top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ekskursija uz Latgales sirdi – Rēzekni

2023. gada 18. maijā Jēkabpils 2. vidusskolas 4.e un 4.i klase kopā ar savām audzinātājām Solvitu Soroku un Ilvitu Rulieti devās ekskursijā uz Latgales galvaspilsētu Rēzekni. Pirmā pieturvieta – Latgales vēstniecība GORS. Daudzi šo augsta līmeņa akustisko koncertzāli apmeklēja pirmo reizi. Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros šeit noskatījāmies animācijas filmu “Zelta zirgs”, kas uzņemta pēc Raiņa lugas motīviem. Vēlāk, kad literatūras stundās būs jāanalizē šis literārais darbs, bērni varēs atsaukt atmiņā redzēto filmu. Filma visiem patika, tikai žēl, ka skolotājas neļāva pirkt popkornu…

Tālāk kājiņām devāmies uz Latgales kultūrvēstures muzeju, kur sadalījāmies pa klasēm – kamēr vieni iepazinās ar muzeja izstādēm (Latgales keramikas ekspozīciju, Aleksandra Bondarenko fotoizstādi, pamatekspozīciju “Rēzekne laikmetu griežos”, Alinas Petkunas gleznu izstādi “Katram sava enerģētika”), otri piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā par senajām spēlēm, rotaļām un mūzikas instrumentiem. Skolēni labprāt izmēģināja vilciņa griešanu, bumbu ripināšanu, svilpaunieku pūšanu, kā arī spēlēja “Runkuļu raušanu” un gāja rotaļā, spēlējot senos mūzikas instrumentus. Bija jautri!!!

Pēc muzeja apmeklējuma piestājām pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai” jeb “Latgales Māras”, ko skaisti rotāja tumšsarkanu un baltu tulpju stādījumi.

Un tad – aidā piknikā pie Kovšu ezera!

Tā bija lieliski pavadīta diena!

Solvita SorokaProgrammas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

bottom of page