top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Industriālā mantojuma iepazīšana

2024. gada 15. maijā mēs, 6.i. klases skolēni, devāmies uz Daugavpili, lai apmeklētu  Daugavpils skrošu rūpnīcu un Inženieru arsenālu. Mācību ekskursijas mērķis bija  izzināt Latvijas un pasaules tehnikas un dizaina attīstības vēsturi, apskatīt Latvijas kultūras kanona sarakstā iekļautās dizaina vērtības un izprast industriālā kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmi mūsdienās.

Mūsu ekskursijā sākās ar skrošu rūpnīcas apmeklējumu. No gida stāstījuma uzzinājām, ka rūpnīca tika dibināta 1908. gadā un ir viena no vecākajām skrošu rūpnīcām Eiropā. Tā specializējas skrošu ražošanā, ko izmanto medību un sporta šaušanas vajadzībām. Gida pavadībā apskatījām rūpnīcas telpas un izzinājām visu ražošanas procesu no svina, kas ir galvenais izejmateriāls skrošu ražošanā, sagatavošanas brīža līdz gatavām skrotīm.

Ekskursijas noslēgumā rūpnīcas šautuvē norisinājās nodarbības praktiskā daļa. Katram skolēnam bija iespēja šaut pa mērķiem, izmantojot skrotis, un izjust reālu šaušanas pieredzi.

Nākamais apskates objekts bija Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls”, kas atrodas Daugavpils cietoksnī. Skolēni gida pavadībā izstaigāja plašo arsenāla divstāvu ēku, kuru restaurējot, ir saglabāti visi vēsturiskie arhitektūras un dizaina elementi. Klausoties gida stāstījumā iepazinās ar plašo un ļoti daudzveidīgo ekspozīciju, uzzināja daudz jauna un interesanta par Daugavpils industriālo mantojumu, par Latvijas un pasaules tehnikas un dizaina attīstības vēsturi.

Katram skolēnam pēc ekskursijas atmiņā paliek kaut kas cits – kādam visvairāk patika praktiskā nodarbība skrošu rūpnīcā, kādam patika retro automobiļi un lego figūras Inženieru arsenālā, bet visi skolēni iesaka arī citiem paviesoties Daugavpilī un apmeklēt minētās vietas.

 

klases audzinātāja Solvita Ukre

Comments


bottom of page