top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Atraktīvs ceļojums seno arodu pasaulē

2022. gada 25.maijā 5.c un 5.e klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Krāslavas amatniecības centru, kurā viņi iepazinās ar senajiem arodiem un izmantoja piedāvātās iespējas darboties radošajās darbnīcās. Tas bija atraktīvs ceļojums seno arodu pasaulē.


Radošo darbnīcu meistari skolēnus iepazīstināja ar arodu tapšanas vēsturi, norādīja uz svarīgākajiem noteikumiem, kas jāievēro, strādājot ar piedāvātajiem materiāliem un darbarīkiem, kā arī izstāstīja dažus kuriozus atgadījumus. Tas skolēniem lika padomāt, cik nozīmīgi ir saglabāt seno arodu prasmes, kā arī rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu.


Darbojoties radošajās darbnīcās, skolēni izgatavoja suvenīrus, kas atgādinās par senajiem arodiem un klases kolektīva kopā pavadīto laiku. Darba procesā varēja novērot gan bērnu radošumu, gan izdomu, gan sadarbības prasmes. Starp spraiga darba momentiem skanēja smiekli, savstarpēji uzmundrinājuma vārdi, kā arī tika piedāvāta palīdzība. Tas bija aizraujoši!


Šīs teorētiskās un praktiskās nodarbības Krāslavas amatniecības centrā bija izzinošas un vērtīgas, skolēni tajās iesaistījās ar lielu interesi un aizrautību. Dzīves galvenā vērtība ir iemācīties savu darbu darīt tā, lai pašam ir interesanti un patīkami. Jo aizraujošāk to darīsi, jo patīkamām būs uz to noskatīties apkārtējiem.


Līga Vītola un Valentīna Škarstāne

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comentários


bottom of page