top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Izzinot papīrfabrikas vēsturi

Šī gada 20.maijā 6. d klase devās ekskursijā uz Līgatni. Ekskursijas mērķis bija, izmantojot programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu, iepazīties ar Līgatnes papīrfabriku, tās vēsturi un darbības principiem. Skolēniem bija iespēja gan ielūkoties slēgtajās ražošanas telpās, gan iepazīties ar papīrfabrikas strādnieku ciematu. Gides stāstījums bija saistošs un aizraujošs, tāpēc skolēni tajā klausījās ar neviltotu interesi. Apskatot vēsturisko strādnieku dzīvokli, kas atrodas vienā no strādnieku koka rindu mājām, skolēni uzdeva daudz sevi interesējošu jautājumu. Noslēgumā tika izspēlēta arī orientēšanās spēle, kuras beigās varējām secināt, ka jāpilnveido kartes lasīšanas un sadarbības prasmes. Pēc garās ekskursijas un spēles skolēni jutās noguruši, bet priecīgi un apmierināti ar izdevušos dienu.

Jēkabpils 2.vidusskolas 6.d klases audzinātāja I.Prauliņa

“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

Comments


bottom of page