top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Iekļaujošā izglītība. Vācijas pieredze.


No 21.06.2022. līdz 27.06.2022. piedalījos Erasmus+ mobilitātes projektā “Iekļaujošās izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060297 Berlīnē, lai iepazītos ar Vācijas izglītības sistēmu un iekļaujošo izglītību valstī.

Mobilitātes laikā pilnveidoju savas profesionālās kompetences multikulturālā vidē, sadarbojoties ar kolēģiem no Grieķijas.

Projekta laikā iepazīstinos ar Vācijas izglītības sistēmu valstī un konkrēti Berlīnē. Runājot par izglītību valstī, Vācija saskaras ar vecāku nevēlēšanos savus bērnus izglītot iekļaujošajā izglītībā. Līdzīgi kā Latvijā ir grūti pārliecināt daļu vecāku rast piemērotāko izglītības pieeju bērniem.

Komandējuma laikā apmeklēju divas mākslas skolas, vispārējās izglītības skolu Alexander Puschkin Gesamtschule. Devos uz Loulou-Begegnungsort centru, kuru apmeklē imigranti no dažādām valstīm un centra darbinieki palīdz cilvēkiem iekļauties sabiedrībā- visi kopā mācās vācu valodu, kā arī imigrantiem tiek sniegta palīdzība veselības aprūpes jautājumos.

Ļoti interesanta bija ekskursija Berlīnes izglītības ministrijā, kuras laikā tiku iepazīstināta ar izglītības ministrijas galvenajām funkcijām, proti, viena no tām ir izpēte un pētniecība. Bija iespēja redzēt nākotnes ēdienu, apģērbu gatavotu no koksnes, velosipēdu gatavotu no bambusa, tāpat aizstājēju plastmasai.

Berlīne ir ļoti daudzveidīga pilsēta. Mobilitātes laikā apskatīju pilsētas ievērojamākās vietas, devos uz muzejiem. Brīvajā laikā apmeklēju Potsdamu un apskatīju pils iekšieni.

Lieliska iespēja bija komunicēt ar cilvēkiem vācu valodā, kuri bija vienmēr laipni un atvērti sarunai.

Esmu priecīga par iespēju piedalīties šajā projektā, pilnveidoju savas zināšanas par Vāciju, par iekļaujošo izglītību valstī, pielietoju vācu un angļu valodas zināšanas praksē, iepazinu dziļāk Vācijas kultūrvērtības.

28.06.2022.


Skolotāja Velta StepiņaComments


bottom of page