Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

                       

Atsākas projekts „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!”  

Neformālā izglītība palīdz mainīties.


Biedrība „Vidusdaugavas NVO centrs” 30. septembrī noslēdza Eiropas Sociālā fonda programmas „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) projektu „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
Jaunieši gada griezumā iepazinās ar dažādām prasmēm, kuras palīdzējušas skolas gaitās, kā arī ikdienas dzīvē. PuMPuRS projekta dalībnieki iepazina dažādas profesijas, caur izklaides un atpūtas prizmu izjuta vēlmi attīstīties un kvalitatīvi mainīties savā ikdienā. Ieguva jaunas prasmes un iepazina vēl neiepazītus cilvēkus. Saskārās ar  neformālās izglītības dažādām šķautnēm un iemācījās paļauties uz savām spējām.
Noslēguma pasākumā jaunieši atzina, ka projekts ir ļoti paticis, lai gan ne vienmēr bijis viegli saņemties uzklausīt un paveikt dažādus ārpusstundu darbus. Tomēr, sasniedzot mērķus un tādā veidā apzinoties savas vēl neizmantotās iespējas, projekta dalībnieki iemācījušies daudz ko jaunu un atklājuši sevī jaunas prasmes, pārliecinājušies, ka mācīties var visa mūža garumā.
Noslēgumā jauniešus uzrunāja projekta „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!” realizētāja - biedrības "Vidusdaugavas NVO centrs" komanda, aicinot uzdrošināties izmantot dažādu projektu iespējas, kas īpaši plašā izvēlē šodien pieejamas tieši jauniešiem.
Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" izsaka pateicību projekta partnerim Jēkabpils 2.vidusskolai par aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos projekta realizēšanā, biedrības darbiniekiem, valdei un brīvprātīgajiem, kas bija nozīmīgs spēks sekmīgā projekta mērķu sasniegšanā! 

  


 

 PRESES RELĪZE

Aktuālās aktivitātes septembra un oktobra mēnesī programmas„PuMPuRS” projektā “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019.gada septembrī uzsāka programmas “PuMPuRS” projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes -  dažādu tēmu neformālās izglītības sesijas.

 

Septembris.

Kā jau iepriekš tika minēts, ka aktivitātes būs saistošas jauniešiem- laikmetiskas un radošas. Jēkabpils 2. vidusskolas jauniešus septembrī apciemoja jauniešu biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”prezidents Raivis Gunārs Tauriņš un brīvprātīgā darba veicēji. Tikšanās bija internacionāla, noritēja dažādās valodās.

 Septembra nodarbību ietvaros visas dienas garumā ar jauniešiem darbojās biodejas skolotāja Anita Čapkovska. Skolēniem tika sniegta unikāla un nebijusi pieredze iepazīt sevi un klasesbiedrus caur dejas un spēles prizmu. Ieklausīties sevī, iemācīties kontrolēt savas emocijas un atpazīt cilvēku temperamentus, lai vieglāk un pareizāk rastu saskarsmi ar šo cilvēku.

 Karīna Isakova (Jēkabpils 2.vidusskolas 10.a klases skolniece) saka šādi : “Šīs lekcijas man deva iespēju uzzināt, ka pastāv šādas jauniešu biedrības. Tagad noteikti vairāk apmeklēšu Jēkabpils biedrību organizētos pasākumus, īpaši tos, kur būs jaunieši un tiem paredzētas aktivitātes. Bija ļoti interesanti paklausīties, kā citas tautas cilvēki jūtas mūsu valstī. Bija diezgan dīvaini vērot no malas klases biedrus biodeju laikā, bet tajā pašā laikā ļoti saistoši. Šīs nodarbības veicināja klases saliedēšanos un vairāk iepazinām viens otru. Man patika. ”

 Savukārt par radošo pieeju savas ikdienas dzīves krāšņumam parūpējās mākslas pedagoģe, biedrības “In&Ga” vadītāja Ina Gelecka un biedrības pārstāve Maira Tropa, kuras kopā ar jauniešiem atklāja to vēlmes, piemēram, ar minimāliem līdzekļiem izveidot sev unikālo, apdrukāto, apgleznoto, sevis stilizētu apģērbu, vai pirms “īstā” tetovējuma izmēģināt un uzzināt zīmējumu nozīmi, semantiku ar hennas palīdzību. Jaunieši ieguva prasmes afišu veidošanā un sevis prezentēšanu internetvidē- multimediju lekcijās.

 

Oktobris.

Nodarbības tika veltītas projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”  aktivitātes Nr.2 Neformālās izglītības sesijām “Kā līdzās citiem izglītības veidiem “dzīvo” neformālā izglītība”  un “Ar mākslu uz “tu”” tēmām.

Jēkabpils 2. vidusskolas jauniešiem tika sniegta informācija, kas ir neformālā izglītība, kā to var iekļaut mācību procesā. Nodarbībās apguva sevis prezentēšanas prasmes, izejot no “nulles” punkta pozīcijas, proti, runāt par sev brīvu izvēlētu tēmu un nesagatavotu uzstāšanos. Pēc tam analizējot, kas izdevās, kas nē.  Svarīgi jauniešiem ir sniegt iedvesmu mācoties mācīties! Kā arī izzināt priekš sevis, cik daudz un dažādas iespējas mācību vidē/ procesā sniedz mūžizglītība un neformālā izglītība. Caur neformālās izglītības prizmu raugoties jaunietis iegūt plašākas zināšana par lietām, kuras noderēs ikdienas dzīvē.

 Savukārt mākslas nodarbībās jaunieši apguva praktiskas lietas par mākslu un tās nozīmi sabiedrībā plašākā nozīmē. Projekta uzsākšanas laikā tika noskaidrots, ka skolēniem ļoti saistoši šķita tetovēšanās māksla, tāpēc mākslas nodarbībās tika sniegta iespēja iepazīties ar dažādu zīmju nozīmi, veidot savas individuālās skices – iztēlei robežas neliekot. Un, protams, jauniešiem tika dota iespēja realizēt savu sapni- tika veikti hennas zīmējumi.

 Šīs nodarbības veicināja atbildību pret savu ķermeni, kā arī par pieņemtajiem lēmumiem. Tā dzīvē ir ļoti svarīga mācība, uzņemties atbildību par savu darbību vai bezdarbību.

   

Projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” partneris ir Jēkabpils 2.vidusskola. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

  

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja

Sintija Klūga- Grode

  

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)


 


Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”  uzsāk programmas „PuMPuRS” projektu“Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

 Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019.gada septembrī uzsāk programmas “PuMPuRS” projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes -  dažādu tēmu neformālās izglītības sesijas:

„ABC par EDB un solidaritāti”,

„Stress attiecībās un dzīvē, konfliktu risināšana. Biodejas” ,

- „Kas ir multimediji?”,

- „Ar mākslu uz „Tu”.  

 Jau 25.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolu apciemos jauniešu biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”prezidents Raivis Gunārs Tauriņš. Šī organizācija 1999.gadā kļuva par starptautiskās Eiropas līmeņa organizāciju, savukārt 2013.gadā ieguva jaunatnes organizācijas statusu, kas apliecina, ka organizācijā, neskatoties uz tās vairāk nekā 20 gadu vēsturi, joprojām darbojas tikai un vienīgi jaunieši! Raivis Gunārs Tauriņš jēkabpiliešiem sniegs informāciju par jaunatnes iespējām Latvijā un kā iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs.

 Dienas garumā Jēkabpils 2.vidusskolas jauniešiem būs iespēja iepazīties ar Eiropas Komisijas izsludinātajiem konkursiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, apmainīties ar pieredzi par pasaules kultūrām, kā arī varēs iesaistīties diskusijās ar jauniešiem no citām valstīm – Vācijas un Turcijas. Šī projekta aktivitāte paredzēt praktiska un izzinoša, neformālā veidā papildinot savas angļu valodas prasmes. Erasmus+ programmas jaunieši ieradušies Latvijā un šeit dzīvo vien mēnesi, tāpēc Jēkabpils skolas un ārvalstu jauniešu komunikācija būs iespējama tikai, sarunājoties angļu valodā.

 Savukārt 26.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolas jauniešus apciemos biodejas skolotāja Anita Čapkovska, skaidrojot – kas ir biodeja un kā ar tās palīdzību savaldīt sevī radušos trauksmi, izdejot stresu, iepazīt savas iekšējās spējas un būt mierā ar sevi, rast kompromisus dzīvē.

 Par aktivitātēm un citām neformālo prasmju nodarbībām rūpēsies arī citi projektā iesaistītie speciālisti – biedrības pārstāve Maira Tropa un mākslas pedagoģe, biedrības “In&Ga” vadītāja Ina Gelecka. Kā jau iepriekš solīts, biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir parūpējusies, lai katrs nodarbību veids būtu izzinošs, interesants un laikmeta prasībām atbilstošs.

 Projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” partneris ir Jēkabpils 2.vidusskola. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 6/I/001

 Informāciju sagatavoja projekta vadītāja

Sintija Klūga- Grode

 Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)


 


Jaunākie notikumi programmas „PuMPuRS” projektā “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019.gada septembrī uzsāka programmas “PuMPuRS” projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes -  dažādu tēmu neformālās izglītības sesijas.

Katru mēnesi programmas “PuMPuRS” jaunieši - Jēkabpils 2. vidusskolas 10. klases audzēkņi (projekta sadarbības partneris) , izbauda projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” sniegtās nodarbības/ aktivitātes (sesijas).

Kā jau iepriekš tika minēts, nodarbības papildina viena otru un sniedz ieskatu par tēmām, kuras ir aktuālas mūsdienu jauniešiem par neformālās izglītības iespējām Jēkabpilī un Latvijā kopumā, par zināšanām, kuras iespējams nav iekļautas mācību programmā.  

 Aktivitātes Nr.2 Neformālās izglītības sesija “Ar mākslu uz “tu” ” noritēja decembra un janvāra mēnesī ļoti intensīvi, jo jaunieši vēlējās apgūt praktiskas lietas – kreklu apdrukāšanu, apgūt hennas zīmēšanas tehnikas pamatus, izmēģināt roku sevis un klasesbiedru apgleznošanā.

Šīs aktivitātes audzēkņu vidū ieguva ļoti lielu popularitāti. Jaunieši priecājās par zināšanām – zīmju nozīmju izzināšanu, ieguva skaistus ķermeņa apgleznojumus. Protams, nedrīkst aizmirst pieminēt, klase ieguva vienotus T-kreklus, kā kopīgu klases simbolu, lai piedalītos kopīgos pasākumos ar savu atpazīšanas un piederības zīmi. Katrs jaunietis varēja izvēlēties sev tuvāko zīmējumu un ar to apdrukāt savu kreklu. (skat. foto). Drosmīgākie jaunieši izvēlējās paši gleznot, ar mākslas skolotājas palīdzību, savas skices uz T-krekliem.

Atmosfēra, kura valdīja nodarbību laikā bija fantastiska, jo klases biedri saliedējās, ieguva jaunus saskarsmes punktus, smiekli un pozitīva enerģija bija dzirdama skolas gaiteņos.

 Savukārt Aktivitātes Nr.2 Neformālās izglītības sesija “Kā līdzās citiem izglītības veidiem “dzīvo” neformālā izglītība”  tika uzaicināta ķīniešu valodas pasniedzēja no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. Skolotāja Hu Tian ieradusies Latvijā „Starptautiskās ķīniešu valodas skolotāju programmas” ietvaros, ko organizē  Ķīnas Konfūcija institūtu galvenā pārvalde.

 

Inese. “Bija ļoti interesanti un lietderīgi. Man viss patika, jo bija jautri, aktīvi un izglītojoši.”

Jana. “Man ļoti patika ķīniešu valodas skolotāja. Viņa bija skaista un gudra. Labi stāstīja un man gribētos, lai viņa atnāktu vēlreiz.”

Maksims. “Man ļoti patika uzzināt kaut ko jaunu par Ķīnu, kā viņi mācās tur.”

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenojot šīs nodarbības jauniešiem, mēģina iedot pamatu, domu lidojumu, lai attīstītos un paraudzītos apkārt kādas iespējas paveras. Mūsdienu pārbagātajā informācijas plūsmā bieži var apmaldīties un nemācēt kritiski izsvērt lasīto/ klausīto un redzēto informāciju, tāpēc nodarbību vadītāji cenšas rosināt vēlmi domāt ārpus rāmjiem un rast savas intereses.

 

Nodarbības risinājās arī Aktivitātē Nr.2 “Kas ir multimediji”. Projektā iesaistītie jaunieši ar ļoti lielu interesi un entuziasmu nodevās šim nodarbībām. Jauniešiem tika sniegtas noderīgas, informatīvas sesijas par to, kas paliek pēc mūsu “darbošanās” interneta vidē, kā mazināt sociālo tīklu ietekmi uz jaunieša dzīvi. Kā arī par karjeras iespējām multimediju studiju jomā.

Lai pierādītu, ka multimediji nav, kā daudzi domā, tikai sociālie portāli, jauniešiem tika sniegts izaicinājums pierādīt savu erudīciju un zināšanas- izveidot īsu video, kurā parādās jauniešu erudīcija, domu lidojums, spēja koncentrēties, radošums, kā arī zināšanas par tehniskām lietām. To visu nofilmēt, lietojot viedierīces, samontēt video, izveidot instelācijas, kuras tika dāvinātas skolai (skat. foto, video), pielietojot zināšanas par multimedijiem. Jaunieši ar to tika galā lieliski un atzina, ka pavadītais laiks pie telefona, meklējot informāciju un to pielietojot- ieraksta, video un foto funkcijām bija lieliska pieredze.

  

Projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” partneris ir Jēkabpils 2.vidusskola. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

 Informāciju sagatavoja projekta vadītāja

Sintija Klūga- Grode

  

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

 

   

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.