top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Jēkabpils 2.vidusskolā darbu uzsācis mazpulks


Latvijas Mazpulki šodien ir lielākā un spēcīgākā jauniešu nevalstiskā organizācija Latvijā, kura ar praktisku darbu un neformālo izglītību garantē Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi. 

24. janvārī, Jēkabpils 2.vidusskolā, trīspadsmit vietējie skolas skolēni uzsākuši aktīvu darbu skolas mazpulkā.

Mazpulka dibināšanas dienā, 24.janvārī, jauno mazpulku sveikt bija ieradusies Jēkabpils 2.vidusskolas direktore I.Salmiņa. Viņa izteica gandarījumu par mazpulka kustības veidošanu skolā. Direktore uzsvēra, ka mazpulcēnu vērtības ir domāt, analizēt un izdarīt secinājumus, iesaistīties, darīt un paveikt iesāktos darbus, rūpēties par savu un apkārtējo veselību, cienīt, just empātiju un apgūt sirds gudrību.

Mazpulka krustmāte SIA “Sedumi” daiļldārzniece A.Vilcāne izteica gandarījumu par mazpulcēnu vēlmi darboties un novēlēja savu mazo mērķu piepildījumu.

Jēkabpils izglītības pārvaldes speciāliste E.Briška ieteica mazpulcēniem savu pirmo projektu sākt ar savu apkārtējo vidi, kurā dzīvojam. BJC mazpulka vadītāja S.Āriņa ierosināja labi paveikt savu iesākto darbiņu, kaut visvienkāršāko, uzdāvinot sēklu paciņas pirmajam projektam.

Mazpulka vadītāja J.Navenicka klātesošos iepazīstināja ar mazpulku darbības daudzpusību, mazpulku vērtībām, mērķiem un dokumentāciju.

Paldies skolas direktorei par atbalstu un sapratni tālāko mērķu īstenošanai. Paldies vecākiem par pozitīvu attieksmi un uz veiksmīgu sadarbību!

Mazpulka vadītāja J.Navenicka
Opmerkingen


bottom of page