top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ekskursija uz Līgatni

Šī gada 23.maijā mēs, 8.a un 8.b klases skolēni, kopā ar klases audzinātājām devāmies ekskursijā uz Līgatni. Mūsu ekskursijas mērķis bija apskatīt slepeno padomju laika bunkuru un ļauties skaistās dabas un jaukās pavasara dienas baudīšanai Vienkoču parkā.


Pirms ekskursijas interneta vietnēs apskatījām pieejamo informāciju par padomju laika slepeno bunkuru. Bunkurā mums patika gida stāstījums. Viņš prata visus ieinteresēt, jo stāstīja aizraujoši un ar humoru. No gida stāstījuma uzzinājām par Latvijas vēstures sarežģīto posmu, atkārtojām jau zināmos Latvijas vēstures faktus un bagātinājām savu latviešu valodas leksikas krājumu, jo gida pakalpojumus izmantojām latviešu valodā. Bunkurā varējām novērtēt, kādas bija tā laika komunikācijas iespējas un kādi bija izdzīvošanas apstākļi. Interesanti, ka virszemē uz bunkura ir rehabilitācijas centra ēka.


Vienkoču dabas parkā ieguvām jaunas zināšanas par dabas veidojumiem, amatiermākslu un Līgatnes papīrfabriku. Dabas taka bija ļoti līkumaina, un vietām bija pat grūti pārvietoties laikam tāpēc, ka bijām jau noguruši.


Dažu skolēnu atziņas:

· Ļoti interesanti stāstīja gids par pazemes ēku – bunkuru. Tas atrodas 9 m zem zemes. Tajā esot 90 telpas, bet mēs bijām kādās 8 telpās. Nedaudz bailīgi ir atrasties pazemē.

· Izstaigājām interesantākās telpas, īpaši gaisa padeves telpu.

· Dabas takās apskatījām Līgatnes seno laiku būves miniatūrā, ieskatījāmies mazajās mājiņās. Agrāk cilvēki dzīvoja lielās ģimenēs, tāpēc vietas bija ļoti maz.

· Vienkoču parka gide stāstīja interesanti par uguns svētkiem, kuri notiek katru gadu, un tad Vienkoču parks tiek izgaismots naktī.

· Ļoti patika skaistā daba un atpūta brīvdabā. Laiks bija ekskursijai labvēlīgs.

8.a un 8.b klases skolēni

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comments


bottom of page