top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ciemos pie latviešu tautas dižgariem

2023. gada 27. septembra saulainajā rītā Jēkabpils 2. vidusskolas 5.i un 5.e klase kopā ar savām klases audzinātājām Solvitu Soroku un Kristīni Studāni- Indriksoni sēdās autobusā, lai dotos uz Madonas novada Ērgļu pusi. Tur mūs jau gaidīja gan “Brakos”, gan “Meņģeļos”.

Uz “Brakiem”, Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju, skolotāja ieplānoja braucienu jau pavasarī, tāpēc vasaras izlasāmo grāmatu sarakstā bija arī R. Blaumaņa pasaka “Velniņi”.”Braki” ir Vidzemes augstienes Ērgļu pagasta viena no skaistākajām vietām, kur dzīvojis un radoši darbojies latviešu klasiķis Rūdolfs Blaumanis . Memoriālais muzejs “Braki” dibināts 1959. gadā, visas ēkas ir restaurētas un veidotas tā, kā tas ir bijis rakstnieka dzīves laikā. Ļoti aizraujoša bija muzejpedagoģiskā nodarbība “Velniņu darbi un nedarbi”, kur vairums skolēnu tika pie lomām improvizētā teātra izrādē par velniņiem. Interesanti bija izložņāt seno laiku ēkas, piemēram, riju, un uzzināt, cik smagi senos laikos bija jāstrādā. Braku taka aizveda mūs uz Zibensšķelto akmeni, pa kuru virszemē esot izkļuvuši velniņi…

Turpat netālu no “Brakiem”, apmēram 5 km attālumā, Pulgožņa ezera krastā, ir citu dižgaru – latviešu mūzikas pamatlicēju brāļu Jurjānu – muzejs “Meņģeļi”. Šeit dzimuši četri brāļi Jurjāni – Pēteris , Andrejs , Juris un Pāvuls, kuri kļuvuši par latviešu mūzikas kultūras pamatlicējiem. Viņu tēvs bijis visā apkārtnē iecienīts audējs, muzejā ir saglabājušās viņa stelles. Par to, ka aušana ir fiziski smags darbs, varēja pārliecināties katrs no skolēniem, iemēģinot roku paklāja aušanā, tā ierakstot mūsu skolas vārdu raibajā muzeja apmeklētāju seģenē. Skolēni ar azartu iesaistījās muzeja darbinieces organizētajā dažādu mūzikas instrumentu “orķestrī”, nospēlējot oriģinālu skaņdarbu! Mūzikas skolas audzēkņi īpaši novērtēja iespēju nospēlēt kādu skaņdarbu uz senlaicīgām klavierēm. Muzeja teritorija aizņem 8,6 ha. Tajā apskatāmi 1998.gada Dziesmu un deju svētku objekti “Dziesmu kalns” un “Gaismas ritenis”.

Vēl tikai kārtīgs pikniks laukumiņā pie Brakiem, un lielisku iespaidu bagāta diena dodas mājup…

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” un Jēkabpils novada pašvaldībai par šo iespēju!

Solvita SorokaComments


bottom of page