top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Eko gleznošana

Daba mums piedāvā plašu un krāsainu materiālu daudzveidību. Vizuālās mākslas stundās un interešu izglītības nodarbībās var strādāt dažādās tehnikās, izmantojot dabas piedāvātos materiālus. Tas ir daudz interesantāk un saistošāk pašiem skolēniem, jo izrādās, ka gleznošanai vajadzīgie materiāli ir tepat - gan dārzā un pļavā, gan pagrabā, gan virtuves plauktā.

Nodarbībās bērniem tiek dota iespēja atklāt, kā dabā sastopamos materiālus izmantot, apzināties, ka materiālu gleznošana veicina māksliniecisko iemaņu attīstību, tādā veidā sekmējot radošus atklājumus par tikko iepazīto gleznošanas tehniku un materiālu, kas ietver praktisko darbu, uzdevumus un darba noformēšanu.


Man, kā skolotājai, ir svarīgi, lai pašiem skolēniem darba process būtu interesants un aizraujošs. Līdz ar to katrā stundā tapa praktiskais darbs, kur skolēni glezno radošu darbu, pielietojot dažādus gleznošanas paņēmienus, izmantojot garšvielas, dažādu augu lapas, ziedu daļas, augļus, sēklas un saknes, panākot dažādību krāsu toņu niansēs. Citās stundās izmēģinājām neparastās zīmēšanas tehnikas: frotažš, monotopijas, blotografija, bitkarte, gēla grafika, marmora, frottege. Nodarbību noslēdzam ar sarunām un diskusiju par krāsu toņu dažādību, augu izvēli, par veiksmēm un neveiksmēm radošajos darbos. Skolēni salīdzina, ar ko atšķiras gleznošana ar sedzošām krāsām no gleznošanas ar akvareli. Tā ir iespēja uzdrīkstēties, eksperimentēt un meklēt netradicionālus mākslas darbu izveides ceļus.

Nodarbībās aktualizētas tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade, pašvadīta mācīšanās. Mans mērķis bija rosināt skolēnus atklāt un iepazīt dažādu augļu, ogu un dārzeņu sulas kā netradicionālas un interesantas krāsas gleznošanai; iepazīstināt un izmēģināt jaunus zīmēšanas paņēmienus, izmantojot citus materiālus.

Autors: J.Mazurevičaコメント


bottom of page