top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

3.b klases ekskursija uz Varakļānu muižu

3.b klases 24 skolēni un pavadošās skolotājas 23. maijā braucām uz Varakļānu muižu. Varakļānos mēs apmeklējām muzeju. Aizgājām uz pagrabu, un, kā paredzēja viens no veicamajiem uzdevumiem, tur atradām loku un bultas. Braucām ar skrejriteņiem. Bija sportiskas aktivitātes, pa trosi pārceļoties pāri upei un šaujot loku. Ekskursijas beigās apmeklējam Teiču dabas torni.


Ekskursijas laikā veiksmīgi sasniedzām izvirzīto mērķi - nodrošināt mūsdienīgu mācīšanās pieeju daudzveidību, kas balstās uz sadarbību un jēgpilnu mācīšanos, kā arī pilnveidot skolēnu patstāvīgā darba iemaņas saistībā ar reālo dzīvi.


Svetlana Jekaraševa

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comments


bottom of page