top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus –to brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts.

Pirmā mācību semestra izskaņā un Ziemassvētku noskaņās 3.m. klase, pateicoties programmai “Latvijas skolas soma”, piedalījās interesantā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā "Apkārt pasaulei", kuras galvenais elements ir smiltis. Skolēni ar aizrautību vēroja, kā tiek veidoti smilšu zīmējumi smilšu mākslinieces Zanes Pumpures-Prāmnieces izpildījumā. Skolēniem pašiem bija iespēja iejusties "mākslinieku" lomā un krāsot savu smilšu aplikāciju.

Skatoties video, bērni iepazinās ar krāsošanas instrukciju, lai darbiņi izdotos un darbošanās pašiem sagādātu lielu prieku.

Katrs skolēns, patstāvīgi darbojoties ar smiltīm, varēja attīstīt savu radošumu un fantāziju, eksperimentēt, krāsot un radoši izpausties, veidojot individuālu aplikāciju ar smiltīm.

Visa procesa laikā skolēniem bija neviltota interese, liela aizrautība un gandarījums par paveikto .


Vislielākā laime ir radīt prieku un ar to dalīties!

Lai tas mirdz uz zaļa zara

un lai visiem prieku dara!


3.m klases audzinātāja Līga Marķīza

“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

Comments


bottom of page