top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ekskursija uz Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju

2022. gada 8. novembrī notika Jēkabpils 2. vidusskolas 5.m klasei organizētā ekskursija uz Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju. Šajā ekskursijā skolēni uzzināja par savu senču tradīcijām, kā arī par to, kā viņi dzīvoja. Skolēni guva gandarījumu, krāsojot materiālus un pastaigājoties pa muzeju – spēlējot senlatviešu bērnu spēles. Skolēni darbojās praktiski, minot, ko darīja ar konkrētajiem priekšmetiem, kā arī pēc tam personīgi mēģināja to paveikt. Paldies Jēkabpils 2.vidusskolai par iespēju paplašināt skolēnu redzesloku dabas bagātību jomā un iegūt zināšanas par senču dzīves stilu un spēlēm. 5.m klases audzinātāja Evija Spuriņa

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

bottom of page