

Katru dienu plkst. 17.00 ikvienam – tev, taviem vecākiem, skolotājiem un pat taviem četrkājainajiem mīluļiem - būs iespēja tiešsaistē viesoties kādā no astoņām LLU fakultātēm, pieslēdzoties www.llu.lv:

- 20. maijā Pārtikas tehnoloģijas fakultātē;

- 21. maijā Informācijas tehnoloģiju fakultātē;

- 25. maijā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē;

- 26. maijā Lauksaimniecības fakultātē;

- 27. maijā Tehniskajā fakultātē; -

- 28. maijā Vides un būvzinātņu fakultātē;

- 1. jūnijā Meža fakultātē;

- 2. jūnijā Veterinārmedicīnas fakultātē.

Atceries! Uzņemšana LLU studiju programmās šogad notiks no 27. jūlija līdz 3. augustam. Tāpēc tev vēl ir pietiekami daudz laika, lai nokārtotu centralizētos eksāmenus un izlemtu, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas.

Plašāk par LLU uzzini šeit.


 

Sveiks, topošais student!

Ja esi radošs jaunietis un Tev patīk darīt un radīt, vēlies izpausties un veidot karjeru radošajās industrijās, tad Latvijas Kultūras koledža ir Tava īstā vieta!

Mēs aicinām Tevi uz ONLINE ATVĒRTO DURVJU DIENU š.g. 23.maijā plkst. 12:00 Latvijas Kultūras koledžas FACEBOOK profilā (pielikumā pasākuma programma).

Viss kas Tev jādara, lai piedalītos online atvērto durvju dienā – 23. maijā plkst. 12:00 ieslēdz datoru vai telefonu un ienāc Latvijas Kultūras koledžas Facebook profilā. Droši raksti komentāros sev interesējošos jautājumus, mēs ar prieku uz tiem atbildēsim.

Atvērto durvju dienas laikā ikviens interesents varēs iepazīties ar Latvijas Kultūras koledžas studiju programmām un to specializācijām, studentiem un Koledžas personālu, sajust to radošo Koledžas dzīvi, kā arī uzzināt atbildes uz visiem sev būtiskajiem jautājumiem.

Latvijas Kultūras koledža piedāvā trīs studiju programmas dažādās specializācijās:

1) Mākslas institūciju pārvaldība (kvalifikācija - Kultūras menedžeris)kādā no specializācijām: modes un dizaina un menedžments, multimediju producēšana, skatuves mākslas (teātra režija, svētku režija), mūzikas menedžments, foto un video producēšana un pasākumu tehniskā producēšana (gaisma un skaņa) (Pilna laika studijas, 2.5 gadi), pasākumu producēšana (Nepilna laika studijas, 3 gadi).

2) Laikmetīgā deja (kvalifikācija - Deju kolektīva vadītājs) kādā no specializācijām: laikmetīgā deja, latviešu deja un mūsdienu deja (Pilna laika studijas, 2 gadi).

3) Bibliotēkzinātne un informācija (kvalifikācija - Bibliotēku informācijas speciālists) kādā no specializācijām: bibliotēku informācijas speciālists (Nepilna laika studijas, 2 gadi).

Reģistrācija jāveic skolēnam vai interesentam, kurš vēlas studēt Latvijas Kultūras koledžā. Vecākiem vai draugiem, kuri nāk līdzi, nav jāreģistrējas pasākumam!

Atzīmējies pie Facebook pie pasākuma “going” vai “interested” un saņem visus jaunumus par online atvērtajām durvīm:

https://www.facebook.com/events/2683707281752012/

Tāpat aicinām Tevi sekot līdzi mūsu Instagram profilam (@Latvijas Kultūras koledža), kur katru trešdienu notiek LIVE sarunas ar mūsu absolventiem. Šobrīd jau ir notikušas trīs iedvesmojošas un radošas sarunas ar mūsu absolventiem - multimākslinieku Kasparu Blūmu-Blūmani (Kašeru), nu jau pasaules slaveno hip-ho dejotāju Baibu Klints, leģendāro dziedātāju Normundu Rutuli. Nākamnedēļ, 13. maijā, plkst. 18:00 mūsu 1.kursa multimediju producēšanas students sarunāsies ar mākslinieci, pasākumu un kāzu dekorāciju veidotāju, grāmatas "SVINAM" autori Baibu Prinduli-Renci.

Papildu informācija par Latvijas Kultūras koledžu mājas lapā www.kulturaskoledza.lv, kā arī seko līdzi jaunumiem mūsu Instagram un Facebook profilos.

 -- 

Jauku dienu vēlot,
Kristiāna Tumena
 LKA Latvijas Kultūras koledžas / Latvian College of Culture at LAC
Sabiedrisko attiecību un attīstības projektu vadītāja, ERASMUS+ koordinatore / ERASMUS+ coordinator
Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011
Mob.tel./ Mob.phone: +371 28831710
www.kulturaskoledza.lv

 

Mūsdienīga izglītība un plašas perspektīvas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

 Lokāli sakņota, globāli kompetenta – tāds ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) moto, kas rāda galvenās mūsu vērtības – pieejamu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu augstāko izglītību, kas vērsta uz tautsaimniecības izaugsmei, inovatīvu, videi saudzīgu tehnoloģiju attīstībai  nepieciešamu profesionāļu un analītiķu sagatavošanu.

2020. gads pasaulē un arī izglītības sektorā ieviesa būtiskas korekcijas, kas RTA darbībā aktualizēja ne tikai kvalitatīvas, bet arī veselībai drošas studiju vides nepieciešamību. Divu nedēļu laikā RTA reorganizēja studiju procesu, nodrošinot attālinātas studijas. Jaunie attālināto studiju standarti tiek nemitīgi pilnveidoti un jau šobrīd  RTA ir pilnībā gatava attālināti organizēt jauno studentu uzņemšanu. Akadēmijas vadība ir pārliecināta, ka, neraugoties uz tālāko situāciju valstī, spēs pilnvērtīgi uzsākt jauno studiju gadu, tai skaitā nepieciešamības gadījumā nodrošinot attālinātu studiju iespēju.

RTA ir daudzveidīgs studiju programmu piedāvājums, vidusskolu absolventiem ir iespēja izvēlēties vairāk kā no 20 pamatstudiju programmām. Šobrīd ir īstais laiks, lai ikviens interesants izvērtētu piedāvājumu, apsverot domu par studijām.

RTA studentu pilsētiņa ir izvietota vairāk nekā 4 hektāru platībā pilsētas centrā. Tā ir tīra un sakārtota vide, kurā ir vieta individuālām un grupu studijām, inovāciju un tehnoloģiju modelēšanai, interešu izglītībai, radošai pašizpausmei, savas profesionālās karjeras veidošanai, talantu attīstībai un pat relaksējošai pašrefleksijai.

Jaunajam studiju gadam plānota rekonstruētā dienesta viesnīcas ēkas atklāšana, tā iepriecinās ikvienu jaunieti, kurš izvēlēsies studijas akadēmijā. RTA raksturīga cieša un regulāra sadarbība ar darba devējiem. Norit uzņēmēju tikšanās ar akadēmijas vadību un konsultācijas gan par to, kādas specialitātes pieprasītas darba tirgū, gan par studējošo prakses vietu nodrošināšanu vadošajos Latvijas uzņēmumos. Nepārtraukts ir studiju virzienu izvērtēšanas process, lai studijas maksimāli pielāgotu darba tirgus prasībām.

Akadēmijā ir multikulturāla studiju vide, jo gandrīz 10% studējošo ir ārvalstnieki. RTA izceļas ar ikgadējām studentu aktivitātēm, kas piešķir jauneklīgu dvesmu studiju procesam. Kā pozitīvs aspekts jāmin arī RTA studējošo un mācībspēku sadarbība.  Akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs.

2019. gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija tika ierindota reitingā „U-Multirank” starp 25 labākajām universitātēm visā pasaulē studentu mobilitātes ziņā. Pērnā gada beigās tapa zināms arī „GreenMetric” reitings, kur starp pasaules „zaļākajām” universitātēm bija RTA. Kopumā reitingā iekļuvušas 780 augstskolas no 85 valstīm, tostarp trīs no Latvijas, starp kurām RTA ieņem otro vietu.

            Tā kā klātienes tikšanās šobrīd ar potenciālajiem reflektantiem nav iespējamas, piedāvājam iepazīt RTA Inženieru fakultāti, apmeklējot virtuālo tūri https://www.rta.lv/inzenieru_fakultate_360/

Ikviens interesents aicināts uzdot sev aktuālos jautājumus RTA sociālajā tīklā www.facebook.com/Rezeknes.Tehnologiju.akademija. Akadēmijas informatīvos materiālus var apskatīt:

https://www.rta.lv/bukleti/STUD_PROG__LV.html

https://www.rta.lv/bukleti/RTA_LV.html

Savukārt, ja ir vēlme, materiālus var pieteikt un saņemt pa pastu. Pieteikumu var nosūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

RTA mājas lapā ir iespēja iesūtīt sev interesējošos jautājumus: https://vis.rta.lv/service/helpdesk/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija šobrīd ir 6. lielākā valsts dibinatā augstakās izglītības iestāde, kurā studē pāri par 1700 studējošajiem, pirmā līmeņa, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas trijās fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības, Inženieru, Izglītības, valodu un dizaina. 80% studējošo RTA studē par valsts budžeta līdzekļiem.

             Ja Tevi ir ieinteresējis RTA piedāvājums, apmeklē Informācijas dienu tiešsaistē 7. maijā, plkst. 15:00 https://www.facebook.com/Rezeknes.Tehnologiju.akademija. Droši iesūti sev interesējošo jautājumu, un saņem atbildi no RTA komandas pārstāvjiem.

RTA Tev novēl izdarīt pareizo izvēli un sekot savam sirdsaicinājumam!

 

Kontaktinformācija: 

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

tālr. 26656553

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


 

Atvērto durvju dienas 2020. gadā


 

PIKC Valmieras tehnikums ver durvis attālināti. Nāc un uzzini, kas Tevi interesē, un kļūsti par mūsējo! Desmit darba tirgū pieprasītas profesijas, lieliska mācību un dzīves vide, labs pamats Tavai nākotnei. Esi labākais!

 https://www.valmierastehnikums.lv/lv/1441?fbclid=IwAR0GCfRoaOO7AsH3TMOburzeGU1coLs1fNkpK4wT0ixxIgq4sfERiNCNG2I


 

 Rīgas Celtniecības koledžā!

Augstākā profesionālā izglītība (1.līmenis)

Gaiziņa ielā 3 (Rīgas vēsturiskajā centrā)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   27801887  www.rck.lv

 • Arhitektūra (diena) Pirmo reizi Latvijā – jauna, inovatīva, tuvāka darba tirgum studiju programma „ARHITEKTŪRAS TEHNOLOĢIJA”  KVALIFIKĀCIJA ARHITEKTŪRAS TEHNOLOGS 

       Palīgs arhitektam būvprojektēšanā un digitālajā modelēšanā, nodrošinot kvalitatīvu projekta tehnoloģisko izstrādi, plānošanu un izmaksu kontroli. Programma nodrošina  ideālu profesionālo pieredzi un atbalstu profesionālai komandai projekta izstrādē un būvniecības procesa digitalizācijā. Studenti apgūst Būves informācijas modelēšanas  (BIM) pamatus, datorprogrammas, inovatīvās tehnoloģijas arhitektūrā un būvniecībā, saistībā ar ēku un teritorijas izpēti, dronu un 3D lāzerskenēšanas pielietošanu uzmērīšanas un modelēšanas darbu tehnoloģijās.

• Restaurācija (diena) mēbeļu, polihromā koka, metāla, akmens, papīra restaurācija  KVALIFIKĀCIJA RESTAURATORS

• Būvzinības (diena, vakars) iegūtā izglītība dod tiesības iegūt būvspeciālista sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā KVALIFIKĀCIJA BŪVDARBU VADĪTĀJS

• Inženiersistēmas (vakars) absolventi prot veikt konkrētu inženiertehnisko sistēmu  (siltuma, gāzes un ūdens) būvniecības plānošanu un vadīšanu. Iegūtā  izglītība dod tiesības iegūt būvspeciālista sertifikātu inženierkomunikāciju būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā KVALIFIKĀCIJA INŽENIERKOMUNIKĀCIJU BŪVDARBU VADĪTĀJS

 

  (Studiju un prakses iespējas ārvalstu sadarbības partneraugstskolās. Ir stipendija, dienesta viesnīca)


 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža gatava uzņemt studētgribētājus Sagaidot savu simtgadi, viena no vecākajām veselības aprūpes izglītības iestādēm Latvijā - Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža aicina studētgribētājus maija un jūnija mēnesī iepazīt Koledžas studiju vidi, bet jau no 1. jūnija elektroniski pieteikties studijām uz 2020./2021. akadēmisko gadu.
  Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Koledža aicina palikt mājās un Atvērto durvju dienās interesentiem piedalīties virtuāli Koledžas Facebook lapā un mājaslapā.
Piektdien, 29. maijā plkst. 14.00 uz tikšanos aicinās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Ārstnieciskā masāža”, “Farmācija” un “Māszinības” (māsa) pārstāvji.
Savukārt ceturtdien, 4. jūnijā plkst. 12.00 atbildēt uz visiem topošo studentu jautājumiem būs gatavs 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” (ārsta palīgs) direktors, kā arī nepalaid garām iespēju iepazīt profesionālās vidējās izglītības programmu “Zobārstniecība” un arodizglītības programmu “Māszinības” (māsas palīgs).  
Koledža nopietni gatavojas vasaras uzņemšanai, tāpēc no 1. jūnija Koledžas mājaslapā www.rcmc.lv būs iespēja pieteikties savai sapņu profesijai, lai pretendētu gan uz maksas, gan piešķirtajām valsts budžeta vietām.
Šogad RSU SKMK piešķirtas 298 valsts budžeta vietas: “Ārstniecība” (ārsta palīgs) – 60, “Ārstniecība” (neatliekamās medicīnas ārsta palīgs) - 15, “Māszinības” (māsa)  –  80, “Farmācija”  –  12, “Ārstnieciskā masāža”  –  5, “Zobārstniecība”  –  18 un “Māszinības” (māsas palīgs) – 108.   Vairāk informācija par uzņemšanas noteikumiem un studiju/mācību programmām atrodama Koledžas mājaslapā.

Studē Baltijas IT līderu bakalaura programmu RBS jau septembrī!
Jau šajā septembrī kļūsti par studentu ambiciozajā, starpdisciplinārajā Baltijas IT līderu (BITL) bakalaura programmā “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas”, kura sagatavo augsti kvalificētus datorzinātņu jomas līderus, lai, absolvējot augstskolu, jaunieši būtu konkurētspējīgi un iegūtu prestižu darbu.  
BITL sniegs tev iespēju kļūt par līderi ar kritiskas un analītiskas domāšanas iemaņām, spēju pieņemt lēmumus, vadīt komandu, īstenot radošus tehnoloģiju projektus.   Izvēlies mūsdienīgu programmu, kas sagatavo darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus un kompetentus jaunos profesionāļus, kuri sniegs pievienoto vērtību ikvienai organizācijai.  
Mācības RBS notiek angļu valodā, piesaistot gan vietējos, gan starptautiskos pasniedzējus, kas ir eksperti savā jomā.   Piesakies studijām un RBS, finanšu un IT nozares stipendijām līdz 10.05. Sīkāka informācija.   Programmu īsteno RTU, LU sadarbībā ar Bufalo Universitāti Ņujorkas štatā. Savukārt RBS koordinē programmu, kā arī uzņem studentus.

VASARAS UZŅEMŠANAS studiju programmas LU Jēkabpils filiālē! 

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma: PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS
  Studiju ilgums: 5 semestri (2,5 gads)
   
 • Profesionālā bakalaura studiju programmas:
  SKOLOTĀJS – studenti varēs izvēlēties studēt vairākās apakšprogrammās.
  Studiju ilgums: 9 semestri (4,5 gadi)
   
 • SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
  Studiju ilgums: 9 semestri (4,5 gadi)
   
 • Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma: SKOLOTĀJS
  Studiju ilgums: 2 semestri (1 gads)
   
 • Maģistra studiju programma:
  IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES
  Studiju ilgums: 1,8 gadi vai 2,5 gadi (pēc izvēles, ņemot vērā kredītpunktus)

 Ar cieņu

Sabīne Zvirbule

Latvijas Universitāte
Jēkabpils filiāle
Metodiķe
Tālrunis: (+371) 26437259, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adrese: Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5201
www.lu.lvwww.university.lv

Kā zināšanas fizikā var noderēt sportā?
Vien retais aizdomājas, ka sports varētu būt saistīts ar kaut ko tik šķietami sarežģītu kā fizika. Protams, lai lektu ar lecamauklu vai noskrietu sprintu, nav jābūt eksakto priekšmetu guru, taču kā zināšanas šajos priekšmetos var ietekmēt rezultātus sportā?  
Viens no pasaulē labākajiem skeitbordistiem Madars Apse atklāj, ka "skeitbords un fizika iet roku rokā, jo  triku izpildi ietekmē tādi faktori kā gravitācijas spēks, berze, paātrinājums  u.c. Attiecīgi - skeitbordā darbojas daudzi fizikas likumi, piemēram, braukšana ar skeitbordu pa rampu ir tieši saistīta ar pilnās mehāniskās enerģijas saglabāšanās likumu. Lielākais kustības ātrums vienmēr ir rampas zemākajā punktā, bet mazākais - augstākajā punktā. Parasti skeiteri šīs lietas iemācās, pastāvīgi mēģinot un neatlaidīgi strādājot, taču labāka fizikas izpratne noteikti palīdz triku izpildē.”   Bez labas izpratnes par fizikas likumiem arī sekmīgs "danks" jeb bumbas triekšana grozā no augšas nav iedomājama, apgalvo viens no pasaulē jaudīgākajiem "slam dunk" meistariem Kristaps Dārgais. Lai veiksmīgi realizētu "danku" darbojas vairāki fizikas likumi. Svarīgs ir ieskriešanās ātrums, atspēriens, inerce, gravitācija un citi spēki. "Visi no iepriekš minētā ir ļoti svarīgi. Ja kaut viena darbība neizdodas, kā plānots, pastāv risks, ka "danks" neizdosies," nepieciešamo zināšanu komplektu nosauc Dārgais un uzsver: "Tāpēc ir svarīgi mācīties eksaktos priekšmetus skolā, jo ar tiem cieši saistīts ir arī sports, un ar sportu nodarbojas ikviens no mums.”  
Apmeklē mājas lapu steamup.lv un uzzini arī par citu eksakto priekšmetu nepieciešamību, piemēram, žurnālistikā, ēdiena pagatavošanā, zero-waste dzīvesveida piekopšanā, make-up mākslinieka un IT speciālista ikdienā!

Latvijas Universitātes (LU) fonds aicina 12. klašu audzēkņus  topošos LU studentus  pieteikties stipendijai!

Konkursa kārtībā atbalstu visu akadēmisku gadu saņems mācībās spējīgākie un sabiedriskajā dzīvē aktīvākie pretendenti, kuri iecerējuši 2020. gadā uzsākt studijas kādā LU realizētajām pamatstudiju programmām. Topošie studenti var pieteikties kā izcilības, tā sociālā atbalsta stipendijām.

Tiešsaistes pieteikšanās noritēs LU fonda tīmeklvietnē www.fonds.lv līdz š.g. 6. septembrim.

 Plašāka informācija: https://www.fonds.lv/par-mums/zinas/zina/t/58838/

Aicinām sekot līdzi arī aktualitēm sociālajā tīklā Facebookhttps://www.facebook.com/LUFonds


Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina visus, kurus interesē studijas Latvijā vienīgajā daudznozaru tehniskajā universitāte, no 20. līdz 30. aprīlim plkst. 17 piedalīties pasākumā «Pieslēdzies RTU!», kur tiešsaistē būs iespējams skatīties intervijas ar fakultāšu pārstāvjiem un studentiem, kā arī pašiem uzdot savus jautājumus. Šis pasākums šogad vidusskolēniem un viņu vecākiem tiek piedāvāts tradicionālās Atvērto durvju dienas vietā, jo fakultāšu apmeklēšana klātienē patlaban nav iespējama. 

Cieņā

RTU Ārējās komunikācijas nodaļa 

Sabiedrisko attiecību departaments

Ārējās komunikācijas nodaļa

Kaļķu iela 1-306, Rīga

+37167089455

www.rtu.lv


 

22.01.2020. Jēkabpils 2.vidusskolā 10. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Sirds profesijas meklējumos”, projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros. Nodarbības mērķis bija apzināties soļus, kādi veicami pirms profesijas izvēles, pašnovērtējuma veikšana un karjeras lēmumu pieņemšana.

Diskusijas laikā skolēni aizdomājās par vērtību pielāgošanu profesijas izvēlē, par rakstura un veselības stāvokļa atbilstību konkrētai profesijai un tās piemērotību sev. Skolēni mēģināja novērtēt un parādīt otra cilvēka stipro pusi. Uzzināja par personības profesionālajiem tipiem un tiem piemērotām profesijām. Mēģināja apgāzt stereotipus par dažādām jomām un profesijām. Tika parādīti reāli esoši ierobežojumi darba vidē vīriešiem un sievietēm.

Skolēnu atziņas: Nodarbības laikā izvēlējos nākotnes profesiju. Varēja apsvērt daudz domu, bet bija maz laika, lai to darītu. Mums lika apdomāt un saprast par ko vēlamies kļūt un kādi cilvēki esam. Kas ir jāmaina, lai sasniegtu savu mērķi. Man ļoti patika, jo pasniedzēja ļāva padomāt par savu nākotni, par to kā pieņemt pareizu lēmumu attiecībā uz savu nākotni. Bija interesanti, ka viņa sniedza reālās dzīves piemērus. Bija ļoti interesanti uzzināt par tām profesijām, kuras agrāk nemaz nezināju, par citiem cilvēkiem un viņu profesijām. Es iesaku apmeklēt viņas nodarbību. Pasniedzēja deva ļoti noderīgus padomus, kas turpmākajā dzīvē palīdzēs atbildīgāk izvēlēties savu nākotnes profesiju. Piemēram, mēs atkārtojām dažas lietas, kam jāpievērš lielāka uzmanība. Nodarbībā dzirdētais lika aizdomāties, jo daži likumi jau bija aizmirsušies. Uzzināju daudz jauna. Aizdomājos par savu nākotnes profesiju. Atcerējos savas stiprās puses. Šajā nodarbībā apgūtais un dzirdētais palīdzēs man izvēlēties savu nākotnes profesiju. Es sapratu, kurai cilvēku grupai piederu. Sapratu, ka gribu strādāt medicīnas jomā. Pasniedzēja palīdzēja man atrast sevi un saprast kā sasniegt dzīves mērķi.

Pedagogs karjeras konsultants N. Zarkeviča


 

17.01.2020. Jēkabpils 2.vidusskolā 9. klašu skolēniem, projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes izaicinājumu?” Pasākuma mērķis bija veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli sava patiesā aicinājuma virzienā.Veidot prasmi, salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības, kuras nepieciešamas tālākai izglītības turpināšanai, un attīstīt prasmes, kuras būs vajadzīgas savas karjeras attīstības plānošanai. Palīdzēt jauniešiem skaidrāk apzināties savus talantus un īstenot iecerēto nākotnes profesijas mērķi.

Nodarbība balstīta uz angļu psihologa BrajenaMeina izdotās grāmatas un izveidotās programmas “GoalMapping” (Mērķu plānošanas”) metodikas, kas paredz, ka vispirms ir jāsagatavo savs prāts, – jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu uz dzīvi. Nodarbībā tika interaktīvi izrunāti piemēri, kad, fokusējoties uz konkrētu tēmu, cilvēks sāk saredzēt iespējas un sāk meklēt risinājumus.

Pēc pārrunām katrs skolēns strādāja individuāli pie savas mērķu kartes aizpildīšanas. Radošās sadaļas laikā, lektore ar katru izrunāja individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Skolēnu atziņas:

• Man šī stunda ļoti patika, jo es vēlreiz varēju apdomāt savas dzīves mērķus. Es iemacījos plānot savu dzīvi. Ieguvu jaunas zināšanas.

• Es ieguvu noderīgus padomus, kas man palīdzēs sasniegt sapni. Tas ir labi.

• Laba nodarbība. Man patika zīmēt savu dzīvi. Es sapratu, ka vairāk lasīšu grāmatas. Paldies par nodarbību!

• Lekcijas laikā bija interesanti klausīties par to, kā var izvirzīt savu mērķi, kas tam ir vajazīgs. Mēs izvirzījām sev mērķi un jautājumus, kas mums jādara, lai tas mērķis piepildās. Mēs iejutāmies savos mērķos un tagad, cerams, katrs zina, ko viņš vēlas.

• Es sapratu, ka varu sasniegt savu mērķi un esmu gatavs darīt visu iespējamo, lai tas izdotos. Sapratu, kas tieši man var palīdzēt.

• Es aizdomājos par saviem mērķiem, daudz ko uzzināju.

• Ļoti patika stunda, skolotāja interesanti stāstīja. Tagad man ir motivācija dabūt labāko un mīļāko darbu. • Paldies, viss bija lieliski. Man ļoti patika. Es gribētu vēl tādu nodarbību. Tagad es zinu, ko es vēlos.

• Man patika zīmēt savu nākotnes dzīvi, kāda tā būs un ko es vēlos sasniegt. Un es sapratu, ka vajag tiekties uz savu mērķi, nenolaist rokas un censties.

• Seminārā mums izstāstīja par labvēlīgu attieksmi pret dzīvi. Pat, ja viss ir slikti, vajag sevī meklēt to, kas motivē dzīvot. Šis seminārs ir noderīgs tiem, kuri vēlas mainīt sevi un meklē sevi.

• Man palīdzēja ieskatīties sevī. Es atradu, ko es gribu un kāds ir mans mērķis. Šādas nodarbības ir vajadzīgas visiem pusaudžiem.

• Man patika šī nodarbība, jo es daudz uzzināju par sevi. Iemācījos plānot savu dzīvi.

Pedagogs karjeras konsultants N. Zarkeviča


 

02.12.2019. Jēkabpils 2.vidusskolā, projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros, 12. klašu dienas nodaļas un 10.-12. klašu vakara nodaļas skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es - līderis”. Pasākuma mērķis bija radīt izpratni par to, kas ir līderība, kāds ir skolēnu pozitīvais potenciāls, resursi un to izmantošanas iespējas.

Pasākuma laikā skolēni mācījās novērtēt sadarbības nozīmi, tika veicināta skolēnu radošuma prasme un prasme sadarboties. Vēl skolēni tika motivēti individuāli pieņemt lēmumu rīkoties, veica pašnovērtējumu un attīstīja karjeras vadības prasmi lēmumu pieņemšanā.

Diskusijas laikā dalībnieki dalījās savos uzskatos par to, kādēļ cilvēki vispār strādā, t.i. „iet uz darbu”. Pārrunāja, kas, viņuprāt, ir līderis, un kāda ir katra personīgā attieksme pret šādu cilvēka apzīmējumu. Dalībnieki ieguva informāciju par ienākumu gūšanas veidiem, par to, ko nozīmē plānot karjeru mūsdienās, pieprasītām profesijām šodien un tuvākajos 10 gados.

Veicot praktiskos uzdevumus dalībnieki apzināja savus talantus, izvēloties nākotnes nodarbošanos. Uzzināja līdzcilvēku viedokli par sevi, uzzināja kāds ir pirmais solis, ar kuru sākt virzību kārotā mērķa īstenošanai. Izveidoja un prezentēja līdera prasmju, spēju un rakstura īpašību sarakstu.

Skolēnu atziņas: „Vadīja pozitīvi cilvēki, ļoti jauka atmosfēra,” „Labs skatījums nākotnē par mērķiem,” „Laba viela pārdomām,” „Saprotu, ka jābūt atvērtākai un jāuzticas arī saviem partneriem, lai sasniegtu mērķus,” „Bija interesanti un noderīgi.”

Rakstu sagatavoja PKK Natālija Zarkeviča


 

 

20.11.2019. Jēkabpils 2.vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums - Darba pasaules iepazīšana un karjeras lēmumu pieņemšana „Mana karjera IT jomā” ar mērķi iepazīt programmēšanas jomas speciālista profesiju, lai izzinātu viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs nozares pārstāvjiem noturēties darba tirgū un kā kļūt par profesionāli minētajā nozarē.

Nodarbību teorētiskajā daļā programmēšanas jomas speciālists prezentācijas un diskusijas laikā kopā ar skolēniem noskaidroja, kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt programmēšanas jomas speciālistam un kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama šīs jomas pārstāvim. Nodarbības praktiskās daļas laikā skolēni četru personu grupās profesijas pārstāvja vadībā darbojās ar programmvadāmu ierīci – robotu.

Skolēni, izmantojot 3-4 krāsu kodus un pielietojot loģisko, algoritmisko domāšanu un spēju strukturēt un analizēt datus, atrisināja divus labirintus, caur kuriem robots virzījās no punkta A uz punktu B, un tad paši izdomāja ceļus un maršrutus saviem robotiem.

Apkopotas skolēnu atziņas. 6.b klase:

„Man ļoti patika! Tas bija interesanti! Darboties ar robotiem ir ļoti interesanti un interaktīvi.”

„Bija interesanti klausīties skolotāju, kad viņš stāstīja par tehniku un robotiem.”

„Bija interesanti uzzināt, kā nākotnē tehnoloģijas pārņems pasauli.”

„Es vairāk uzzināju par programmēšanu.”

„Bija gan interesanti, gan sarežģīti. Roboti brauca pa maršrutu, kuru mēs veidojām paši. Aizraujoši bija domāt un plānot, kā izkrāsot celiņus, lai robots nokļūtu galapunktā, izpildot mūsu dotos uzdevumus.”

„Bija interesanti vērot, kā roboti nolasa kodus un pārvietojas pa konkrētu maršrutu, kuru mēs tiem izdomājām.”

„Iesaku arī citiem paspēlēties ar šo viedo rotaļlietu.”

„Mēs visi draudzīgi strādājām komandā.”

„Es gribētu vēl apmeklēt tādu pasākumu.”

6.a klase:

„Man bija interesanti uzzināt par profesijām. Es domāju, ka man labi izdodas izveidot uzdevumus robotam. Robots ir mazs, bet saprot tik daudz!”

„Man patika OZObot. Mēs tur domājām un improvizējām. OZObots ir jauks, mazs robots ar sejiņu. Es pat atceros dažas komandas.”

„Uzzināju jaunu informāciju par programmētāja profesiju. Ļoti interesanti bija veidot uzdevumus robotam.”

„Man patika strādāt grupā ar saviem klases biedriem, tas darbs mums palīdzēja sadraudzēties. Uzdevums ar robotiem bija loģikas uzdevums, bet bija grūti sadalīt trīs rūtiņas 4 vienādās daļās.”

„Man patika, ka mēs strādājām grupās.”

„Bija interesanti vērot, kā robots veic uzdevumus, ko tam veidojām, un brauc pa līniju. Tas bija apbrīnojami, jo jaunās tehnoloģijas ir lieliskas! Garlaicīgi nebija!”

Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants N. Zarkeviča

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.