top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

5.m klases mācību ekskursija Gulbenes izglītojošajā un interaktīvajā centrā "Dzelzceļš un Tvaiks"

29.04.2022. 5.m klases skolēniem bija iespēja apmeklēt dzelzceļa muzeju Gulbenē, kas saucas "'Dzelzceļš un Tvaiks"'. Izglītojošā centrā gids pastāstīja par dzelzceļa veidošanos Latvijā, par tā uzbūvi, daudzajām profesijām, kas saistītas ar dzelzceļu.

Skolēni ar interesi un aizrautību apmeklēja piedāvātās stacijas. Lūk, dažu staciju nosaukumi: "Mašīnista reakcija", "Kas ir inerce?", "Dzelzceļš un drošība", "Dispičers, jeb kā tiek vadīta dzelzceļa kustība?", "Piekrauj vagonu!", "Kas ir Maglevs?", "Trīša mehānisms", "Tvaika katla modelis", "Iekustini lokomotīvi!" . Stacijā "Dzelzceļa biļetes" var katrs izprintēt savu neatkārtojamo un vienreizējo biļeti uz kurieni vien vēlas!

Iesakām arī citiem apmeklēt šo interesanto, izglītojošo un interaktīvo muzeju!


Maija Kondrāte

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comentários


bottom of page