top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Digitālā koncertlekcija "Es mīlu Tevi, Latvija!"

Šī gada 9. maijā 4.c klases skolēni piedalījās digitālajā koncertlekcijā “Es mīlu Tevi, Latvija”. Tā ilga 40 minūtes.


Nodarbības laikā bija iespēja uzzināt plašāk par Latvijas novadiem, ievērojamām personībām. Nodarbību papildināja interesanti jautājumi par Latviju, piemēram, ko nozīmē dažādi latviešu senvārdi. Skolēnos šie jautājumi raisīja lielu interesi, kā arī gandarījumu, ja atminēja pareizi. Papildus tam skolēniem bija iespēja dejot līdzi un iemācīties vienkāršu deju, sadaloties pāros. Pozitīvas emocijas raisīja arī iespēja atminēt dziesmas un dziedāt līdzi šīm pazīstamajām latviešu dziesmām.


Šī digitālā koncertlekcija ir lieliska iespēja ne tikai gūt papildus zināšanas saistībā ar Latviju, bet arī raisīt skolēnos interesi, prieku, gandarījumu, kā arī veicināt klases saliedētību, dziedot kopā latviešu dziesmas.


4.c klases audzinātāja Zaiga Kaulakane

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Комментарии


bottom of page