top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka apmeklējums

Šī gada 28.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolas 6.e klase kopā ar klases audzinātāju devās apmeklēt Āraišu ezerpils Arheoloģisko parku, lai izzinātu Āraišu ezerpils izcelšanās vēsturi.

Ekskursijas laikā skolēni apmeklēja Āraišu ezerpili, veicot dažādus uzdevumus, pētīja muzeja ekspozīcijā iekļautos materiālus un spēlēja izlaušanās spēli parka teritorijā.

6.e klases skolniece S. Prancāne saka: “Vislabāk man patika izlaušanās spēle, kurā, lai izzinātu vēsturi, vajadzēja sekot norādēm un meklēt uzdevumu atbildes parka teritorijā.”

Tikpat aizraujoši skolēni darbojās muzejā, kur skolēniem bija jāparāda sava prasme strādāt ar dažādiem muzejā pieejamajiem avotiem.

Pēc parka apmeklējuma un atgriešanās skolā, skolēni atzina, ka noteikti ieteiktu apmeklēt Āraišu ezerpils parku, “jo tajā interesantā veidā var izzināt vēsturi, apvienojot to ar jautrību, spēlēm un interesantiem uzdevumiem”.

Daira Voičonoka

bottom of page