top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

5.d klases ekskursija uz Lūznavas muižu un Latgales Kultūrvēstures muzeju

2023. gada 26. maijā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Jēkabpils 2. vidusskolas 5.d. klases skolēni devās gūt jaunus iespaidus un pozitīvas emocijas. Sākotnēji devāmies apskatīt Lūznavas muižu un skaisti iekopto parku. Gida pavadībā skolēni uzzināja, ka Lūznavas muiža ir mūza un iedvesma: Latgales cilvēka darbības centrs, mūzikas un mākslas kultūras centrs, kur notiek radošā daiļrade, tūrisms, tematiskas ekskursijas, tradīciju kopšana, koncertdarbība. Estētiska un iedvesmojoša vide, bagātais kultūras mantojums un dabas ainavas, kas spēj padarīt muižas teritoriju par unikālu vidi atpūtai, darbam un iedvesmai, radošās inteliģences, amatnieku, uzņēmēju pulcēšanās un darbības vietu. Radoša pieeja kultūras un mākslas izstāžu produktu veidošanā stimulē jaunu un oriģinālu ideju rašanos, piesaistot vietējo kopienu un arī cilvēku resursus ar augstāko profesionālo un māksliniecisko kvalifikāciju, kas veicina jaunrades procesa attīstību un, piesaistot jaunas mērķauditorijas, rada biznesa iespējas. Skolēniem ļoti patika iespēja būt ar klasi kopā, divu stundu izzinošā ekskursijā pa Lūznavas muižas telpām, būšanas prieks skaistajā parkā un pusdienas brīvā dabā. Daudziem skolēniem unikāli likās tas, ka pasaulē ir tik daudz sikspārņu sugu un ka sešas no tām ir sastopas Lūznavas muižā. Tālākais ekskursijas maršruts veda mūs uz skaisto Latgali, pilsētu Rēzekne. Šeit skolēniem tika piedāvāta iespēja iejusties arheologu lomā. Uzzināt gan dažādus vēstures faktus, gan arī reāli izmēģināt, cik grūta un sarežģīta ir šī profesija un cik daudz ir jāzina, lai kļūtu par arheologu. Nodarbības ilgums bija 60 minūtes. Praktiski darbojoties grupās, skolēni noskaidroja, ko var atrast zemes dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutās arheologa lomā un veica “izrakumus“ ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc tam analizējot atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļināja zināšanas par vēsturi, kultūrvēsturi, mācījās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret vidi. Skolēni tika sadalīti divās grupās, kamēr viena grupa pētīja zemes dzīles, otra devas uz mākslas izstādi “Pirmo reizi izstādē”. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar mākslas darbiem, lietām, priekšmetiem, rosinot attīstīt skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, tika mudināti mutiski izteikt gūtos iespaidus.

Notika arī praktiska darbošanās, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes līdzekļus. Kā atzina paši skolēni, viņi sajūtās kā īsti mākslinieki, jo šī atmosfēra, kura virmoja gaisā, bija brīnišķīga un neaizmirstama. Arī man, kā klases audzinātajai, bija iespēja vērot skolēnu praktisko darbošanos, tas radīja arī manī milzu gandarījuma sajūtu, jo skolēnu zīmējumi bija izdevušies tiešām lieliski.

5.d klases audzinātāja Aija Ancāne

“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

Comments


bottom of page