top of page
Projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"
2019./2020.m.g.

Neformālā izglītība palīdz mainīties.

Biedrība „Vidusdaugavas NVO centrs” 30. septembrī noslēdza Eiropas Sociālā fonda programmas „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) projektu „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
Jaunieši gada griezumā iepazinās ar dažādām prasmēm, kuras palīdzējušas skolas gaitās, kā arī ikdienas dzīvē. PuMPuRS projekta dalībnieki iepazina dažādas profesijas, caur izklaides un atpūtas prizmu izjuta vēlmi attīstīties un kvalitatīvi mainīties savā ikdienā. Ieguva jaunas prasmes un iepazina vēl neiepazītus cilvēkus. Saskārās ar  neformālās izglītības dažādām šķautnēm un iemācījās paļauties uz savām spējām.
Noslēguma pasākumā jaunieši atzina, ka projekts ir ļoti paticis, lai gan ne vienmēr bijis viegli saņemties uzklausīt un paveikt dažādus ārpusstundu darbus. Tomēr, sasniedzot mērķus un tādā veidā apzinoties savas vēl neizmantotās iespējas, projekta dalībnieki iemācījušies daudz ko jaunu un atklājuši sevī jaunas prasmes, pārliecinājušies, ka mācīties var visa mūža garumā.
Noslēgumā jauniešus uzrunāja projekta „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!” realizētāja - biedrības "Vidusdaugavas NVO centrs" komanda, aicinot uzdrošināties izmantot dažādu projektu iespējas, kas īpaši plašā izvēlē šodien pieejamas tieši jauniešiem.
Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" izsaka pateicību projekta partnerim Jēkabpils 2.vidusskolai par aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos projekta realizēšanā, biedrības darbiniekiem, valdei un brīvprātīgajiem, kas bija nozīmīgs spēks sekmīgā projekta mērķu sasniegšanā! 

PRESES RELĪZE

Aktuālās aktivitātes septembra un oktobra mēnesī programmas„PuMPuRS” projektā “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019.gada septembrī uzsāka programmas “PuMPuRS” projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes -  dažādu tēmu neformālās izglītības sesijas.

bottom of page