top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

“Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija.”

16. novembrī 4.e klases skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja noskatīties koncertlekciju “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”, kuras laikā skolēniem bija iespēja caur dziesmu iepazīt Latvijas vēsturi, par laiku, kad Latvija ieguva brīvas, neatkarīgas valsts statusu.

Koncertlekcija skolēniem radīja patiesu interesi par Latvijas valsts pirmsākumiem. Par to liecina tas, ka skolēni uzdeva sev interesējošos jautājumus par to, kas ir atmoda, kāpēc 3.atmoda, tāpat radās jautājums – kāpēc, pēc bērnu domām, tik mīļas dziesmas tika aizliegtas un kādēļ dziesmas ir jāaizliedz?

Paldies pakalpojuma sniedzējiem – SIA Framest Music par izzinošu ceļojumu laikā!


4.e klases audzinātāja D. Voičonoka

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comments


bottom of page