top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Drošs ceļš uz skolu

Jaunais mācību gads pirmo klašu skolēniem sācies ar daudziem pārsteigumiem, jaunatklājumiem un, protams, arī ar atbildīgiem pienākumiem. Šī mācību gada laikā vairāk nekā 300 reižu skolēns mēros ceļu no mājām uz skolu un atpakaļ, tāpēc viens no svarīgākajiem ir personīgās drošības jautājums, ko nepieciešams pārrunāt ar ikvienu, kurš sācis skolas gaitas.

30.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolā viesojās pašvaldības policijas pārstāvji, lai atkārtoti aktualizētu skolā un ģimenē mācītos drošības jautājumus, jo zināšanas veidojas un nostiprinās praksē. Kopīgā sarunā tika izrunāta droša ielu šķērsošana, ievērojot gājēju pārejas un luksofora gaismas signālus, atstarotāju lietošana, palīdzības tālruņa 112 izmantošana. Skolēni varēja uzdot jautājumus, dalīties savā pieredzē, pārrunājot rīcību neierastās situācijās. Vislielāko prieku 1.klašu skolēniem sagādāja iespēja iekāpt policijas mašīnā un izmēģināt saziņu ar rācijas palīdzību.

Tikšanās noslēgumā katrs skolēns saņēma atstarojošo drošības vesti un bukletu “Drošs ceļš uz skolu” - ceļvedi vecākiem un bērniem par galvenajiem drošības jautājumiem.

Sarmīte StraumeComments


bottom of page