top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Dzeja vieno!

Updated: Sep 27, 2022

“Dzeja vieno pāri paaudzēm un laikiem. Dzeja vieno valodā, vieno starp un pāri valodām, dodot savu balsi tiem, kurus mēs citādi nesadzirdētu…” - saka dzejnieks Edvards Kuks.


Arī Jēkabpils 2. vidusskolā no 12. līdz 16. septembrim norisinājās Dzejas dienas ar brīnišķīgu iespēju daudz vairāk nekā ierasti lasīt, publiski uzstāties, sacerēt, rakstīt dzejoļus, izceļot kādu autoru vai dzejas rindas, tādā veidā veicinot interesi par intensīvāko literatūras žanru.


Nedēļas garumā ikviens mācību priekšmeta skolotājs tika aicināts mācību stundu uzsākt, nolasot savu mīļāko dzejoli un aicinot uzdrīkstēties arī skolēnus. Ik gadu septembra mēnesī tie ir svētki, kas ļauj dāvināt un saņemt dāvanā dzeju, tuvinot visus, kas vēlas darboties. Par to liecina daudzkrāsainās kļavu lapas, kas skolas vidē ne tikai rotā kabinetu durvis, arī personiskā veidā nodod skolēnu vēstījumu lasītājiem.


Visi, kam bija krītiņš un vēlme atstāt dzejas rindas citu priekam, varēja skolas pagalmā uz trotuāra rakstīt dzejoļus vai piedalīties dzejas lasījumos. Tā ir tradīcija, kas iedrošina izteikties ikvienu, kas vēlas kļūt par dzejnieku un veikt pirmos mēģinājumus dzejas rakstīšanā. Tā ir iespēja ieraudzīt pasauli citādu – un to ir iespējams darīt ar dzejas un literatūras palīdzību.


Lai patīkama tikšanās ar dzeju arī Jums, lasot skolēnu radošos darbus!

 

Rudens

Rudenīti, cik tu skaists -

Dažreiz strādīgs, dažreiz slaists.

Darbu darāmu tev daudz,

Visus lielā talkā sauc.


Kartupeļi jānovāc,

Tad tik visus darbus sāc.

Tālāk seko burkāni,

Bietes, varbūt banāni.


Māju pagalmos kļūst kluss,

Termometros pazūd pluss.

Rudens dabu iekrāso,

Ziemai gatavo viņš to.

Koku lapas ātri krīt,

Kastaņi tik skaisti spīd.

Peļķes mirdz kā ledus pils,

Debess apvārsnis kļūst zils.


Tāds nu gadalaiks ir šis,

Otra tāda nebūs vis.

Jābauda mums mirklis īss,

Paskries garām viens, div’, trīs.

/Katrīna Sprindža 6.e klase/

 Skola

Burtiņi, cipariņi saplūst visi kopā.

Burtiņi ir locīgi,

Burtiņi ir jocīgi,

Cipari ir domīgi,

Cipari ir šķobīgi.

Labi tas, ka visi skolā.

/Renārs Pavļukevičs 3.c klase/
 

Rudens darbi

Kāpēc ārā krāsainas lapas?

Tāpēc, jo rudens ir klāt.

Mans mīļākais gadalaiks!

Iesim ārā lapas grābt!

/Liene Bīrīte, 2.i klase/

 

Rudens un skola

Rudens nu ir klāt!

Beidzot skolas laiks ir klāt.

Mamma ceļ agri,

Es esmu priecīgs arī.

/Reinis Valters, 2.i klase/

 Burvju ūdens

Es pildu mājas darbu, bet, ak vai, ūdens!

Kas tagad būs? Ak vai, ak vai!

Atceros, uz krūzes bija rakstīts,

Burvju ūdens!

/Gabriela Ķēniņa, 2.i klase/
 Atkal skola

Nu vasara ir galā,

Rudens atkal sācies.

Atkal sācies jaunais mācību gads.

Ceru, ka tas būs labs.


Vēlu visiem pacietību

Lai visiem daudz darbu.

Lai būtu labas atzīmes

Un atkal draugu daudz!

/Aleksis Rubenis, 3.c klase/
 

Sunītis

Man vakar bija dzimšanas diena.

Man uzdāvināja sunīti.

Mēs šodien iesim pastaigā,

Mans sunītis vislabākais!

/Sofija Ūbele, 2.i klase/

 

Briedis un bite

Briedis gāja uz mežu,

Satika biti pie aveņu krūma.

Briedis gāja garām,

Bite lidoja līdzi.

/Baiba Baltā, 2.i klase/

 

Māsa pirmajā klasē

Māsa mācas pirmā klasē,

Viņai labas atzīmes.

Viņai ļoti patīk skola,

Viņa grib būt otrajā klasē.

/Aleksandrs Artemjevs, 2.i klase/

 Mani klases biedri