Kontaktpersonas informācijas sniegšanai skolā par COVID-19

Kārtības prasību ieviešanu un uzraudzību veic:

  • Rīgas ielā 200 un Rīgas ielā 192 direktora vietniece Aina Jaunsētniece

                  e-pasts: aina.jaunsetniece@2vsk.edu.lv , tālr. 20371544
 

  • Jaunajā ielā 44 direktora vietniece Silvija Avišāne

                  e-pasts: silvija.avisane@2vsk.edu.lv , tālr. 20385362
 

  • Ķieģeļu ielā 14 sociālais pedagogs Anna Ņikitina

                  e-pasts: anna.nikitina@2vsk.edu.lv, tālr.20364305

 

Saziņa tiek organizēta skolas mācību procesa pārvaldes sistēmā ”Mykoob”. Par saziņu ar skolēniem, vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību atbildīgi klašu audzinātāji.