top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Iekļaujošā izglītība Rumānijā


Erasmus + projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060297 ietvaros laikā no 2022.gada 16.maija līdz 2022.gada 22.maijam mums – pedagoģei Klavdijai Mičko, Jēkabpils 2.vidusskolas direktorei Ilonai Salmiņai un Jēkabpils izglītības pārvaldes vadītāja vietniecei, bija iespēja piedalīties mācību darba ēnošanā Rumānijā, Breilā.

Atbilstoši projekta mērķiem tika iepazītas jaunas darba formas iekļaujošā izglītībā, pilnveidota pieredze izglītības darba organizācijā un uzlabotas svešvalodu zināšanas.

Jēdziens "iekļaujošā izglītība" Rumānijā tiek saprasts līdzīgi kā Latvijā, t.i. skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušana izglītībā, sabiedrībā un kultūrā. Projekta dalībniekiem notika darba plānošana, kā arī diskusijas projekta tēmas ietvaros. Valstī darbojas vairākas speciālās skolas.

Mobilitātes laikā viesojāmies Breilas Nacionālajā koledžā “Ana Aslan”, kurai ir plaša pieredze iekļaujošā izglītībā. Skolas direktore, direktora vietniece un pedagogu pārstāvji informēja par iekļaujošās izglītības aspektiem. Notika diskusija par projekta tēmas jautājumiem. Pēc tās skolas vadība iepazīstināja ar skolas infrastruktūru: bibliotēku, klašu telpām, sporta zālēm, skolotāju istabu, telpām, kurās organizē nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem. Šajā skolā tika apmeklētas mācību stundas klasēs, kurās tika iekļauti skolēni ar mācīšanās traucējumiem. Nodarbības vērstas uz praktisko darbošanos, tās notiek neuzspiesti, ieinteresējot bērnus.

Breilas ģimnāzijā “Sfantul Andrei” apmeklējām mācību stundas un nodarbības, kurās mācās bērni ar mācīšanās grūtībām. Skolas direktore, stāstot par skolas misiju, uzsvēra, ka svarīgi ir integrēt vispārizglītojošajās klasēs skolēnus ar mācīšanās grūtībām un tos, kuriem ir lēns mācīšanās temps. Šiem skolēniem un skolēniem ar uzvedības traucējumiem, atļauts stādāt speciālā pedagoga vadībā, pārbaudes darbus veikt atsevišķā telpā.

Skolēniem ar speciālām vajadzībām, īpaši tiem, kuriem ir komunikācijas problēmas, nepieciešama pastāvīga psiholoģiskā palīdzība. Skolēniem, kuriem vērojamas uzvedības problēmas, ir ieteicama speciālā skola.

Speciālā pedagoģe iepazīstināja ar Breilas Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma veidlapu. Rumānijas iekļaujošās izglītības sistēmas pedagogu un speciālistu sadarbības centrā tiek izvirzīts audzēknis ar savām specifiskajām grūtībām un vajadzībām, tādējādi viņš tiek iekļauts vispārizglītojošajā skolā vai ieteikts izglītoties speciālajā skolā.

Nedaudz iepazināmies arī ar Breilas pilsētas kultūru un tradīcijām, apskatījām dažus pilsētas vēsturiskos objektus. Breila ir pilsēta, kas atrodas Rumānijas dienvidaustrumos, Donavas upes kreisajā krastā. Pilsētā ir 180 000 iedzīvotāju. Iepazināmies ar vairākām pievilcīgām vietām pilsētā: Marijas Filoti teātri, Publisko dārzu, Pieminekļu parku, Donavas krastmalu.

Dalība šajā projektā bija vērtīga, jo varējām apgūt jaunas zināšanas un darba metodes iekļaujošā izglītībā.


Rumānijas mobilitātes dalībnieču vārdā: K.Mičko


留言


bottom of page