top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

3. klašu pasākums - erudīcijas spēle “Es mīlu Tevi, Latvija!”

Skaista mana tēvu zeme

par visām zemītēm:

Plaši lauki, zaļi meži,

Zilis jūras ūdentiņš. /latv.t-dz./

Latvijas svētku nedēļas ietvaros, 17. novembrī, Jēkabpils 2.vidusskolas 3.c, d, e klašu skolēni piedalījās erudīcijas spēlē “Es mīlu Tevi, Latvija!”

Katras klases 5 skolēnu komandai bija jāveic dažādi uzdevumi, kas saistīti ar Latviju, tās valdību, dabu, kultūras mantojumu, vēsturi, tradīcijām.

Pasākumu sākām ar viktorīnu par Latviju, kur katrai komandai bija iespēja izvēlēties jautājumu no dažādām kategorijām: Zini vai mini; Latvija; Daba; Svētki; Dziesmas. Ja komanda nevarēja atbildēt uz jautājumu, attiecīgās klases līdzjutējiem bija iespēja palīdzēt savas klases komandai un pateikt atbildi. Skolēniem bija jāizskaidro vecvārdu nozīmi – ar vai bez atbilžu variantiem. Nākamais uzdevums bija spēle “Vairāk vai mazāk.” Komandām bija jāatbild uz jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju skaitļos (ēkas augstums, koka apkārtmērs, ezera dziļums, u.c.) Kad komanda pateica savu atbilžu variantu, pārējās komandas minēja - vairāk vai mazāk. Komandām bija arī jāprot sameklēt Latvijas kartē attiecīgo objektu ( pilsētu, ezeru, upi, kalnu). Skolēniem bija jāatpazīst multfilmas, kino filmas un dziesmas. Visas klases aktīvi iesaistījās Latvijas dziesmu karaoke dziedāšanā.

Pasākuma noslēgumā komandas saņēma pateicības par piedalīšanos erudīcijas spēlē. Skolēniem ļoti patika šāda veida pasākums, erudīcijas spēle, jo uzzināja daudz ko jaunu. Priecēja tas, ka visi varēja līdzdarboties, ne tikai komandas pārstāvji, bet arī visi klases bērni, parādot savas zināšanas un prasmes.

Biruta Sprindža un Aija Lapuha


Bình luận


bottom of page