top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Interešu izglītības programma latviešu valodā “Zinu un lasu”

Mācību gada laikā interešu izglītības programmas “Zinu un lasu“ nodarbības tika īstenotas ar izglītojošu un kognitīvu mērķi. Šīs nodarbības orientētas labākai latviešu valodas apguvei  un pārējai uz valsts valodas apmācību skolēniem no mazākumtautības programmām. Programma paredzēta bērniem no 4.klases, kurus interesē latviešu valodas padziļināta apguve un zināšanu nostiprināšana.

 Šīs programmas nozīmīgums ir saistīts arī ar tās praktisko nozīmi. Bērni varēja pielietot ikdienā iegūtās zināšanas, veicinot interesi par latviešu valodas apguvi, paplašināt erudīciju, redzesloku un pilnveidot komunikatīvās kompetences prasmes.

Nodarbību gaitā piedāvātais uzdevumu radošais raksturs veicināja dažādu gramatisko struktūru iegaumēšana un zināšanu nostiprināšanu, monoloģiskās un dialogiskās runas paplašināšanu; izmantotas  plašas iespējas skolēniem  darboties  individuāli, pāros un komandā.

Integrācija ir viens no mācīšanās nosacījumiem, kas nodrošina konkrētas valodas apgūšanu. Viens no izglītošanās problēmu risināšanas līdzekļiem latviešu valodas mācīšanas procesā kļuva tādi darbības veidi kā mākslinieciskā pašizpausme. Skolēniem tika piedāvātas iespējas radoši izpausties un justies droši, apgūstot jaunās zināšanas, iemācīties novērtēt gan savu darbu ikdienā, gan citu klasesbiedru  darbu. Nodarbības laikā tika pievērsta uzmanība vārdu krājuma paplašināšanai un jauno vārdu iegaumēšanai, tāpēc skolēni gan individuāli, gan pāros, gan grupās sastādīju dažāda veida krustvārdu mīklas un turpmāk atminēja tās, tādā veidā attīstot gan komunikatīvas spējas, gan sadarbības spējas.


Skolēnu atsauksmes:

“Man ļoti patika latviešu valodas pulciņš, jo tur mēs brīvi jutāmies, skolotāja piedāvāja dažādus interesantus uzdevumus, skaidroja, kā pareizi rakstīt galotnes. Mēs daudz lasījām, rakstījām, paši izdomāja uzdevumus un spēlējam vārdu spēles.” ( Milinteja Milana )

“Man bija interesanti apmeklēt pulciņu latviešu valodā. Skolotāja katru reizi izdomāja jaunas nodarbības. Mēs spēlējam ar bumbu vārdu spēlēs, uzzinājām daudz jaunus vārdus. Paši izdomājam krustvārdu mīklas , tad uz laika atminējām tās.” (Arhipovs Ņikita)

“Es gribētu vēl apmeklēt šo pulciņu, jo tur mēs daudz strādājam brīvā atmosfērā, spēlējam spēlēs ar bumbu, mācījāmies jaunus vārdus, skolotāja mums mācīja pareizas galotnes. Katru nedēļu bija jauna stundu tēma, kuru mēs zinājām jau iepriekš.” (Ņuhņa Alise)

“Man patika skolotāja, jo viņa ir jauna un moderna, interesanta stundas, daudz uzzinājām jaunus vārdus, spēlējam spēlēs ar bumbu. Strādājām komandās, patika tas, ka mēs vienmēr vilkām lozes pirms komandas darba. Mums ļāva daudz runāt un izteikt savu viedokli.” ( Rimgailaite Poļina )

“Man bija interesanti apmeklēt pulciņu. Mēs gājam kopā ar maniem draugiem. Interesanti bija izdomāt dažādus uzdevumus un pēc tam dot saviem klasesbiedriem strādāt. Mēs vārējam paši būt skolotāji, likt sev atzīmes.” ( Nadovs Maksims)

“Man patika daudz spēlēt , interesanti bija tas , ka mēs daudz staigājam pa klasi un kustējāmies. Izdomājām savus uzdevumus, minējām krustvārdu mīklas. Runājam par dažādam tēmām. Katru nedēļu skolotāja sūtīja vēstuli ar tēmu, ko mēs darīsim.” (Romanova Margarita )

 

Interešu izglītības pedagogs Marina Dapolskiene

Hei! Hvordan går det med deg? »

Šo frāzi norvēģu valodā var dzirdēt otrdienās pie 416.kabineta pēc pēdējās mācību stundas, kur pulcējas norvēģu valodas interešu grupas «Iepazīsim norvēģu kultūru un valodu!» dalībnieki. Vecuma grupa

Comments


bottom of page