top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Brīnumainā vārdu pasaule

21.gadsimts ir kļuvis par augsto tehnoloģiju un interneta laikmetu. Sakarā ar to mūsdienu bērni ar katru gadu arvien mazāk un mazāk komunicē sarunājoties.

Skolēnu galvenais saziņas līdzeklis mūsdienās ir internets un sociālie tīkli, kuri veicina mutvārdu valodas degradāciju. Diemžēl ar katru gadu to skolēnu skaits, kuri māk pareizi un skaisti runāt, samazinās ar katastrofālu ātrumu. Skolēni ir aizmirsuši, bet daži pat nezina elementāras runas un ētikas normas saziņā, viņi neprot izteikt savas domas un pareizi veidot teikumus. Mūsdienu bērniem ir minimāls vārdu krājums, un viņi nemāk bagātināt savu vārdu krājumu ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un literāriem paņēmieniem.

Sakarā ar šīm problēmām šajā mācību gadā 2.a klasē notika interešu izglītības “Brīnumainā vārdu pasaule” nodarbības. Galvenais mērķis - skolēnu vārdu krājuma un gramatikas bagātināšana, domāšanas un iztēles attīstīšana ar dažādiem valodas līdzekļiem, valodas normu apguve un to praktiska pielietošana savā runā. Nodarbībās tika izmantotas spēles valodas attīstīšanai, vārdu krājuma papildināšanai, kā arī krustvārdu mīklas, rēbusi, kaleidoskopi. Nodarbībās bērni strādāja ar daiļliteratūru, skaidrojošajām un ortogrāfiskajām vārdnīcām, gatavoja dialogus un monologus.

Skolēnu atsauksmes:

“Šajā mācību gadā es kopā ar klasesbiedriem apmeklēju krievu valodas pulciņu. Tur mēs rakstījām domrakstus, risinājām rēbusus, pildījām interesantus uzdevumus, veidojām dialogus par doto tēmu. Man ļoti patika apmeklēt nodarbības.“ ( Saimons Sarulis)


“Man ļoti patīk krievu valodas nodarbības. Kāpēc? Tāpēc, ka varu labi iemācīties likumus un iemācīties rakstīt domrakstu. Mūsu skolotāja mums ļoti labi visu paskaidro un to interesanti klausīties. Man interesē un aizrauj krievu valoda. Es lasu daudz grāmatu.” (Sofija Sergune)


“Man patika krievu valodas pulciņš, tāpēc ka bija jāizdomā dialogi un jāraksta domraksti.”

( Roberts Gavrovskis )

“Mēs apguvām dažādas izzinošas tēmas. Iemācījāmies pareizi un skaisti veidot tekstu, rakstīt domrakstus. Mācījāmies burtu vēsturi. Uzzināju daudz jauna. Man ļoti patika!” (Ariana Skeranska)

Interešu izglītības pedagogs Jeļena Džeikuna

Comments


bottom of page