top of page

Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus –to brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts.

Pirmā mācību semestra izskaņā un Ziemassvētku noskaņās 3.m. klase, pateicoties programmai “Latvijas skolas soma”, piedalījās interesantā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā "Apkārt pasaulei", kuras galvenais elements ir smiltis. Skolēni ar aizrautību vēroja, kā tiek veidoti smilšu zīmējumi smilšu mākslinieces Zanes Pumpures-Prāmnieces izpildījumā. Skolēniem pašiem bija iespēja iejusties "mākslinieku" lomā un krāsot savu smilšu aplikāciju.

Skatoties video, bērni iepazinās ar krāsošanas instrukciju, lai darbiņi izdotos un darbošanās pašiem sagādātu lielu prieku.

Katrs skolēns, patstāvīgi darbojoties ar smiltīm, varēja attīstīt savu radošumu un fantāziju, eksperimentēt, krāsot un radoši izpausties, veidojot individuālu aplikāciju ar smiltīm.

Visa procesa laikā skolēniem bija neviltota interese, liela aizrautība un gandarījums par paveikto .


Vislielākā laime ir radīt prieku un ar to dalīties!

Lai tas mirdz uz zaļa zara

un lai visiem prieku dara!


3.m klases audzinātāja Līga Marķīza

Smiltis.... Mēs visi zinām, cik patīkami ir pastaigāties pa siltām, mīkstām smiltiņām jūras krastā! Cik aizraujoši bija spēlēties bērnībā bērnudārza smilšu kastē! Bet veidot no smiltīm aplikāciju? Tas

Tuvojoties Ziemassvētkiem, 5.i klases skolēni noskatījos jaunāko latviešu kino filmu “Ziemassvētki džungļos”. Kopā ar filmas varoņiem - māsām Paulu un Kati, un viņu mammu - aizceļojām uz kādu eksotisk

22.decembrī, mazu mirkli pirms Ziemassvētku lielā brīnuma, 4.m klase devās aizraujošā kino ceļojumā meklēt Ziemassvētku sajūtu. Kopā ar galvenajiem filmas varoņiem Paulu un Akimu iekarojām džungļus, l

bottom of page