Company Logo

Pašpārvalde

Publiskie iepirkumi

Noderīgas saites

Внимание

APSTIPRINĀTS

ar Jēkabpils 2.vidusskolas direktora

15.05.2017. rīk.Nr.1-15/8

 

Jēkabpils 2.vidusskola

Mazākumtautību pamatizglītības programmas

(kods 21011121 2.mod.)

mācību priekšmetos izmantotā mācību literatūra

1.-9.kl. 2017./2018.m.g.

 

*Visas mācību grāmatas izsniedz skola

 

1.klase

 

Latviešu valoda

Anspoka Z. u.c. Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību skolā. – Rīga: LVA, 2013.

Matemātika

Artjuha A. Matemātika  bilingvāli 1. klasei.  Mācību grāmata. – Rīga: Retorika A, 2007.

Angļu valoda

Iannuzzi S.  First Friends 1. Class book + 1 CD-ROM.  – Oxford University Press, 2009.

Dabaszinības

Arājs R., Drulle V. Izzini pasauli! Dabaszinības 1. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

Krievu valoda

Э.Райт, Л.Широнина. АбэВэГэДэйка. Букварь. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.

И. Фролова. Ступеньки в мир языка. 1 класс. Mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2005.

Mūzika

Vilkārse I. u.c. Mūzika 1. klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.

Ētika.Kristīga mācība

Gaile I. Kristīgā mācība 1. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

 

2.klase

 

Latviešu valoda

Anspoka Z. u.c. Latviešu valoda 2 .klasei mazākumtautību skolā. – Rīga: LVA, 2014.

Matemātika

Artjuha A. Matemātika bilingvāli 2. klasei.  Mācību grāmata. – Rīga: Retorika A, 2009.

Dabaszinības

Arājs R., Drulle V. Izzini pasauli! Dabaszinības 2. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Krievu valoda

И. Фролова. Ступеньки в мир языка. 2 класс. Mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2006.

Mūzika

Vilkārse I. u.c. Mūzika 2. klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.

Ētika.Kristīga mācība

Gaile I.  Kristīgā mācība 2. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

Angļu valoda

Iannuzzi S.  First Friends 2. Class book + 1 CD-ROM. – Oxford University Press, 2009.

 

 

3. klase

 

Latviešu valoda­

Anspoka Z. u.c. Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā,1.daļa. – Rīga: LVA, 2016.

Anspoka Z. u.c. Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā, 2.daļa. – Rīga: LVA, 2016.

Matemātika

Artjuha A. Matemātika  bilingvāli 3. klasei.  Mācību grāmata. – Rīga: Retorika A, 2011.

Dabaszinības

Arājs R., Drulle V. Izzini pasauli!  Dabaszinības 3. klasei. – Rīga:Zvaigzne ABC, 2006.

Krievu valoda

И. Фролова. Ступеньки в мир языка, I. 3 класс. Mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2006.

И. Фролова. Ступеньки в мир языка, II. 3 класс. Mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2006.

Mūzika

Nelsone I., Rozenberga L. Mūzikas mācība 3. klasei. – Rīga: Musica Baltica, 1996.

Angļu valoda

Simmons N.  Family and friends 1. Class book 2e. – Oxford University Press, 2014.

 

 

4. klase

 

Latviešu valoda

Neilande S., Bernāne J. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase. Mācību grāmata. – Rīga: Latviešu valodas aģentūra; "Talsu tipogrāfija", 2010.

Matemātika

Artjuha A. Matemātika  bilingvāli 4. klasei.  Mācību grāmata. – Rīga: Retorika A, 2013.

Dabaszinības

Arājs R., Drulle V. Izzini pasauli! Dabaszinības 4. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

Krievu valoda

M.Гаврилина . Русский язык, 4 класс. Практика. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata,  2002.

O.Филина . Страна читателей. Литература, 4 класс. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2003.

Angļu valoda

Simmons N.  Family and friends 2. Class book 2e. – Oxford University Press, 2016.

Mūzika

Vasmanis I. Mūzika 4. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

 


5.klase

 

Latviešu valoda

Anspoka Z., Miņina M.  Latviešu valoda mazākumtautību skolā 5.klasei.  Mācību grāmata. – Rīga: LVA, 2009.

Angļu valoda

Thompson T.  Family and friends 3. Class book + 1 CD-ROM.  – Oxford University Press, 2009.

Krievu valoda

M.Гаврилина. Русский язык. Практика, 5 класс. Mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2004.

O.Филина . Страна читателей. Литература, 5 класс. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2003.

Matemātika

Lude I.  Matemātika 5. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Pētergailis, 2011.

Mūzika.

Vasmanis I. Mūzika 5. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība 5.klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

Dabaszinības

Kusiņa M., Mežzīle D. u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klasei.Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Sociālās zinības

Rubana I.-M. Sociālās zinības 5. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2006.

Vizuālā māksla

Briška I. Vizuālā māksla 5. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2008.

 

6. klase

 

Latviešu valoda

Bernāne J., Pamiljane L. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 6. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: LVA, 2009.

Angļu valoda

Thompson T.  Family and friends 4.  Class book + 1 CD-ROM. – Oxford University Press, 2010.

Krievu valoda

M.Гаврилина . Русский язык. Практика, 6 класс. Eksperimentāls mācību līdzeklis. – Rīga: Mācību grāmata, 2004.

O.Филина . Страна читателей. Литература, 6 класс. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2003.

Pasaules vēsture

Goldmane S. Pasaules vēsture pamatskolai I. Mācību grāmata 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

Latvijas vēsture

Goldmane S. Latvijas vēsture pamatskolai I. Mācību grāmata 6. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Matemātika

Lude I.   Matemātika 6. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Pētergailis, 2012.

Mūzika

Grauzdiņa I. Mūzika 6. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība 6. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

Dabaszinības

Kusiņa M., Mežzīle D. u.c. Izzini pasauli!  Dabaszinības 6. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Sociālās zinības

Alhimionoks R. Sociālās zinības 6. klasei. – Rīga:RaKa, 2007.

Vizuālā māksla

Briška I. Vizuālā māksla 6. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2009.

 

 7. klase

 

Latviešu valoda
Neilande S, Bernāne J. u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase. Mācību grāmata.         – Rīga: "Talsu tipogrāfija", 2010.
Angļu valoda
Falla T., Davies P.A. Solutions 2e Elementary SBk. – Oxford University Press, 2012.
Matemātika
Lude I.   Matemātika 7. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Pētergailis, 2013.
Krievu valoda
Гаврилина М. Русский язык. Практика, 7 класс. Mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2005.
Филина О. Страна читателей. Литература, 7 класс. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2003.
Pasaules vēsture
Goldmane S. Pasaules vēsture pamatskolai II. Mācību grāmata 7. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Latvijas vēsture

Goldmane S. Latvijas vēsture pamatskolai II. Mācību grāmata 7. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

Sociālās zinības
Andersone G. Sociālās zinības 7. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
Bioloģija
Aizpure A. Botānika. Bioloģija 7. klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Ģeogrāfija
Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Mūzika
Grauzdiņa I. Mūzika 7. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Mājturība un tehnoloģijas
Kulakova M. Mājturība 7. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Vizuālā māksla
Briška I. Vizuālā māksla 7. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2012.

8. klase

 

Latviešu valoda

Marševska I.  Latviešu valoda mazākumtautību skolā 8. klasei. Mācību grāmata. –  Rīga: LVA, 2012.

Kalve A.,Tretjakova S. Latviešu literatūra 8. klasei. Lasāmā grāmata. Mācību grāmata. –  Rīga: LVAVA;UNDP, 2005.

Angļu valoda

Falla T., Davies P.A. Solutions 2e Elementary SBk. – Oxford University Press, 2012.

Falla T., Davies P.A. Solutions 2e Pre-Intermediate SBk. – Oxford University Press, 2012.

Matemātika

Lude I.   Matemātika 8. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Pētergailis, 2014.

Krievu valoda

M. Гаврилина. Русский язык. Практика, 8 класс. Mācību grāmata . – Rīga: Mācību grāmata, 2006.

O.Филина . Страна читателей. Литература, 8 класс. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2005.

Pasaules vēsture

Goldmane S. Pasaules vēsture pamatskolai III. Mācību grāmata 8. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Latvijas vēsture

Goldmane S. Latvijas vēsture pamatskolai III. Mācību grāmata 8. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 8. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Bioloģija

Piterāns A. Zooloģija 8. klasei. Mācību grāmata.  –  Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Ģeogrāfija

Druva-Druvaskalne I.  Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei . Mācību grāmata . – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Fizika

Vilks I. Fizika 8. klasei. Mācību grāmata . – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013

Ķīmija

Drille  M.  Ķīmija 8. klasei . Mācību grāmata . – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība un tehnoloģijas  zēniem un meitenēm 8. klasei . –  Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Mūzika

Grauzdiņa I. Mūzika 8. klasei. Mācību grāmata.  – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

 

9. klase

 

Latviešu valoda.
Marševska I.  Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: LVA, 2013.
Lazdiņa S., LAT 2. Latviešu valoda 9. klasei mazākumtautību skolā. Lasāmā grāmata. Mācību grāmata. –  Rīga: LVAVA ;UNDP, 2006.
Angļu valoda
Falla T., Davies P.A. Solutions 2e Pre-Intermediate SBk. – Oxford University Press, 2012.
Matemātika
Lude I.   Matemātika 9. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Pētergailis, 2015.
Krievu valoda
M.Гаврилина. Русский язык. Практика, 9 класс. Mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2007.
O.Филина. Страна читателей. Литература, 9 класс. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Mācību grāmata, 2007.
Pasaules vēsture
Goldmane S. Pasaules vēsture pamatskolai IV. Mācību grāmata 9. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
Latvijas vēsture
Goldmane S. Latvijas vēsture pamatskolai IV. Mācību grāmata 9. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
Bioloģija
Kusiņa M. Bioloģija 9. klasei. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Ģeogrāfija
Šustere G. Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Fizika
Vilks I.  Fizika 9. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013
Ķīmija
Drille  M.  Ķīmija 9. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Mūzika
Grauzdiņa I. Mūzika 9. klasei. Mācību grāmata . – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
Mājturība un tehnoloģijas
Kulakova M. Mājturība un tehnoloģijas  zēniem un meitenēm 9. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
Sociālās zinības
Andersone G. Sociālās zinības 9. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

 

 

 

APSTIPRINĀTS

ar Jēkabpils 2.vidusskolas direktora

15.05.2017. rīk.Nr.1-15/8

 

Jēkabpils 2.vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas

(kods 31011021)

mācību priekšmetos izmantotā mācību literatūra

10.-12.kl. 2017./2018.m.g.

 

 

*Visas mācību grāmatas izsniedz skola

 

10. klase

 

Latviešu literatūra
 Dubiņa I. Literatūra 10. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Latviešu valoda
Veckāgana V. Latviešu valoda 10. klasei . Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2010.
Angļu valoda

Falla T., Davies P.A. Solutions 2e Intermediate. Student’s Book. – Oxford University Press, 2012.

Krievu valoda un literatūra

И.Кудрявская. Русский язык и литература для 10-ого класса. Часть 1. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

И.Кудрявская. Русский язык и литература для 10-ого класса.  Часть 2. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

Latvijas un pasaules vēsture
Misāns I., Pāvulāne A. Pasaules vēsture vidusskolai, 1.d. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Klišans V. Vēsture vidusskolai, I. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Matemātika
Slokenberga E, France I. Matemātika 10. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2008.
Āboltiņa B.  Matemātika 10. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Fizika
Šilters E. u.c. Fizika 10. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2013.

Ķīmija

Rudzitis G., Vispārīgā ķīmija vidusskolai. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

Bioloģija

Sausiņa L.  Bioloģija vidusskolai, 1. daļa. Organismu daudzveidība un evolūcija. Mācību grāmata.– Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Sausiņa L.  Bioloģija vidusskolai, 2. daļa. Organismu mijiedarbība ar vidi. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
Informātika
Veiss K. Lietišķā informātika vidusskolai. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Vizuālā māksla
Briška I. Vizuālā māksla vidusskolai. I daļa. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2009.
Tehniskā grafika
Čukurs J., Vronskis O.Tehniskā grafika. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2008.

 

11.klase

 

Latviešu literatūra
Auzāne D. Literatūra 11. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Latviešu valoda
Veckāgana V. Latviešu valoda 11. klasei . Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2012.

Angļu valoda

Falla T., Paul A. Solutions 2e Upper-Intermediate. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013.

Krievu valoda un literatūra

И.Кудрявская. Русский язык и литература для 11-ого класса. Часть 1. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

И.Кудрявская. Русский язык и литература для 11-ого класса. Часть 2. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Latvijas un pasaules vēsture
Butulis I. u.c. Pasaules vēsture vidusskolai, 2.d. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Klišans V. Vēsture vidusskolai, II. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Matemātika
France I.  u.c. Matemātika 11. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds,  2010.
Āboltiņa B.  Matemātika 11. klasei.  Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
Informātika
Veiss K. Lietišķā informātika vidusskolai. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Fizika
Šilters E. u.c. Fizika 11. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2006.

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai, 3. daļa. Šūnu uzbūve un vielmaiņa. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Ķīmija

Rudzitis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija vidusskolai. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Ekonomika
Birzniece J. Ekonomika vidusskolām .  Mācību grāmata . – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2011.
Vizuālā māksla
Briška I. Vizuālā māksla vidusskolai. II daļa. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2010.

 

12. klase

 

Latviešu  literatūra
Auziņa I. Literatūra 12. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Latviešu valoda
Veckāgana V. Latviešu valoda 12. klasei . Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2013.

Krievu valoda un literatūra

А.Ведела.  Русский язык и литература для 12-ого класса. Часть 1. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

Latvijas un pasaules vēsture

Misāns  I. Pasaules vēsture vidusskolai, 3.d. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Kurlovičs G., Tomašūns A. Latvijas vēsture vidusskolai 2.d. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Matemātika
France I. u.c. Matemātika 12. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2011.
Āboltiņa B.  Matemātika 12. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai 4. daļa. Biotehnoloģijas. Organismu dzīvības norises. –  Rīga : Zvaigzne ABC, 2010.        

Ķīmija

Д.Намсоне . Органическая химия для средней школы. Eksperimentāla mācību grāmata. –Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.

Fizika

Šilters E. u.c. Fizika 12. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2008.

Angļu valoda

Falla T., Paul A. Solutions 2e Upper-Intermediate. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013.
Kulturoloģija

Austruma S., Muižarāja I. Kulturoloģija vidusskolai .– Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

 

APSTIPRINĀTS

ar Jēkabpils 2.vidusskolas direktora

15.05.2017. rīk.Nr.1-15/8

 

Jēkabpils 2.vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas

(kods 31013021)

 mācību priekšmetos izmantotā mācību literatūra

10.-12.kl. 2017./2018.m.g.

 

*Visas mācību grāmatas izsniedz skola

 

10. klase

 

Latviešu literatūra
 Dubiņa I. Literatūra 10. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Latviešu valoda
Veckāgana V. Latviešu valoda 10. klasei . Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2010.
Angļu valoda

Falla T., Davies P.A. Solutions 2e Intermediate. Student’s Book. – Oxford University Press, 2012.

Krievu valoda un literatūra

И.Кудрявская. Русский язык и литература для 10-ого класса. Часть 1. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

И.Кудрявская. Русский язык и литература для 10-ого класса. Часть 2. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

Latvijas un pasaules vēsture
Misāns I., V.Pāvulāne, A. Vijips. Pasaules vēsture vidusskolai, 1.d. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Klišans V. Vēsture vidusskolai, I. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Matemātika
Slokenberga E, France I. Matemātika 10. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds,  2008.
Āboltiņa B.  Matemātika 10. klasei.  Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Fizika
Šilters E. u.c. Fizika 10. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2013.

Ķīmija

Rudzitis G., Feldmanis F. Vispārīgā ķīmija vidusskolai. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

Bioloģija

Sausiņa L.  Bioloģija vidusskolai, 1. daļa. Organismu daudzveidība un evolūcija. Mācību grāmata.– Rīga : Zvaigzne ABC, 2008.
Sausiņa L.  Bioloģija vidusskolai, 2. daļa. Organismu mijiedarbība ar vidi. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
Informātika
Veiss K. Lietišķā informātika vidusskolai. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Vizuālā māksla
Briška  I.Vizuālā māksla vidusskolai. I daļa. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2009.
Tehniskā grafika
Čukurs J., Vronskis O.Tehniskā grafika. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2008.

 

 

11.klase

 

Latviešu literatūra
Auzāne D. Literatūra 11. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Latviešu valoda
Veckāgana V. Latviešu valoda 11. klasei . Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2012.

Krievu valoda un literatūra

И.Кудрявская. Русский язык и литература для 11-ого класса. Часть 1. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

И.Кудрявская. Русский язык и литература для 11-ого класса. Часть 2. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Angļu valoda

Fall T., Paul A. Solutions 2e Upper-Intermediate. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013.
Latvijas un pasaules vēsture
Butulis I. u.c. Pasaules vēsture vidusskolai, 2.d. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Klišans V. Vēsture vidusskolai, II. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Matemātika
France I. u.c. Matemātika 11. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds,  2010.
Āboltiņa B.  Matemātika 11. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
Informātika
Veiss K. Lietišķā informātika vidusskolai. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Fizika
Šilters E.  u.c. Fizika 11.klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2006.

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai, 3. daļa. Šūnu uzbūve un vielmaiņa. Mācību grāmata. –  Rīga : Zvaigzne ABC, 2009.

Ķīmija

Rudzitis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija vidusskolai. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Ekonomika
Birzniece J. Ekonomika vidusskolām. Mācību grāmata . – Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2011.
Kulturoloģija

Austruma S., Muižarāja I. Kulturoloģija vidusskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

Vizuālā māksla
Briška I. Vizuālā māksla vidusskolai. II daļa. Mācību grāmata. – Rīga: RaKa, 2010.

 

12. klase

 

Latviešu  literatūra
Auziņa I. Literatūra 12. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Latviešu valoda
Veckāgana V. Latviešu valoda 12. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2013.

Krievu valoda un literatūra

А.Ведела.  Русский язык и литература для 12-ого класса. Часть 1. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

Latvijas un pasaules vēsture

Misāns I . Pasaules vēsture vidusskolai, 3.d. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Matemātika
France I. u.c. Matemātika 12. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2011.
Āboltiņa B.  Matemātika 12. klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai 4. daļa. Biotehnoloģijas. Organismu dzīvības norises. –  Rīga : Zvaigzne ABC, 2010.

Ķīmija

Д.Намсоне. Органическая химия для средней школы. Eksperimentāla mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.

Fizika

Šilters E.  u.c. Fizika 12. klasei. Mācību grāmata. – Lielvārde: Lielvārds, 2008.

Angļu valoda

Falla T., Paul A. Solutions 2e Upper-Intermediate. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013.

 

 

SKOLAS KONTAKTI

DSC_0107-8482.JPG
DSC_0025-8505.JPG
DSC_0087-8646.JPG


Contribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.