top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Kas zaķīti pasargās?

12.12.2023. devāmies uz skolas aktu zāli, lai kopīgi ar citām otrajām klasēm programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros noskatītos interesantu un aizraujošu izrādi “Kas zaķīti pasargās?”

Lieliskie aktieri: Laila Kirmuška, Edgars Lipors un Jānis Kirmuška ar savu tik sirsnīgo aktierspēli ievadīja bērnus šajā stāstā un ļāva noticēt brīnumainajām dzīvnieku pārvērtībām un notikumiem, kas ap tiem risinājās. Izrādē bija arī lieliskas muzikālas pauzītes ar iespēju dziedāt līdzi.

Bērniem tik sen nebija bijis kopīgas izrādes noskatīšanās, ka viņi kāri tvēra katru notikumu un sirsnīgi smējās līdzi. Skatītāju zālē valdīja brīnuma sajūta un patiesa interese par notiekošo uz skatuves. Aktieri aicināja līdzdarboties arī bērnus, un tas izraisīja milzīgas līksmības un līdzdalības prieku.

Tik maz vajag, lai bērni un skolotāji smaidītu no sirds un  būtu priecīgi.

Paldies lieliskajiem aktieriem, kas spēja atveldzēt skolotāju un bērnu sirdis. Uz tikšanos!

Izrādes skatītāju vārdā 2.g klases audzinātāja Rudīte ŽurilaComentarios


bottom of page