top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Grauda ceļš līdz skolai

Lai veicinātu skolēnu zināšanas un interesi par lauksaimniecības jomu un tās sniegtajām karjeras iespējām, kā arī mazinātu sabiedrībā pastāvošos stereotipus par zemnieku darbu mūsdienās, skolu programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros BASF sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” 2022. gada 1. decembrī Jēkabpils 2. vidusskolā īstenoja pasākumu “Lauku diena skolā”.

Dienas laikā 5., 6. un 9.klašu skolēniem notika dažādas izzinošas aktivitātes.

Uzņēmuma BASF vieslektore, agronome Agnese Būka, 5. un 6. klašu skolēnus iepazīstināja par BASF ieguldījumu lauksaimniecībā. Tā ir plaša atbalsta programma, kas ļauj lauksaimniekiem iegūt labāku ražu, izstrādājot ilgtspējīgus un inovatīvus produktus. BASF izdevumi pētījumiem un attīstībai 2021. gadā sasniedza 2,2 miljardus eiro. Skolēnus pārsteidza fakts, ka viena aizsardzības līdzekļa izstrāde prasa vairāk nekā 10 gadus un izstrādes procesā tiek veikti līdz 300 pētījumiem. Skolēni ar interesi iepazina Latvijas sējumos audzēto graudaugu un kultūraugu sēklas.

Zemnieka Elvja Lazdiņa vieslekcijā 9. klašu skolēniem tika akcentēta lauksaimniecības būtiskā loma darba tirgū un reģionālajā ekonomikā. Īpaši svarīga nozare tā ir šobrīd, nestabilas ģeopolitiskas situācijas laikā, jo pārtika ir pirmās nepieciešamības prece.

Paralēli lekcijām 1. līdz 3. klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja darboties interaktīvā stendā “Grauda ceļš līdz maizei”. Izglītojošie stendi rosināja praktiski darboties un uzzināt, kā zemnieku darbs atšķiras atkarībā no gadalaikiem, cik ilgi un kas nepieciešams, lai pagatavotu maizes klaipu.

Lai uzzinātu, kā skolēniem patikusi šī diena, kā arī lai pateiktos par uzņemšanu un uztaisītu kopbildi, pasākuma beigās uz noslēdzošo nodarbību tika aicināta katras iesaistītās klases komanda 3 cilvēku sastāvā.

Paldies skolu programmas “Dzīvei gatavs” radošajai komandai par sadarbības iespējām un iniciatīvu skolēnu izpratnes veidošanā par lauksaimniecību, kas vienlaicīgi apvieno gan uzņēmēja, mehāniķa, IT speciālista, agronoma, grāmatveža, pārdevēja, traktorista, sinoptiķa, gan reizēm skolotāja, psihologa un aktiera profesijas.

Jēkabpils 2. vidusskolas direktores vietniece Sarmīte StraumeOpmerkingen


bottom of page