top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Jēkabpils novada zēnu vokālistu konkurss

2023.gada 18.aprīlī A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā notika konkurss, kurā piedalījās vairāki Jēkabpils novada zēni - vokālisti. Konkursa mērķis ir motivēt un ieinteresēt zēnus dziedāt solo un veicināt viņu radošo pašizpausmi mūzikā. Zēniem bija jāiekļauj savā repertuārā 3 dziesmas (gan latviešu tautas dziesmas, gan latviešu komponistu dziesmas).

No Jēkabpils 2.vidusskolas piedalījās četri zēni. Ričards Bīrīts (4.d klase) ieguva 1.pakāpes diplomu, skolotāja Kristīne Studāne-Indriksone, koncertmeistare Gunta Davidovska; Gustavs Daugalis (5.e klase) ieguva 1.pakāpes diplomu, skolotāja Kristīne Studāne - Indriksone, koncertmeistare Gunta Davidovska; Ainis Sprindžs (2.d klase) ieguva 2.pakāpes diplomu, skolotāja Aija Ancāne; Olivers Šmeiss (2.c klase) ieguva 3.pakāpes diplomu, skolotāja Aija Ancāne.

1.pakāpes diplomu ieguvējiem ir iespēja piedalīties tālākā konkursa norisē Lubānas vidusskolā, kur norisināsies zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas -2023”, veltīts latviešu izcilā operdziedātāja Jāņa Zābera piemiņai.

Mūzikas skolotāja Kristīne Studāne-IndriksoneComments


bottom of page