top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Jaunie pētnieki izzina, pēta un rada paši

Skolēniem formālajā izglītībā un interešu izglītībā ir iespēja apgūt ļoti plašu nozaru, jomu un tēmu klāstu. Viena no mūsdienās aktuālākajām ir STEM joma, kas ir integrēta pieeja starp zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas, matemātikas, humanitārās zinātnes un ekoloģiskās apziņas disciplīnām (no angļu valodas – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Kā liecina fakti Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajā pētījumā “Pētījums par izglītības piedāvājuma pārklājumu un izglītojamo iesaisti STEM jomā”, ir nepieciešams fokuss uz izglītojamo līdzdalības veicināšanu STEM izglītības aktivitātēs, specifiski atbalstot agrīno iesaisti. Tā kā pamatskola ir atbilstošs vecums, kurā skolēniem ir visas iespējas apzināties savas rīcības sekas, interešu izglītības programma “Jaunie pētnieki” 4.-6. klašu skolēniem piedāvā darboties vides izglītības jomas nodarbībās. Te skolēni apgūst, ka turpmākajā dzīvē ik dienas neizbēgami būs jādzīvo respektējot vides vajadzības. Programma palīdz skolēnos ieaudzināt cieņu pret vidi, veidot izpratni par dabu kā vērtību.

Šajā mācību gadā pulciņa “Jaunie pētnieki” dalībnieki bija 5.i un 6.m klašu skolēni. Katru nedēļu nodarbībās dalībnieki pēta un uzzina; uzdod jautājumus un meklē atbildes; veic eksperimentus un skaidro dabas likumus; piedalās konkursos, rīko aktivitātes un jēgpilni pavada laiku. Kā interesantākie ārpusskolas notikumi jāmin divi konkursi. Pirmais – LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra Prātnieku laboratorijas organizētā skolēnu komandu atklātā olimpiāde- konkurss "Uzdrīksties! Domā! Radi!" Tur tiek rosināta skolēnu interese par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, dota iespēja skolēniem iegūt pieredzi problēmrisināšanā un radīt produktu. Otrs pasākums – Latvijas Nacionālā dabas muzeja konkurss 5.-7. kl. skolēniem „Cielavas gudrības”. Šis konkurss veicina skolēnu interesi par dabaszinātnēm un norisēm dabā. Konkurss norisinājās četrās kārtās un šajā mācību gadā dalībnieki devās simboliskos laivu braucienos pa dažādām Latvijas upēm, to krastos apskatīja aizsargājamās teritorijas, pilsētas un citus interesantus objektus. Rezultātā, sacenšoties ar vairāk kā 50 komandām no visas Latvijas, mūsu skolas 2 komandas ieguva dalītu 14.-16. vietu un līdz iekļūšanai finālā pietrūka tikai 1,5 punktu.

Jaunie pētnieki ir ne tikai aizrautīgi konkursu dalībnieki, bet arī entuziasma pilni pasākumu organizētāji. Aprīlī tika realizēts pasākumus “Zinātnes starpbrīdis”, kura laikā aicināja skolas biedrus ielūkoties dabaszinātņu interesantajā pasaulē. Dalībnieki starpbrīžu laikā rādīja dažādus demonstrējumus un eksperimentus. Vispirms notiekošo varēja vērot, iepazīties ar stāstījumu un uzdotu sev interesējošos jautājumus. Pulciņa dalībnieki norāda, ka ar prieku un pozitīvu satraukumu rada saistošu pasākumu sev un neizpratnē brīnās tikai par vienu jautājumu: Kas ir caurviju prasmes? Vairāki skolotāji pozitīvi uzslavējuši iesaistīto skolēnu pilnveidotās caurviju prasmes: jaunradi, sadarbību un pilsonisko līdzdalību! Lai šoreiz šis jautājums paliek bez atbildes. Raksturojot nodarbības aizvadītajā mācību gadā, skolēni norāda, ka darboties bija interesanti, jautri, izzinoši. Ne mazāk svarīgs ir noskaņojums mācīšanās grupā. Te skolēni atzīst, ka esam vienots kolektīvs, kurā valda gan jautrība, gan neatlaidība un spēja mobilizēties darāmajiem darbiem. Dalībnieki uzskata, ka ikviens var kļūt par “Jauno pētnieku” dalībnieku, ja esi zinātkārs, pacietīgs un domātspējīgs. Savukārt skolotāja uzskata, ka ikviens skolēns var gūt panākumus, mācoties dabaszinātnes, ja vien sajutīs šīs nozares piedāvāto zināšanu daudzpusību, to bagātību un noderīgumu.


Programmas “Jaunie pētnieki” vadītāja,

dabaszinību un bioloģijas skolotāja Antra Skutela
Comments


bottom of page