top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ar interesi par notikumiem iepriekšējos gadsimtos Daugavpilī

Š. g. 30.maijā  4.d klases skolēniem ekskursija uz Daugavpili. Skolēni kopā ar skolotājām devās uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, lai programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros iesaistītos muzejpedagoģiskā nodarbībā “Senā skola” Latvijas skolas soma ietvaros.

       Vispirms skolēniem bija jāizdomā, kas mācījās skolā un kādu vecāku bērni varēja apmeklēt skolu. Nākošie jautājumi bija viens pēc otra. Atbildes uz tiem skolēni sniedza gan minot, gan izmantojot vecāku un vecvecāku stāstīto, gan arī atbildot uz uzvedinošiem jautājumiem. Sarunas gaitā ar gidu noskaidrojām, ka atšķirību starp seno skolu un mūslaiku skolu ir pietiekami. Daudzas nodarbes un mācību stundas ir līdzīgas arī mums. Skolēniem tika demonstrēti goda raksti, kuri pēc izmēra bija krietni lielāki, toties liecības bija mazākas nekā tagad. Stundas senāk bija garākas, jo lūgšanām arī bija jāatvēl laiks. Interesi radīja Vecā Stendera sastādītā „Bildu ābice”. Lai rakstīšana  būtu parocīga, spalva bija vajadzīga no zoss kreisā spārna. Izmēģinājām arī senās tintnīcas smagumu, vēlāk tintes pudelītes bija jau vieglākas. Skolēniem bija iespēja pašiem rakstīt ar spalvaskātu. Noslēgumā bērni  uzrakstīja sveicienu kādam mīļam cilvēkam uz 20.gs. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja ēkas kartiņas.

Kā otrs apskates objekts bija Daugavpils Skrošu rūpnīca. Ķieģeļsarkanajam tornim varējām sekot jau iekāpjot autobusā. Rūpnīca atrodas augstākajā un sausākajā pilsētas vietā. Jau pirmajā apskates telpā bija daudz sīku, smalku detaļu. Skolēniem gids pastāstīja, ka savienojot un atvienojot divas čaulītes, var iegūt specifisku skaņu, taču bērniem šis triks nepadevās. Skolēni jautāja, pētīja, mēģināja noteikt izejvielu smagumu. Iepazināmies ar rūpnīcas dziļo aku, kura palīdz veidoties apaļām lodītēm. Īsā filmiņā mums izstāstīja, kas notiek augstāk tornī.

Skolēni uzzināja, ka no torņa augšas  izkausētais materiāls cauri uzstādītajam sietam, kas piemērots katras skrots lielumam, tiek tecināts tievās strūklās, kas krītot uz leju sadalās vajadzīgajā formā.  Ekskursijas noslēgumā skolēni varēja izmēģināt šaušanu  pa skārda bundžiņām. Bija lepni par precīzajiem šāvieniem, kur varēja novērtēt redzēto darbībā.

Kl. audzinātāja Valentīna Škarstāne

Comments


bottom of page