top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ar Latviju sirdī!


2022. gada 11. novembrī, plīvojot svecīšu liesmām un plandot mūsu sarkanbaltsarkanajam karogam, rīta stundā tika atzīmēta Lāčplēša diena, kad tālajā 1919. gadā tieši šajā dienā jaundibinātās Latvijas Republikas karavīri izcīnīja vēsturisku uzvaru par Bermonta karaspēku.


“Uz ežiņas galvu liku,

Sargāj savu tēvu zemi...”


Skolas pagalmā uz brīdi atmodās un sāka dzīvot tā laika teiku tēli, mūs katru uzrunāja tautas vēsture, kura gadsimtiem ilgi klusā spītībā cīnījusies, lai nosargātu savu valodu, savas tautasdziesmas, savu tautas gudrību un tautas godu.

“Nebēdājiet, karavīri,

Sudrabota saule lec...”“Mazā bilžu rāmītī

Man ir bilde tava. Citas bildes pasaulē Man tik skaistas nava…”

/I. Ziedonis/


Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai, mazo klašu skolēni piedalījās kopīgā līdzdalības akcijā “Mazā bilžu rāmīti…” – zīmējot atklātnes, kas vienlaicīgi

bija katra skolēna izveidotais viņa Latvijas vērtību stāsts.

Katram tā bija sava pazīšanās zīme – kādam tā bija pilsēta, tautasdziesma, Latvijas Prezidents vai taurenis pļavā, bet visiem kopā tik daudz atslēgas vārdu, vedošu uz vienu pašu ļoti īpašu, nozīmīgu un skanīgu vārdu – LATVIJA.


Uz sarkanbaltsarkaniem

dzīpariem savērtās

atklātnītes rotāja

skolas vidi, apliecinot

to mīlestības un cieņas

izpausmi, kas dzīvo sirdī.


Lai arī šogad visi svētki ir pieklusināti, nenotiek plašas svinības, nav tik ierastās gatavošanās kņadas, gan klases, gan skola ir ietērpta svētku rotās. Svētki izdodas skaisti, ja veidojam tos paši – tā, kā to darījām 1. klašu Latvijas valsts svētku pasākumā.

Savu piederību valstij mazie skolēni apliecināja, dziedot valsts himnu. Svētku reizē pirmklasniekus uzrunāja skolas direktore Ilona Salmiņa, uzsverot, ka svētkos aktualizējas domas par mājām, par piederību, par paveikto.

Kopīgā sarunā atcerējāmies teiku par Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga rašanos, skolas direktore skolēnus iepazīstināja ar Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils 2. vidusskolas karogu.

Savas zināšanas pirmo klašu skolēni apliecināja, skatoties prezentāciju par Latvijas valsts simboliem. Īpašu pārsteigumu svētkos bija sagatavojis 1. klašu vokālais ansamblis “Varavīksne” skolotājas Aijas Ancānes vadībā. Ar priekšnesumiem uzstājās klašu kolektīvi, 1.e klases skolniece Uma Eglīte, kā arī 1.i klases skolnieks Reinis Valters deklamēja pašsacerētu dzejoli.

Mēs veidojamies šo kopīgo tikšanās reižu laikā un atstājam mantojumu. Mazliet mistiski skan, taču tā ir. Mantojumu – mācību par to, ka lielākā no visām gaismām ir dāsnas sirds gaisma.


Paldies klašu audzinātājām, mūzikas skolotājām Agnesei Levinskai un Aijai Ancānei par kopā būšanas prieku. Dzimtenes mīlestība, kā jebkura cita īstas mīlestības izpausme, dzīvo sirdī.


Jēkabpils 2. vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Straumeתגובות


bottom of page