top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Fakultatīvs “Matemātikas pasaule

Lai bērniem būtu vieglāk apgūt un risināt matemātiskus uzdevumus, nepieciešams papildināt matemātiskās zināšanas ārpus stundām. Te var palīdzēt fakultatīvs “Matemātikas pasaulē”, kas palielina dalībnieku matemātisko redzesloku un erudīciju. Fakultatīvā piedalījās skolēni no trešās klases.

Fakultatīvs ”Matemātikas pasaulē” saturs bija vērsts, lai radītu interesi par mācību priekšmetu, attīstīt novērošanas prasmes, ģeometrisko skatījumu, mācēt analizēt, spriest, pierādīt un risināt uzdevumus radoši. Uzdevumu risināšanas laikā bērni mācās saskatīt vienādo un atšķirīgo, saskatīt izmaiņas, veidot secinājumus. Kopējs darbs skolotājai ar skolēniem- tā ir iespēja iemācīt skolēniem spriest, šaubīties, domāt un mēģināt pašiem atrast atbildes uz jautājumiem.

Fakultatīvs “Matemātikas pasaule” ņem vērā skolēnu attīstības īpatnības. Nodarbību laikā ir svarīgi atbalstīt bērnu sadarbību savā starpā( iespēju pieiet vienam pie otra, pārrunāt uzdevumus un dalīties ar viedokļiem). Skolēni izrādīja vēlmi apgūt jaunas zināšanas un ar interesi apmeklēja fakultatīvu.

Šeit var lasīt bērnu atsauksmes par “Matemātikas pasaulē” fakultatīvu:

 

“Man patīk matemātikas fakultatīvs. Mēs apguvām dažādu uzdevumu risinājumus. Gribu piedalīties olimpiādēs.”  (Sofija Sergune).

“Man ļoti patīk šis fakultatīvs, jo ir iespēja daudz ko uzzināt un stundās būs vieglāk risināt uzdevumus. Vēl mēs risinājām loģiskās domāšanas uzdevumus.”(Ariana Skeranska)

“Es apmeklēju šo fakultatīvu, tāpēc ka man patīk apgūt jaunas prasmes uzdevumu risināšanā. Es to daru , jo man ir interesanti.”       (Damirs Butorins)

“Man patīk apmeklēt matemātikas fakultatīvs, jo, ja nesaprot kaut ko stundas laikā, pulciņā risinot uzdevumus kļūst skaidrāk. Patīk kopā ar skolotāju risināt dažādu grūtību uzdevumus.”     (Andželīna Račko)

“Man ļoti patīk matemātikas fakultatīvs, jo es iegūstu daudz zināšanas un ceturtajā klasē man būs vieglāk mācīties matemātiku.”  (Kirils Zubovs)

“Es vēlētos , lai arī citu trešo klašu skolēni apmeklētu šo fakultatīvu, jo šeit var apgūt daudz ko jaunu.”   (Anastasija Šlautere)

“Man patīk matemātikas fakultatīvs, jo uzdevumi palīdz attīstīt domāšanu. Dažreiz ir grūti uzdevumi, kuri man nepadodas, bet skolotāja palīdz tos atrisināt.”  (Timurs Einoris)

“Man patīk matemātikas fakultatīvs. Patīk risināt grūtus piemērus, bet grūtus teksta uzdevumus- nē. Teksta uzdevumos daudz jālasa un jādomā.”   (Roberts Gavrovskis)

 

Jeļena Džeikuna

Comments


bottom of page