top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

19.10.2023. Skolas padomes lēmumi:

  • Atbalstīt izstrādāto radošā konkursa “Skolas forma” nolikumu.

  • Skolas mājas lapā veidot sadaļu “Skolas padome”.

  • Klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem pievērst lielāku uzmanību mācību grāmatu saglabāšanai.

  • Veikt aptauju skolēniem un vecākiem, lai noskaidrotu, kādu valodu izvēlētos kā otro svešvalodu no 2026 gada.

  • Skolotājiem aktualizēt iekšējās kārtības noteikumus par telefonu lietošanu.

  • 6.-9.klašu audzinātājiem atkārtoti izskaidrot skolēniem, kas ir lietišķs apģērbs.

Jēkabpils 2.vidusskolas Skolas padome

Skolas padomes sēdes 14.12.2023 lēmumi

1. Veikt grozījumus iekšējās kārtības noteikumos. 2. Veicot Karjeras izglītību, pasākumus vairāk organizēt 6.-12.klašu skolēniem. 3. Uz skolas pasākumiem aicināt Skolas padomes locekļus, iesaistot pas

Comments


bottom of page