top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Aizraujošs novembra pasākums

Rudens ir košu krāsu un aizraujošu notikumu laiks. Arī mūsu skolas dzīvē šis gada laiks ir pilns ar notikumiem, piemēram, ekskursijām. 1. novembrī mūsu 8.a klase kopā ar skolēniem 8.b devās ekskursijā uz LNB galvaspilsētu, lai attīstītu savas kompetences un iepazītos ar dažādām profesijām.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir nacionālas nozīmes kultūras, zinātnes un izglītības centrs. LNB pamatuzdevums ir veidot un saglabāt nacionālās un pasaules literatūras krājumu, nodrošināt tā ilglaicīgu un brīvu pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam un veicināt tā radošu izmantošanu. Vairāk nekā 4 miljonu vienību lielā LNB krājuma kodols ir Latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem, Latvijā izdotie, kā arī latviešu autoru darbi.

Bibliotēkas arhitekts Gunārs Birkerts. Mēs redzējām un apbrīnojām šī arhitekta darbu. Ēkas būvniecība tika uzsākta 2008. gada 20. jūnijā un pabeigta 2013. gada 20. decembrī. 2014. gada 18. janvārī akcijā “Gaismas ceļš – grāmatu draugu ķēde” no rokas rokā jaunajā bibliotēkā nonāca grāmatas no vecās bibliotēkas adreses Kr. Barona ielā 14. Apmeklētājiem bibliotēka durvis vēra 2014. gada 29. augustā.

LNB pamatfunkcija ir bibliotēka ar lasītavām, noliktavas telpām, personāla kabinetu un citām krājuma saglabāšanai un bibliotēkas darbībai nepieciešamajām telpām. Tāpēc uz bibliotekāra profesiju skatījāmies savādāk un ieraudzījām mūsdienīgo bibliotekāru, kuram ir vairāki uzdevumi – sniegt atbalstu informācijas meklēšanā, iemācīt  strādāt ar datubāzēm, kā tajās meklēt informāciju.

Šī gada 14. februārī visā Latvijā notiks par tradīciju kļuvusī karjeras izglītības akcija “Ēnu diena”. Īstenojot pasākuma norisi arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), akcijā jau piekto gadu piedalīsies un ar vērtīgām zināšanām dalīsies Gaismas pils darbinieki “Ēnu dienas” laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar kādu no 10 piedāvātajām LNB speciālistu profesijām un darbu, tādējādi uzzinot, kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt un kādi ikdienas pienākumi jāveic, piemēram, LNB direktoram, bibliogrāfiem, komunikācijas un multimediju speciālistiem, izstāžu un mākslas projektu veidotājiem, tīmekļa resursu redaktorei un citu amatu pārstāvjiem.

LNB ir vieta, kur uzzināsiet daudz jauna, noderīga un interesanta.

                                                                        8.a klases skolniece Kenija Belaja

Comentarios


bottom of page