top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Interešu izglītības pulciņa darbība zinātniski pētniecisko darbu izstrādē

Šajā programmā mēs centāmies attīstīt skolēnu pētnieciskās prasmes un nodrošināt gan teorētisko, gan praktisko pamatojumu zinātniskajam darbam.

Skolēni uzsāka strādāt pie tādām tēmām kā: auga augšanas ātruma atkarība no veicinātājvielas ķīmiskā sastāva, gravitācija, brūnēšanas reakcijas, pelējuma ietekme uz organismiem un citām interesantām tēmām. Līdz ar to viena no šīm tēmām, "Ābolu derīguma termiņa ietekmējošie faktori", tiks turpināta vidusskolā.

Lai gan radās grūtības ar motivāciju un teorētisko pamatojumu, pozitīvi jāuzsver skolēnu interese un patika par praktisko darbību. Tas liecina par viņu gatavību mācīties un izzināt jaunas zināšanas.

Kopumā mūsu programma ir veiksmīgi veicinājusi skolēnu interesi par dabas zinātnēm un pētniecību, kā arī ir sniegusi iespēju attīstīt gan teorētiskās, gan praktiskās prasmes. Šī pieredze ir atstājusi ilgstošu iespaidu gan uz skolēniem, gan uz pedagogu, un esmu pārliecināta, ka tā ir bijusi vērtīga un iedvesmojoša ceļojuma sākums uz jaunām zināšanām un izaicinājumiem!

Interešu izglītības pedagogs Agnese BicāneHei! Hvordan går det med deg? »

Šo frāzi norvēģu valodā var dzirdēt otrdienās pie 416.kabineta pēc pēdējās mācību stundas, kur pulcējas norvēģu valodas interešu grupas «Iepazīsim norvēģu kultūru un valodu!» dalībnieki. Vecuma grupa

Comments


bottom of page