top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Cienījamie Jēkabpils 2.vidusskolas 1.līdz 4.klašu audzēkņu vecāki!

Veselības veicināšanas pasākums “Interaktīvu nodarbību cikli par regulāru fizisko aktivitāšu un citu veselīgu dzīvesveida paradumu nozīmi ikdienā bērniem grupās”


Projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) tiek organizēts veselības veicināšanas pasākums “Interaktīvu nodarbību cikli par regulāru fizisko aktivitāšu un citu veselīgu dzīvesveida paradumu nozīmi ikdienā bērniem grupās”.

Nodarbību mērķis - izglītot bērnus par:

· fizisko aktivitāšu, t.sk., vingrošanas pozitīvo nozīmi ikdienā, un fizisko aktivitāšu kā svarīgu dienas režīma sastāvdaļu, lai saglabātu veselību un novērstu veselības problēmu attīstību;

· nepieciešamību ievērot citus veselīga dzīvesveida paradumus kā pareiza dienas režīma sastāvdaļas (miegs, atpūta, higiēna, ēdienreižu skaits u.c), t.sk., cik svarīgi (un kā) ierobežot (samazināt) mobilo ierīču lietošanas laiku.

Pasākums tika uzsākts 2021.gadā, turpinājās 2022.gadā un šogad tiks organizētas trešā pasākumu cikla nodarbības. Pasākumu laikā Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils 3.vidusskolas 1.līdz 4.klašu audzēkņiem tiek nodrošinātas interaktīvas nodarbības (katru gadu viena nodarbība katram kolektīvam).


Jēkabpils 2.vidusskolā nodarbības 1. – 4.klašu kolektīviem tiks organizētas no 26.septembra līdz 29.septembrim.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Comments


bottom of page