top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Esi drošs!

3. novembrī 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e un 2.i klasei notika kopīgs pasākums „Esi drošs”. Pasākuma laikā skolēni nostiprināja savas zināšanas, kā rīkoties dažādās dzīves stituācijās. Darbošanās notika jauktās klašu komandās. Kopā skatījāmies video sižetus par drošu uzvedību. Komandas pildīja uzdevumus. Skolēniem likās interesanti, pat smieklīgi skolotāju demonstrējumi, pēc kuru noskatīšanās bija jāizvērtē, vai skolotāji demonstrē drošu, vai nedrošu uzvedību. Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma pateicību kā apliecinājumu drošai uzvedībai. Visi kopā nonācām pie secinājuma – pirms dari – DOMĀ!

2.i klases audzinātāja Anda Jurgeviča


bottom of page