top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

4.m klases ekskursija ”Ciemos pie grāfa Borka Varakļānos”

18.10.2023. 4.m klase devās ekskursijā uz Varakļāniem ,kur Varakļānu novada muzejā iepazinās ar kultūrizglītības programmu “Ciemos pie grāfa Borka Varakļānos”  un Preiļiem, kur izgāja Dižkoku taku Preiļu parkā.

Varakļānu pilī  skolēni iepazinās ar Varakļānu novada vēsturi un iepazinās ar grāfu Borku dzimtas vēsturi. Skolēniem ļoti patika grāfa zīmējumi, ar interesi vēroja senos darba rīkus. Markoss izmēģināja, kā skan grāfa Borka klavieres. Skolēniem patika vēstījums par lielo gleznu sarīkojumu zālē.

Pēc iepazīšanās ar muzeju skolēni devās 1,5 km garā braucienā ar skrejriteni, lai iepazītos ar Varakļāniem un apmeklētu kapelu. Tas bija grūti, bet galamērķi sasniedza visi skolēni.

Sekoja šaušana ar loku. Izskatījās viegli, bet bulta mērķi sasniedza tikai dažiem skolēniem. Tomēr prieks bija liels, jo varēja šaut ar īstu loku un bultām.  Fizisko izturību un spēku skolēni parādīja veicot pārcelšanos pār upi ar karabīņu palīdzību.

 Preiļos skolēniem bija iespēja iepazīties ar dižkokiem Preiļu parkā. Skolēniem patika iet pēc kartes un pierakstīt galvenos datus par dižkoku. Vislabāk patika izpētīt daudzstumbru liepu pie muižas ēkas.

Skolēniem bija prieks par redzēto, dzirdēto izdarīto ekskursijas laikā.

Ilze Eglīte

Comments


bottom of page