top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Iespēja iegrimt vēsturē

Š.g.19.maija rīta agrumā programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 6.a un 6.b klases skolēni pacilātā noskaņojumā devās ekskursijā uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, lai piedalītos programmas pasākumos: nodarbībā „Ritekļu vēsture Latvijā 1858. – 1940. gads” ,kurā muzeja gides sniedza ieskatu dzelzceļu vēsturē Latvijā un lepojas ar plašāko platsliežu Ritekļu kolekciju Baltijā un nodarbībā “Ekskursija ar bruņinieka tērpa un ieroču demonstrējumu”. Apmeklējot Latvijas dzelzceļa muzeju, skolēniem bija iespēja gūt ceļojuma sajūtas, uzzināt, kā vada vilcienu kustību un darbojas dažādas ierīces.Gide pastāstīja skolēniem par to, ka Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs ir dibināts 1994. gadā un ka muzeja misija ir radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par dzelzceļa nozari, tās attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, darba prasmēm un tradīcijām Latvijas teritorijā laika posmā no 19. gs.Interesanti bija nokļūt pagātnē, kad vienīgās saziņas tehnoloģijas bija pasts, telegrāfs, telefons, bet populārākais un drošākais transports- dzelzceļš. Ekskursijas laikā skolēniem tika piedāvāta iespēja iepazīt Rīgas dzelzceļa vēstures muzeja vagonu un lokomotīvju kolekciju, izzināt tvaika lokomotīves uzbūvi un darbības principus.Tālāk sekoja ieskats, kādas izskatījās pirmās Latvijas dzelzceļu līnijās izmantotās Anglijā un Vācijā ražotās lokomotīves, kā un kāpēc lokomotīves kļūst jaudīgākas, ātrākas. Otrā ekskursijas daļa bija veltīta Latvijas valsts dzelzceļa lokomotīvju parkam, īpašu uzmanību veltot Latvijā projektētajām, būvētajām un ekspluatētajām lokomotīvēm un motorvagoniem. Pilnīgi citas sajūtas ekskursijas laikā radās brīdī, kad bija iespēja iekāpt un tuvumā aplūkot I Pasaules kara laikā būvēto un Latvijā līdz pat 20. gadsimta 70. gadiem ekspluatēto šaursliežu dzelzceļa lokomotīvi. Muzeja hallē turpinājās saruna par vagoniem, bija iespēja aplūkot 20. gs. 20. gados Rīgā būvēto pasažieru vagonu. Iekāpšana dīzeļlokomotīves kabīnē aizsāka ekskursijas trešo daļu - iepazīšanos ar muzeja ritekļu kolekciju. Zēniem saistošākas likās tehniskās lietas – kā viss funkcionē. Būt par pasažieri ir patīkami, tikai ne cietumnieku vagonā, secināja skolēni!Ārā uz 4 sliežu ceļiem bija iespēja uzzināt dažādu lokomotīvju, vagonu vēsturi, nozīmi un fotografēties un tuvāk aplūkot vagonu cietumnieku pārvadāšanai. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā skolēniem bija iespēja iegūt zināšanas par viduslaiku bruņniecību, krusta kariem, bruņinieku ordeņiem Eiropā un Latvijā. Skolēni uzzināja, kā notika bruņinieku iesvētīšana, kādas bruņas un ieročus tie lietoja. Nodarbības vadītājs ļoti interesanti stāstīja un atļāva arī skolēniem iejusties tā laika tēlos, uzmērot maskas, bruņas un tuvāk izpētot tā laika darbarīkus un ieročus.Ekskursija izdevās, jo visi priecīgi un apmierināti devāmies mājās.

Pēc brauciena skolēni veidoja aprakstu par dienas notikumiem un piedzīvojumiem, kā arī padalījās ar savām domām par piedzīvoto. Skolēni atzina, ka izglītošanās muzejos piesaistījusi tieši ar iespēju arī pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt nezināmo. Zināšanas, kas iegūtas, pašam atklājot un secinot, noteikti paliks atmiņā uz ilgu laiku.

Skolēnu atsauksmes:

“Bija interesanti klausīties par to, kas ir bruņinieki un kā tie dzīvoja. Tāpat bija interesanti iejusties bruņinieka tēlā. Galvenais ir tas, ka atkal varēju doties ekskursijā ar klasesbiedriem.” (A. Kazanausks,6.a)

“Man patika ekskursija, kuras laikā uzzināju daudz interesanta par dzelzceļa vēsturi. Arī bija aizraujoši interaktīvi jautājumi. Visu laiku bija jābūt uzmanīgam klausītājam.” (I.Skopenko,6.b)

“Man patika ekskursija Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, kuras laikā gids stāstīja par vēsturiskiem notikumiem dzelzceļa attīstībā, nepatīkamas sajūtas gan bija cietumnieku vagonā.” (P.Alimkina,6.a)

“Tas bija ļoti interesanti, jo es daudz uzzināju. Man šī diena pagāja tik ātri! Es vēlreiz noteikti atgrieztos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā.”(A.Cvetkova,6.b)

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par šo jauko iespēju iegrimt vēsturē. Varējām doties mācību ekskursijā un jauki pavadīt laiku ar klasesbiedriem un skolotājām. Programma „Latvijas skolas soma” ir lieliska dāvana Latvijas skolēniem!


6.a un 6.b klases skolēni un klases audzinātājas Vineta Mežaraupe un Nataļja Dogureviča“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

Comments


bottom of page