top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Baltā galdauta svētki

No sirds uz sirdi plūst miljoniem strautu, tie saplūst kopā un saucas par tautu…

Jēkabpils 2. vidusskolā maija mēnesī vienotās svinībās tika aizsākti Brīvības mēneša svētki, kad ikviens tiek aicināts apzināties savas un mūsu valsts brīvības vērtību.


Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu, pieminot 1990.gada 4.maiju, kad tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

Tā kā šos svētkus cilvēki rada sev paši un katrs pievieno savu devumu, 3.maijā kopīgi radīt svētku sajūtu un vienoties piederībā aicināja Jēkabpils 2. vidusskolas interešu izglītības kolektīvi. Apliecinot bezgala dziļu mīlestību pret savu zemi, saviem tuvajiem cilvēkiem un tautas mantojumu, svētku koncertā uzstājās 1.klašu vokālais ansamblis “Varavīksne” un jauniešu vokālais ansamblis “Atmiņu durvis” (kolektīva vadītāja Aija Ancāne), vokālais ansamblis “Smaidulīši” (Kristīne Studāne–Indriksone), zēnu koris “Tērcītes” (Agnese Levinska), meiteņu koris “Kā putni” (Gunta Davidovska), 2.-4.klašu koris “Balstiņas” un vokālais ansamblis “Kopā” (Maija Kondrāte). Paldies ikvienam klātesošajam par kopā būšanas prieku!


Svētku dienās Jēkabpils 2. vidusskola saņēma pateicību no Ārlietu ministrijas un tās sadarbības partneriem par skolēnu aktīvu dalību zīmējumu konkursā “Sargāsim Latviju kopā!”. Atzīmējot NATO dibināšanas 73. gadadienu, Latvijas dalības NATO 18. gadadienu un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas 5. gadadienu, konkursa mērķis bija rosināt bērnos un jauniešos interesi par NATO, Latvijas dalību NATO, kā arī veicināt drošības sajūtu, ko rada piederība organizācijai. Esam gandarīti par sākumskolas skolēnu lielo atsaucību, radošumu un būtisko ieguldījumu sava redzējuma par Latvijas drošību un aizsardzību paušanā.


Savukārt skolas vidē klašu kolektīvi vienojās kopīgā skolas noformējumā. Uz kabinetu durvīm katra klase izvietoja līdzdalības apliecinājumus, simbolizējot vienotu upes plūdumu cauri visai skolai. Tās bija gan sarkanbaltsarkanu ziedu vijas, plaukstiņu, taureņu vai sirsniņu atveidojumi, upes plūdumā izvietoti tik spēcīgi un svarīgi vārdi kā NEATKARĪBA, MIERS, VIENOTĪBA...

Balta svītra karogā, balts mākonis virs galvas un galdauts balts, ko klāt svētkiem pāri. Savā valstī, savā zemā balti un brīvi dzīvot.

Paldies par līdzdalību un piederību!


Jēkabpils 2. vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Straume

Comments


bottom of page