Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

                       

                                                               PRESES RELĪZE

 

Aktuālās aktivitātes septembra un oktobra mēnesī programmas „PuMPuRS” projektā “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019.gada septembrī uzsāka programmas “PuMPuRS” projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes -  dažādu tēmu neformālās izglītības sesijas.

 

Septembris.

Kā jau iepriekš tika minēts, ka aktivitātes būs saistošas jauniešiem- laikmetiskas un radošas. Jēkabpils 2. vidusskolas jauniešus septembrī apciemoja jauniešu biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”prezidents Raivis Gunārs Tauriņš un brīvprātīgā darba veicēji. Tikšanās bija internacionāla, noritēja dažādās valodās.

 Septembra nodarbību ietvaros visas dienas garumā ar jauniešiem darbojās biodejas skolotāja Anita Čapkovska. Skolēniem tika sniegta unikāla un nebijusi pieredze iepazīt sevi un klasesbiedrus caur dejas un spēles prizmu. Ieklausīties sevī, iemācīties kontrolēt savas emocijas un atpazīt cilvēku temperamentus, lai vieglāk un pareizāk rastu saskarsmi ar šo cilvēku.

 Karīna Isakova (Jēkabpils 2.vidusskolas 10.a klases skolniece) saka šādi : “Šīs lekcijas man deva iespēju uzzināt, ka pastāv šādas jauniešu biedrības. Tagad noteikti vairāk apmeklēšu Jēkabpils biedrību organizētos pasākumus, īpaši tos, kur būs jaunieši un tiem paredzētas aktivitātes. Bija ļoti interesanti paklausīties, kā citas tautas cilvēki jūtas mūsu valstī. Bija diezgan dīvaini vērot no malas klases biedrus biodeju laikā, bet tajā pašā laikā ļoti saistoši. Šīs nodarbības veicināja klases saliedēšanos un vairāk iepazinām viens otru. Man patika. ”

 Savukārt par radošo pieeju savas ikdienas dzīves krāšņumam parūpējās mākslas pedagoģe, biedrības “In&Ga” vadītāja Ina Gelecka un biedrības pārstāve Maira Tropa, kuras kopā ar jauniešiem atklāja to vēlmes, piemēram, ar minimāliem līdzekļiem izveidot sev unikālo, apdrukāto, apgleznoto, sevis stilizētu apģērbu, vai pirms “īstā” tetovējuma izmēģināt un uzzināt zīmējumu nozīmi, semantiku ar hennas palīdzību. Jaunieši ieguva prasmes afišu veidošanā un sevis prezentēšanu internetvidē- multimediju lekcijās.

 

Oktobris.

Nodarbības tika veltītas projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”  aktivitātes Nr.2 Neformālās izglītības sesijām “Kā līdzās citiem izglītības veidiem “dzīvo” neformālā izglītība”  un “Ar mākslu uz “tu”” tēmām.

Jēkabpils 2. vidusskolas jauniešiem tika sniegta informācija, kas ir neformālā izglītība, kā to var iekļaut mācību procesā. Nodarbībās apguva sevis prezentēšanas prasmes, izejot no “nulles” punkta pozīcijas, proti, runāt par sev brīvu izvēlētu tēmu un nesagatavotu uzstāšanos. Pēc tam analizējot, kas izdevās, kas nē.  Svarīgi jauniešiem ir sniegt iedvesmu mācoties mācīties! Kā arī izzināt priekš sevis, cik daudz un dažādas iespējas mācību vidē/ procesā sniedz mūžizglītība un neformālā izglītība. Caur neformālās izglītības prizmu raugoties jaunietis iegūt plašākas zināšana par lietām, kuras noderēs ikdienas dzīvē.

 Savukārt mākslas nodarbībās jaunieši apguva praktiskas lietas par mākslu un tās nozīmi sabiedrībā plašākā nozīmē. Projekta uzsākšanas laikā tika noskaidrots, ka skolēniem ļoti saistoši šķita tetovēšanās māksla, tāpēc mākslas nodarbībās tika sniegta iespēja iepazīties ar dažādu zīmju nozīmi, veidot savas individuālās skices – iztēlei robežas neliekot. Un, protams, jauniešiem tika dota iespēja realizēt savu sapni- tika veikti hennas zīmējumi.

 Šīs nodarbības veicināja atbildību pret savu ķermeni, kā arī par pieņemtajiem lēmumiem. Tā dzīvē ir ļoti svarīga mācība, uzņemties atbildību par savu darbību vai bezdarbību.

   

Projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” partneris ir Jēkabpils 2.vidusskola. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

  

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja

Sintija Klūga- Grode

  

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)


 


Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”  uzsāk programmas „PuMPuRS” projektu“Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

 Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019.gada septembrī uzsāk programmas “PuMPuRS” projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes -  dažādu tēmu neformālās izglītības sesijas:

„ABC par EDB un solidaritāti”,

„Stress attiecībās un dzīvē, konfliktu risināšana. Biodejas” ,

- „Kas ir multimediji?”,

- „Ar mākslu uz „Tu”.  

 Jau 25.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolu apciemos jauniešu biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”prezidents Raivis Gunārs Tauriņš. Šī organizācija 1999.gadā kļuva par starptautiskās Eiropas līmeņa organizāciju, savukārt 2013.gadā ieguva jaunatnes organizācijas statusu, kas apliecina, ka organizācijā, neskatoties uz tās vairāk nekā 20 gadu vēsturi, joprojām darbojas tikai un vienīgi jaunieši! Raivis Gunārs Tauriņš jēkabpiliešiem sniegs informāciju par jaunatnes iespējām Latvijā un kā iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs.

 Dienas garumā Jēkabpils 2.vidusskolas jauniešiem būs iespēja iepazīties ar Eiropas Komisijas izsludinātajiem konkursiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, apmainīties ar pieredzi par pasaules kultūrām, kā arī varēs iesaistīties diskusijās ar jauniešiem no citām valstīm – Vācijas un Turcijas. Šī projekta aktivitāte paredzēt praktiska un izzinoša, neformālā veidā papildinot savas angļu valodas prasmes. Erasmus+ programmas jaunieši ieradušies Latvijā un šeit dzīvo vien mēnesi, tāpēc Jēkabpils skolas un ārvalstu jauniešu komunikācija būs iespējama tikai, sarunājoties angļu valodā.

 Savukārt 26.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolas jauniešus apciemos biodejas skolotāja Anita Čapkovska, skaidrojot – kas ir biodeja un kā ar tās palīdzību savaldīt sevī radušos trauksmi, izdejot stresu, iepazīt savas iekšējās spējas un būt mierā ar sevi, rast kompromisus dzīvē.

 Par aktivitātēm un citām neformālo prasmju nodarbībām rūpēsies arī citi projektā iesaistītie speciālisti – biedrības pārstāve Maira Tropa un mākslas pedagoģe, biedrības “In&Ga” vadītāja Ina Gelecka. Kā jau iepriekš solīts, biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir parūpējusies, lai katrs nodarbību veids būtu izzinošs, interesants un laikmeta prasībām atbilstošs.

 Projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” partneris ir Jēkabpils 2.vidusskola. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 6/I/001

 Informāciju sagatavoja projekta vadītāja

Sintija Klūga- Grode

 Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.