top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Kokapstrādes pulciņš “Prasmīgās rokas”

Jēkabpils 2. vidusskolā jau daudzus gadus darbojas dekoratīvās kokgriešanas pulciņš “Prasmīgas rokas”. Tajā pārsvarā piedalās 4.-9. klašu puiši, tomēr reizēm šīs nodarbības piesaista arī meitenes. Arī pulciņa durvis ir atvērtas vidusskolas skolēniem, kuri turpmāk plāno saistīt savu dzīvi ar kokapstrādi.

Nodarbību laikā pulciņa dalībnieki izgatavo dažādus saimniecības un dekoratīvus izstrādājumus. Darbības laikā skolēni izmanto dažādus rokas instrumentus, kā arī iegūst nepieciešamās prasmes darbam ar elektriskajām ierīcēm (urbi, skrūvgriezi, slīpēšanas ierīci, iededzinātāju). Darbnīcā ir iespēja apgūt darba prasmes uz virpas. Tas ļauj veidot visdažādākos izstrādājumus, sākot ar vienkāršiem un beidzot ar ļoti sarežģītiem un interesantiem. Pateicoties tehnoloģijām, pēdējos gados radās iespēja nodarbību laikā iepazīties ar 3D printera darbības principu, kā arī izveidot un izdrukāt savu 3D modeli patstāvīgi.

Pulciņa dalībnieki tā darbības laikā iegūst iespēju padziļināti apgūt mācību programmas materiālu. Lielākai daļai skolēnu ir teicamas atzīmes dizainā. Pulciņa apmeklēšana ļauj dažāda vecuma skolēniem ar kopīgām interesēm pavadīt laiku kopā un dalīties ar pieredzi savā starpā. Pulciņa dalībnieki piedalās dažādās sacensībās, olimpiādēs un izstādēs, nereti saņemot godalgotas vietas augstākajā līmenī. Šajā mācību gadā trīs jaunieši piedalījās 24. atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē “Piena ceļš”. Viena dalībnieka darbs ieguvis ekselences līmeni.

Visas šīs zināšanas paplašina bērnu redzesloku, viņi mācās strādāt patstāvīgi un meklēt inovatīvus risinājumus. Dažreiz nodarbības pulciņa ietvaros palīdz skolēniem izvelēties profesiju vai hobiju turpmākajai dzīvei.

Interešu izglītības pedagogs M. SpaskovsComments


bottom of page