top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Interešu izglītības pulciņš “Vokālisti”

Pulciņš skolā darbojas vismaz 12.gadus un ir pierādījis sevi kā neiztrūkstošu daļu skolas un pilsētas pasākumu un koncertu norisē.

Pulciņā darbojas 4-6 audzēkņi, kuri apgūst individuālo apmācību balss nostādīšanā un dziedātprasmes apguvē. Pulciņā piedalās tie bērni, kuri vēlas uzstāties uz skatuves un trenē drosmi būt vieni, būt atbildīgi par savām spējām un izkopt vokālās prasmes.

Pēc divu gadu attālinātā darba šogad ar pilnu jaudu ir apgūtas dažāda satura jaunas dziesmas un ir bijusi darbīga koncertdzīve. Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītajā skolas koncertā piedalījās Krista Vidže, Elizabete Semeiko, Evelīna Novikova un Ieva Rubene. Tuvojoties Mātes dienai, tika veidots video apsveikums skolas vecākiem.

Maija mēnesī audzēknes piedalījās divos lielos, skaitos skolas koncertos. Interešu izglītības atskaites koncerts “ Dziesmas par ceļu”, kur dziedātāju kvartetam pievienojās arī Sofija Karaseva. Pasākumā “Skolas LEPNUMS “ uzstājās Elizabete Semeiko.

Pulciņš vairāk ir vērsts uz individuālo apmācības metodi. Valsts un novads piedāvā konkursus dziedātāju grupām, kā koriem un ansambļiem, tāpēc tiek meklētas iespējas piedalīties individuālo izpildītāju konkursos. Rēzeknes pilsēta kopā ar Rēzeknes mūzikas vidusskolu rīko konkursu “Skaņais bolss”, kurā esam ilggadēji dalībnieki. Šogad šim konkursam gatavojās Krista Vidže, kura apguva dziesmas latgaliešu valodā. Taču objektīvu iemeslu dēļ diemžēl nācās atsaukt pieteikto dalību.

Arī turpmāk ar lielu prieku un iniciatīvu interešu izglītības pulciņā “Vokālisti” tiks veicināta individuālo izpildītāju izaugsme, atbalstot skolas priecīgākos notikumus ar dziesmām un skolēnu jaunradi.

Interešu izglītības pedagogs Anita Cinkmaneתגובות


bottom of page