top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Esi sveicināta, matemātika!

Jēkabpils 2.vidusskolas interešu izglītības pulciņu “Domā radoši!” apmeklē skolēni, kas vēlas padziļināt izpratni par matemātikas daudzveidību. Nodarbības dod iespēju skolēniem paplašināt zināšanas dažādās matemātikas jomās, iepazīstināt skolēnus ar loģisko uzdevumu risināšanas paņēmieniem un dažādām netradicionālām uzdevumu atrisināšanas metodēm.

2023.gada 10.februārī interešu izglītības nodarbību dalībnieki organizēja matemātikas pasākumu 5.klasēm, pirms tam veicot nopietnu sagatavošanās darbu, jo pašiem nācās meklēt, izveidot, atrisināt un pasākuma noslēgumā arī vērtēt izveidotos uzdevumus. Piekto klašu skolēniem vajadzēja strādāt komandās un salikt puzli, veidot no figūrām trijstūri un kvadrātu, izlabot romiešu ciparus, risināt piemērus, izmantojot kalkulatoru, sakārtot burtus pareizā secībā, atrast burtu vērtības, mest šautriņas. Kā atzīst pasākuma dalībnieki, vislabāk patika mest šautriņas, jo daži to darīja pirmo reizi. Patika arī atcerēties romiešu ciparus. Ar lielu prieku skolēni salika puzli. Vislabākos rezultātus uzrādīja 3 komandas: Tīkls, Kariņi un Enerģija.

Paldies pasākuma dalībniekiem par aktīvu darbošanos un tiesnešiem par pacietību, matemātisko spēju, intelektuālo un radošo spēju attīstību, ticību saviem spēkiem.

Interešu izglītības nodarbību vadītāja Ilze Eglīte

Comments


bottom of page